Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XIX (93)Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Група 93Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
9303Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети):

- 9303 10 00 00зброя вогнепальна, яка заряджається з дула
- 9303 20iнша зброя гладкоствольна спортивна, мисливська або для стрiльби по мiшенях, включаючи комбiновану з гладкими та нарiзними стволами:
- - 9303 20 10з одним гладким стволом:
- - - [9303 20 10 1]рушницi та карабiни:
- - - - 9303 20 10 10помпової дiї
- - - - 9303 20 10 20напiвавтоматичнi
- - - - 9303 20 10 40iншi
- - - 9303 20 10 90iншi
- - 9303 20 95iнша:
- - - 9303 20 95 10рушницi та карабiни багатоствольнi, включаючи комбiнованi рушницi
- - - 9303 20 95 90iнша
- 9303 30 00iнша зброя нарiзна спортивна, мисливська або для стрiльби по мiшенях:
- - 9303 30 00 10однозарядна
- - 9303 30 00 20напiвавтоматична
- - 9303 30 00 90iнша
- 9303 90 00 00iнша

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.