Экологический контроль

ЕКОЛОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ

     Екологiчний контроль здiйснюється з метою забезпечення екологiчної безпеки та здоров'я населення, захисту навколишнього середовища при ввезеннi на територiю України товарiв i транспортних засобiв.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Екологiчний контроль в пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється вiдповiдно до положень постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95 N 198.

     Порядок iнформацiйного обмiну мiж митними органами, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2016 N 364.

Постанова КМУ № 704 від 28.06.1997
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10270 від 29.10.1997
Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю
Постанова КМУ № 1016 від 12.09.1997
Про впорядкування контролю за транскордонним перевезенням вiдходiв i їх утилiзацiєю/видаленням
Постанова КМУ № 999 від 02.07.1998
Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2176-ЕП від 16.09.1998
Стосовно екологiчного контролю
Наказ Мінекобезпеки № 57 від 08.06.1995
Про затвердження положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску
Постанова КМУ № 1034 від 15.06.1999
Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1995-ЕП від 02.07.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2081-ЕП від 09.07.1999
Стосовно єдиного збору
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2156-ЕП від 15.07.1999
Стосовно порядку справляння зборiв у залiзничних пунктах пропуску
Розпорядження КМУ № 686-р від 16.07.1999
Щодо екологiчного контролю великих партiй вугiлля
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7184 від 07.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034
Лист Мінекобезпеки № 20-8/15-397 від 17.09.1998
Про експорт металобрухту
Наказ КРМ № 477 від 20.07.1999
Технологiчна схема взаємодiї Київської регiональної митницi та сектора екологiчного контролю на кордонi Держуправлiння екологiчної безпеки в м.Києвi
Розпорядження Мінекобезпеки № 15 від 13.04.1999
Постанова ВР № 3612-XII від 17.11.1993
Про впорядкування ввезення (транзиту) на територiю України вiдходiв i вторинної сировини
Наказ Мінприроди (до 2011) № 104 від 15.03.2007
Про затвердження зразкiв печаток i штампiв та Порядку їх застосування
Наказ Мінекобезпеки № 204 від 08.09.1999
Про затвердження Положення про екологiчний контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць
Постанова КМУ № 198 від 20.03.1995
Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон
Закон України ВР № 1212-XIV від 04.11.1999
Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України
Постанова КМУ № 2272 від 11.12.1999
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1996 р. N 113
Лист № 17-12/171-Д від 09.08.1999
Щодо справляння зборiв за екологiчний контроль пiд час експорту деревини
Закон України ВР № 187/98-ВР від 05.03.1998
Про вiдходи
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-462-ЕП від 15.02.2000
Наказ Мінекобезпеки № 39/36 від 24.02.2000
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу вiд 29.06.98 N 91/149
Лист ДПАУ № 398/6/15-1116 від 26.01.2000
Щодо вiднесення до складу валових витрат платника податку сум збору за здiйснення екологiчного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2750-0-401 від 27.03.2000
Закон України ВР № 1644-III від 06.04.2000
Про перевезення небезпечних вантажiв
Наказ КРМ № 384 від 25.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2385-ЕП від 30.06.2000
Щодо перемiщення через митний кордон України джерел iонiзуючого випромiнювання
Наказ Мінекобезпеки № 15/7 від 18.01.2000
Про затвердження Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання та форми реєстрацiйної картки
Наказ Мінекоресурсів № 27 від 15.05.2000
Про затвердження Iнструкцiї щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України
Інше від 19.07.2000
Постанова КМУ № 1120 від 13.07.2000
Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-2793-ЕП від 02.08.2000
Лист КРМ № 10-05/239 від 06.09.2000
Постанова КМУ № 1433 від 13.09.2000
Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови КМУ вiд 20 грудня 1999 р. N 2327 та внесення змiни до постанови КМУ вiд 29 березня 2000 р. N 574
Наказ Мінекоресурсів № 57 від 20.06.2000
Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi дозволiв на перевезення радiоактивних матерiалiв
Постанова КМУ № 1332 від 29.11.1997
Про затвердження Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України
Наказ Мінекоресурсів № 165 від 16.10.2000
Про затвердження Перелiку небезпечних властивостей та iнструкцiй щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням
Наказ Мінекоресурсів № 144/224 від 22.09.2000
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, Порядку реєстрацiї джерел iонiзуючого випромiнювання
Наказ Мінекоресурсів № 241 від 14.12.2000
Про затвердження Правил забезпечення збереження ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання
Наказ КРМ № 431 від 22.05.2001
Про внесення змiн до наказу КРМ N 477 вiд 20.07.99р.
Наказ ПРМ № б/н від 29.11.2000
Технологічна схема взаємодії служби екологічного контролю Держуправління екології та природних ресурсів в Київській області і Північної регіональної митниці
Постанова КМУ № 1429 від 26.10.2001
Про здiйснення екологiчного контролю у зонi дiяльностi митниць призначення та вiдправлення
Постанова КМУ № 1430 від 26.10.2001
Про затвердження перелiку платних послуг екологiчного характеру, якi можуть надаватися територiальними органами Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-5356-ЕП від 19.11.2001
Постанова КМУ № 1520 від 17.11.2001
Про затвердження Положення про Державну екологiчну iнспекцiю
Постанова КМУ № 1788 від 28.12.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-425-ЕП від 22.01.2002
Стосовно екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.