МИТНI ТА IНШI ЗБОРИ

     За виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, iз заiнтересованих осiб справляється плата у розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Така плата може справлятися iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї. Така плата не справляється за виконання митними органами митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв у межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С (крiм випадкiв виклику посадової особи митних органiв таким АЕО).

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.01.2003 N 93 затверджено розмiр плати за виконання митних формальностей митними органами поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв.

     Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарiв, що перемiщуються через митний кордон України у складi вантажiв з допомогою, не справляється.

     Законом України вiд 04.11.1999 N 1212-XIV "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України" встановлено єдиний збiр щодо транспортних засобiв вiтчизняних та iноземних власникiв, визначених статтею 5 цього Закону, якi перетинають державний кордон України, i справляється за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших законiв України заходiв офiцiйного контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) пiд час ввезення товарiв на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту).

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 затверджено Порядок справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон.

Постанова КМУ № 65 від 27.01.1997
Про ставки митних зборів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 363 від 23.06.1998
Про затвердження Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-2118 від 07.03.1997
Щодо ставок митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8831 від 08.09.1997
Про впорядкування митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги Держмитслужбi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8948 від 22.09.1997
Щодо порядку та термiну введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 04.04.97 р. N 150
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-11244 від 26.11.1997
Про митнi збори при сертифiкацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Постанова КМУ № 285 від 07.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3398 від 07.04.1998
Щодо нарахування митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-965-ЕП від 12.05.1998
Постанова КМУ № 670 від 13.05.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Указ ПУ № 799/98 від 20.07.1998
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1984-ЕП від 28.08.1998
Про нарахування митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем
Постанова КМУ № 1460 від 18.09.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2221-ЕП від 22.09.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2256-ЕП від 28.09.1998
Постанова КМУ № 1477 від 21.09.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2435-ЕП від 14.10.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1875 від 27.02.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-104-ЕП від 12.01.1999
Указ ПУ № 1222/98 від 06.11.1998
Про гербовий збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-290-ЕП від 02.02.1999
Закон України ВР № 608/96-ВР від 17.12.1996
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв з питань оподаткування товарiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1900-ЕП від 19.08.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2048-ЕП від 04.09.1998
Щодо порядку застосування єдиного платiжного документа
Наказ КРМ № 103 від 19.02.1999
Про порядок сплати митних зборiв при оглядi iнспектором митницi дорожнього транспортного засобу на придатнiсть до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами
Постанова КМУ № 840 від 19.05.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Закон України ВР № 643-XIV від 13.05.1999
Про гербовий збiр
Постанова КМУ № 493-р від 08.09.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-8281 від 05.08.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1697-ЕП від 07.06.1999
Щодо Закону України вiд 06.05.99 N 624-ХIV
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1762-ЕП від 11.06.1999
Про виконання Закону України "Про гербовий збiр"
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1763-ЕП від 12.06.1999
Про виконання Закону України "Про гербовий збiр"
Постанова КМУ № 1034 від 15.06.1999
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон
Постанова КМУ № 1058 від 18.06.1999
Про затвердження Порядку виробництва, транспортування, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору
Наказ МЗЕЗторгу № 413 від 10.06.1999
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання Закону України "Про гербовий збiр"
Постанова КМУ № 1116 від 23.06.1999
Про деякi питання справляння митних зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1945-ЕП від 29.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1962-ЕП від 30.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1989-ЕП від 02.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.06.99 ЕП 15/1-1945
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1995-ЕП від 02.07.1999
Постанова КМУ № 1170 від 29.06.1999
Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштiв на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2033-ЕП від 06.07.1999
Указ ПУ № 750/99 від 28.06.1999
Про додатковi заходи щодо погашення заборгованостi з виплати пенсiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2051-ЕП від 07.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.06.99 N 15/1-1945-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2081-ЕП від 09.07.1999
Стосовно єдиного збору
Постанова КМУ № 1187 від 05.07.1999
Про митний збiр за митне оформлення iз застосуванням митного забезпечення у виглядi пломб
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2136-ЕП від 14.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 07.07.99 N 15/1-2051 ЕП
Постанова КМУ № 1237 від 13.07.1999
Про зниження ставок митних зборiв для пiдприємств легкої та деревообробної промисловостi Чернiвецької областi, якi є учасниками економiчного експерименту

Страницы

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.