Переработка давальческого сырья

ПЕРЕРОБКА ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

     З 01.06.2012, дати набрання чинностi Митного кодексу України в редакцiї 2012 року, товари, що перемiщуються через митний кордон України з метою переробки в якостi давальницької сировини, помiщуються в митнi режими переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї.

     Додатково див. "Оформлення в митнi режими" - "Переробки" в роздiлi програми "Каталог".

     Закон України вiд 15.09.95 № 327/95 "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" втратив чиннiсть з 01.06.2012 вiдповiдно до пiдпункту 28 пункту 2 Роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8058 від 27.08.1997
Про операцiї з давальницькою сировиною
Постанова ВР № 328/95-ВР від 15.09.1995
Про порядок введення в дiю закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Постанова КМУ № 1216 від 04.11.1997
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Наказ МЗЕЗторгу № 09-а від 05.01.1998
Про внесення доповнень до Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Постанова КМУ № 418 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 353 від 23.03.1998
Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 427 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Наказ МЗЕЗторгу № 267 від 06.05.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а
Постанова КМУ № 590 від 30.04.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних
Постанова КМУ № 1123 від 18.07.1998
Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1022-ЕП від 19.05.1998
Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1023 від 19.05.1998
Щодо окремих листiв Держмитслужби
Постанова КМУ № 931 від 19.06.1998
Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки
Постанова КМУ № 1049 від 10.07.1998
Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1819-ЕП від 11.08.1998
Перелiк законодавчих актiв,якi вимагають подання певних документiв при митному оформленнi вантажiв
Розпорядження КМУ № 681-р від 17.08.1998
Про термiн виготовлення обладнання i вузлiв для машин безперервного розливу сталi з давальницької сировини
Закон України ВР № 327/95-ВР від 15.09.1995
Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 1484 від 21.09.1998
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин гiдротурбiн
Постанова КМУ № 1543 від 28.09.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення стандартних зразкiв-еталонiв платини i сплавiв металiв
Постанова КМУ № 1774 від 12.11.1998
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною,пов'язаних з вирощуванням насiння першого поколiння гiбридiв кукурудзи
Наказ МінАПК № 297 від 07.10.1998
Про затвердження Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки
Постанова КМУ № 882 від 01.08.1996
Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки i лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором
Постанова КМУ № 52 від 18.01.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва суден
Лист ДМКУ № 11/2-7067 від 05.02.1994
Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032
Постанова КМУ № 109 від 29.01.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення мiдних катодiв, мiдної та алюмiнiєвої катанки
Постанова КМУ № 167 від 08.02.1999
Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час будiвництва суден
Лист ДПАУ № 660/08/16-1214 від 10.07.1998
Лист ДПАУ № 3056/10/16-1215-04 від 23.03.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3106-ЕП від 18.12.1998
Щодо призупинення дiї листа Держмитслужби вiд 19.05.98 N 10/1-1022-ЕП
Постанова КМУ № 461 від 25.03.1999
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДПАУ № 2765/7/22-2117 від 23.02.1999
Операцiї з давальницькою сировиною i гербовий збiр
Лист ДПАУ № 12297/10/16-1315-16 від 22.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3763 від 05.04.1999
Щодо порядку митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист Мінюсту № 13-8-5922 від 06.11.1998
На виконання доручення КМУ вiд 21 жовтня 1998 р. N 19732/57, N 19794/90
Постанова КМУ № 893 від 25.05.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882
Постанова КМУ № 911 від 27.05.1999
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення срiбних заготовок для монет
Лист ДПАУ № 6451/7/16-1315-26 від 04.05.1999
Про операцiї з давальницькою сировиною
Наказ МЗЕЗторгу № 79 від 12.02.1996
Про визначення операцiй як таких, що належать до операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1728-ЕП від 09.06.1999
Наказ Мінфіну № 26 від 13.02.1996
Про затвердження положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя
Лист ДПАУ № 16-1120-13/11-2691 від 11.04.1997
Щодо реалiзацiї готової продукцiї, виготовленої на давальницьких умовах
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2173-ЕП від 16.07.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 404/348 від 02.07.1999
Про затвердження Порядку декларування пально-мастильних матерiалiв, що iмпортуються, а також виробленi в Українi з нафти, поставленої на давальницьких умовах, i реалiзуються
Закон України ВР № 958-ХIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (стосовно нафтопродуктiв, що реалiзуються на ринку України)
Постанова ВР № 1050-XIV від 16.09.1999
Про проект Закону України про додатковi заходи щодо регулювання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.