Цены

ЦIНИ

     Законом України вiд 21.07.2012 N 5007-VI "Про цiни i цiноутворення" (стаття 14) встановлено, що пiд час проведення експортних (iмпортних) операцiй у розрахунках з iноземними суб'єктами господарювання застосовуються контрактнi (зовнiшньоторговельнi) цiни, що формуються вiдповiдно до цiн i умов свiтового ринку.

     Таким чином, митний орган не може пред'явити претензiї декларанту у вiдношеннi цiни товарiв (фактурної вартостi), оскiльки цiна товарiв визначається самим суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Довiдковi цiни. Цiнова iнформацiя про товари, що мiститься в базах даних митних, iнших офiцiйних органiв, каталогах торгових фiрм, iнших довiдниках, а також iнформацiя органiзацiй, якi проводили цiнову експертизу, є орiєнтовною, довiдковою та застосовується з метою визначення митної вартостi товарiв.

Лист НБУ № 115 від 18.04.1997
Про затвердження цiн на дорогоцiннi метали та дорогоцiннi каменi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10209 від 28.10.1997
Про рiвень цiн на деякi види товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-674 від 07.04.1998
Про можливi вiдхилення вiд цiн, зазначених в бюлетенi "Огляд цiн українського та свiтового товарних ринкiв"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-324 від 27.05.1998
Про затвердження індикативної ціни на карбамід, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-385 від 09.06.1998
Про затвердження індикативних цін на карбамід та аміак, що експортуються з України
Указ ПУ № 817/98 від 23.07.1998
Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi (витяг)
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-591 від 22.09.1998
Про індикативні ціни на деякі товари чорної металургії, що експортуються з України у вересні 1998 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-597 від 23.09.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-598 від 23.09.1998
Про затвердження індикативної ціни на карбамід, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2278-ЕП від 29.09.1998
Про скасування індикативної ціни на насіння соняшнику
Наказ МЗЕЗторгу № 391 від 01.06.1999
Про iндикативнi цiни
Наказ МЗЕЗторгу № 547а від 31.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до "Положення про методику формування та використання iндикативних цiн"
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2453-ЕП від 16.10.1998
Про затвердження iндикативної цiни на карбамiд, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-2482-ЕП від 20.10.1998
Про затвердження iндикативної цiни на феросилiцiй-65, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-704 від 11.11.1998
Про затвердження iндикативної цiни на цукор, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-782 від 09.12.1998
Про затвердження iндикативних цiн на карбамiд та амiак, що експортуються з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-820 від 22.12.1998
Постанова КМУ № 1998 від 18.12.1998
Про удосконалення порядку формування цiн
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-80 від 19.01.1999
Про затвердження iндикативних цiн на амiак, що експортується з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-299-ЕП від 02.02.1999
Про iндикативнi цiни на цукор
Наказ МЗЕЗторгу № 56 від 03.02.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 02.04.96 р. N 184
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-424-ЕП від 17.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-144 від 02.02.1999
Про iндикативнi цiни на цукор
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-606-ЕП від 10.03.1999
Про iндикативнi цiни на цукор
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-702-ЕП від 17.03.1999
Про затвердження iндикативних цiн на карбамiд та амiак, що експортуються з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-283 від 30.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-341 від 19.04.1999
Про затвердження змiн iндикативної цiни на амiак, що експортується з України
Указ ПУ № 124/96 від 10.02.1996
Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Розпорядження НБУ № 210-р від 17.05.1999
Про введення нових цiн на дорогоцiннi метали та каменi
Доручення КРМ № 122 від 23.11.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1702-ЕП від 08.06.1999
Постанова КМУ № 1184 від 05.07.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 листопада 1997 р. N 1215
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-601 від 11.08.1999
Наказ МЗЕЗторгу № 506 від 08.08.1996
Про застосування ст.4 Указу Президента України вiд 10.02.96 р. N 124/96
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-711 від 30.09.1999
Про iндикативнi цiни
Наказ МЗЕЗторгу № 688 від 13.09.1999
Про затвердження iндикативних цiн на труби безшовнi iз чорних металiв (крiм ливарного чавуну), що експортуються з України у вереснi 1999 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-3142-ЕП від 01.10.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-717 від 04.10.1999
Про затвердження iндикативних цiн на труби безшовнi iз чорних металiв,що експортуються з України у жовтнi 1999 р.
Наказ СРМ № 369 від 23.05.2002
Про посилення контролю за визначенням митної вартості окремих товарiв
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 292 від 05.09.2007
Про внесення змiн до Перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у вереснi 2007 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1175-ЕП від 01.10.2007
Про затвердження перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у жовтнi 2007 року
Наказ № 13 від 23.01.2007
Про затвердження Перелiку порiвнянних цiн 2005 року на сiльськогосподарську продукцiю
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 80 від 21.03.2007
Про затвердження iндикативних цiн на карбамiд, що експортується з України в другiй половинi березня 2007 року
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 86 від 29.03.2007
Про затвердження перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у квiтнi 2007 року
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 142 від 21.05.2007
Про затвердження iндикативних цiн на амiак, що експортується з України з 21 по 31 травня 2007 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1163-ЕП від 09.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1829-ЕП від 28.12.2005
Про собiвартiсть холодильної технiки
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 77 від 02.03.2006
Про затвердження перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у березнi 2006 року
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/655-ЕП від 13.07.2006
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 259 від 28.07.2006
Про затвердження перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у серпнi 2006 року

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.