Резервний метод

МЕТОД 6

     У разi якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом послiдовного використання методiв, зазначених у статтях 58 - 63 Митного кодексу України, митна вартiсть оцiнюваних товарiв визначається з використанням способiв, якi не суперечать законам України i є сумiсними з вiдповiдними принципами i положеннями Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi (GATT) (стаття 64 Митного кодексу України).

     Митна вартiсть, визначена згiдно з положеннями статтi 64 Митного кодексу України, повинна ґрунтуватися на ранiше визнаних (визначених) митними органами митних вартостях.

     Митна вартiсть iмпортних товарiв не визначається згiдно iз положеннями статтi 64 Митного кодексу України на пiдставi:
     1) цiни товарiв українського походження на внутрiшньому ринку України;
     2) системи, яка передбачає прийняття для митних цiлей вищої з двох альтернативних вартостей;
     3) цiни товарiв на внутрiшньому ринку країни-експортера;
     4) вартостi виробництва, iншої, нiж обчислена вартiсть, визначена для iдентичних або подiбних (аналогiчних) товарiв вiдповiдно до положень статтi 63 Митного кодексу України;
     5) цiни товарiв, що поставляються з країни-експортера до третiх країн;
     6) мiнiмальної митної вартостi;
     7) довiльної чи фiктивної вартостi.

     У випадках, визначених Митним кодексом України, для заявлення митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України вiдповiдно до митного режиму iмпорту, митному органу, який проводить митне оформлення цих товарiв, разом з митною декларацiєю та iншими необхiдними для митного оформлення зазначених товарiв документами в установленому порядку подається декларацiя митної вартостi. Форму декларацiї митної вартостi та Правила заповнення декларацiї митної вартостi затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.2012 N 599.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Постанова КМУ № 409 від 31.03.2004
Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ВР № 06-10/10-392 від 02.04.2004
Щодо застосування окремих положень чинного законодавства з питань визначення митної вартостi товарiв при їх митному оформленнi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 74 від 31.01.2007
Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1/657-ЕП від 13.04.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1017 від 26.10.2009
Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1263 від 20.10.2010
Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень МКУ, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012
Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.