Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVI (84-85)Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 85Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
8529Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525-8528:
-8529 90iншi:

- - 8529 90 15 00органiчнi свiтлодiоднi модулi дiоднi та органiчнi свiтлодiоднi панелi для апаратiв товарних пiдпозицiй 8528 72 та 8528 73
- - [8529 90 2]iншi:
- - - 8529 90 20 00частини апаратури товарних пiдкатегорiй 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 42 00 00, 8528 52 10 00 i 8528 62 00 00
- - - [8529 90 4]iншi:
- - - - [8529 90 41]корпуси та шафи:
- - - - - 8529 90 41 00дерев'янi
- - - - - 8529 90 49 00з iнших матерiалiв
- - - - 8529 90 65 00електроннi модулi
- - - - [8529 90 9]iншi:
- - - - - 8529 90 91 00свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi, та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)
- - - - - [8529 90 92]iншi:
- - - - - - 8529 90 92 00для телевiзiйних камер товарних пiдкатегорiй 8525 80 11 та 8525 80 19 та апаратура товарних позицiй 8527 та 8528
- - - - - - 8529 90 97iншi:
- - - - - - - 8529 90 97 10блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї
- - - - - - - 8529 90 97 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.