Вексельная форма оплаты

ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА CПЛАТИ

     Вексель - цiнний папiр, який посвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третiй особi сплатити пiсля настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

     Вексельна форма сплати застосовується:

Постанова КМУ № 1104 від 01.10.1997
Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1303 від 24.11.1997
Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, та їх погашення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1390-ЕП від 30.06.1998
Щодо митного оформлення ввезення давальницької сировини або готової продукцiї,виготовленої з неї
Постанова КМУ № 892 від 16.06.1998
Про запровадження режиму лiцензування iмпорту цукру- сирцю тростинного На N11904/4-2 вiд 18.06.98
Постанова КМУ № 1076 від 13.07.1998
Про внесення змiн i доповнень до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму ПДВ при ввезеннi
Постанова КМУ № 275 від 27.02.1999
Про затвердження Порядку видачi та погашення податкових векселiв, що пiдтверджують зобов'язання iз сплати суми акцизного збору i видаються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi у разi отримання спирту етилового
Лист Мінюсту № 13-35-1308 від 15.10.1998
Лист ДПАУ від 30.04.1999
щодо порядку адмiнiстрування податкових векселiв, якi видаються платниками ПДВ при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-4747 від 30.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1911-ЕП від 24.06.1999
Постанова КМУ № 689 від 27.06.1996
Про затвердження Порядку застосування векселiв Державного казначейства
Постанова НБУ № 285 від 14.06.1999
Про розрахунки мiж резидентами за векселями, вираженими в iноземнiй валютi
Постанова КМУ № 1112 від 24.06.1999
Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв
Постанова КМУ № 1123 від 26.06.1999
Про внесення доповнення до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв
Постанова КМУ № 1031 від 15.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.99 N 871
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6700 від 23.06.1999
До листiв Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 15/1-1209-ЕП вiд 11.05.99 N 11/2-5019
Наказ ДМСУ (до 2012) № 346 від 09.06.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок контролю митними органами за справлянням пiд час митного оформлення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2079-ЕП від 09.07.1999
Наказ Мінфіну № 26 від 13.02.1996
Про затвердження положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя
Постанова КМУ № 1189 від 05.07.1999
Про внесення змiн до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну
Міждержавна угода від 07.06.1930
Конвенція про закони про гербовий збiр стосовно переказних векселiв i простих векселiв
Міждержавна угода від 07.06.1930
Конвенцiя про урегулювання колiзiй законiв про переказнi векселi i простi векселi
Лист ДМСУ (до 2012) № 5/1-2099-ЕП від 12.07.1999
До листа Держмитслужби України вiд 24.06.99 N 15/1-1911-ЕП
Постанова КМУ № 321 від 06.03.1999
Про порядок викупу кредиторської i погашення дебiторської заборгованостi держави з використанням казначейських векселiв
Наказ ДПАУ № 100/219 від 21.04.1999
Iнструкцiя про застосування порядку викупу кредиторської i погашення дебiторської заборгованостi держави з використанням казначейських векселiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2187-ЕП від 19.07.1999
Про зарахування обов'язкових платежiв до державного бюджету
Постанова КМУ № 1373 від 29.07.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2225-ЕП від 21.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2445-ЕП від 29.07.1999
Лист ДПАУ № 10417/7/16-1201 від 15.07.1999
О внесении частичных изменений и дополнений в письмо ГНА Украины от 09.12.98 г. N 14626/10/16-1201
Лист ДПАУ № 14626/10/16-1201 від 09.12.1998
Про порядок обкладення ПДВ операцiй з продажу товарiв, розрахунки за якi забезпечуються векселями
Розпорядження КМУ № 817-р від 14.08.1999
Постанова КМУ № 1515 від 18.08.1999
Про механiзм регулювання iмпортних поставок окремих видiв олiї в 1999 роцi
Постанова КМУ № 1565 від 27.08.1999
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 1576 від 27.08.1999
Про внесення змiн до Правил виготовлення i використання вексельних бланкiв
Постанова КМУ № 1590 від 30.08.1999
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 1999 р. N 1112
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3051-ЕП від 24.09.1999
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.99 N 1648 "Про додатковi заходи щодо мобiлiзацiї доходiв Державного бюджету України у 1999 роцi"
Постанова КМУ № 1836 від 04.10.1999
Про деякi питання митного оформлення природного газу
Наказ СРМ № 175 від 16.03.1998
Про впроваждення технологiчної схеми проходження векселя в сплату ввiзного (вивiзного) мита: податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною
Наказ СРМ № 161 від 01.03.1998
Про впровадження технологiчної схеми проходження векселя, виданого в сплату ввiзного мита при ввезеннi майна як внеску iноземного iнвестора в статутний фонд пiдприємства з iноземн. iнвестицiями та за договорами
Наказ СРМ № 107 від 24.02.1999
Про внесення змiн до наказу СРМ вiд 11.03.98 N 161
Наказ СРМ № 14 від 12.01.2001
Про внесення змiн до наказу СРМ N 161 вiд 11.03.98 р.
Наказ СРМ № 427 від 01.10.2001
Щодо затвердження технологічної схеми проходження простих векселів
Наказ Мінфіну № 279 від 16.11.1999
Про затвердження Положення про порядок проведення операцiй зменшення зовнiшнiх державних боргових зобов'язань з використанням казначейських векселiв
Указ ПУ № 1618/99 від 24.12.1999
Про скасування постанов КМУ вiд 1 жовтня 1998 року N 1573 та вiд 6 березня 1999 року N 321
Лист НБУ № 41-011/2105-9187 від 19.11.1999
Щодо авалювання векселiв фiлiями комерцiйних банкiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-087-ЕП від 12.01.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-167-ЕП від 19.01.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.