ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 300 від 24.05.2000
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2350-ЕП від 27.06.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 362 від 23.06.2000
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40
Наказ КРМ № 459 від 20.06.1997
Про затвердження Типової технологiї митного оформлення вантажiв
Наказ КРМ № 484 від 23.06.2000
Про введення в дiю Тимчасового порядку митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги.
Лист ДМКУ № 11/3-4118 від 29.09.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2431-ЕП від 04.07.2000
Щодо митного оформлення нафтопродуктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2476-ЕП від 06.07.2000
Щодо надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2510-ЕП від 10.07.2000
Щодо митного оформлення товарiв та iнших предметiв iз застосуванням пiльг в оподаткуваннi
Інше від 19.07.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 388 від 13.07.2000
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-2873-ЕП від 08.08.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 431 від 08.08.2000
Про затвердження Порядку заповнення ВМД при митному оформленнi нафти, що надходить для переробки на нафтопереробний завод ВАТ "Нафтохiмiк Прикарпаття"
Міждержавна угода від 14.09.1995
Протокол про розробку єдиної Інструкції про порядок заповнення ВМД на товари, що переміщуються через митні кордони держав-учасників СНД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3474-ЕП від 19.09.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 527 від 19.09.2000
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення товарів, які вироблені на території СЕЗ "Закарпаття" та ввозяться на митну територію України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 543 від 29.09.2000
Щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.09.2000 N 1392
Наказ ДМСУ (до 2012) № 530 від 20.09.2000
Про внесення змiн та доповнень до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-3926-ЕП від 18.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8383 від 05.09.1997
Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємцiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/4-4125-ЕП від 31.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9772 від 06.11.2000
Щодо зазначення податкового номеру за контрактом про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 637 від 10.11.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-4829-ЕП від 12.12.2000
На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.12.2000 до N 18868/9
Доручення КРМ № 151 від 07.12.2000
Щодо цiн на електропобутову технiку
Лист ДМКУ № 11/18-3772 від 06.09.1995
Про деякi особливостi митного оформлення суднових документiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 760 від 25.12.2000
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення консолiдованих вантажiв, що перемiщуються автотранспортом через МЛС транспортними органiзацiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-049-ЕП від 10.01.2001
Щодо надання роз'яснень п. 3.2.2 листа Держмитслужби вiд 21.12.2000 N 10/2-4978-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 744 від 21.12.2000
Про виправлення технiчної помилки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 003 від 09.01.2001
Про затвердження Положення про проведення експерименту зi спрощення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний лiцензiйний склад
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-13-408-ЕП від 31.01.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-13-456-ЕП від 02.02.2001
В доповнення до листа Державної митної служби України вiд 31.01.01р. N 11/1-13-408-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 52 від 06.02.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю та митного оформлення товарів, які вивозяться з митної території України на територію СЕЗ "Закарпаття"
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-465-ЕП від 05.02.2001
Щодо порядку використання характерiв угод
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-667-ЕП від 15.02.2001
Про внесення iнформацiї до електронних копiй ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-767-ЕП від 20.02.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 101 від 19.02.2001
Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-1033-ЕП від 01.03.2001
В доповнення до листа вiд 20.02.2001 N 3/15-767-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-1071-ЕП від 05.03.2001
Про доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.02.2001 N 3/15-767-ЕП
Наказ № 160 від 18.04.1996
Наказ ДМСУ (до 2012) № 221 від 28.03.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення вантажів, що переміщуються через межі території спеціальної економічної зони "Донецьк"
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/257 від 21.03.2001
Про надання роз'яснень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 190 від 16.03.2001
Про внесення змiн до класифiкаторiв, що використовуються при заповненнi окремих граф вантажної митної декларацiї
Доручення КРМ № 45 від 02.04.2001
Щодо посилення контролю за заповненням графи 31 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 219 від 28.03.2001
Про внесення змiн до Порядку заповнення граф ВМД вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення(вивезення), митного складу, магазину безмитної торг.
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/15-1848-ЕП від 12.04.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 473 від 12.07.2001
Про затвердження кодів додаткових одиниць виміру та обліку
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-3562-ЕП від 19.07.2001
До наказу Держмитслужби від 12.07.2001 N 473
Наказ ДМСУ (до 2012) № 432 від 26.06.2001
Про затвердження Порядку митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території спеціальної економічної зони "Закарпаття"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 57 від 16.02.1995
Про запровадження нових класифiкаторiв для використання при митному оформленнi вантажiв

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.