Импорт

IМПОРТ

     Iмпорт (випуск для вiльного обiгу) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiсля сплати всiх митних платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та виконання усiх необхiдних митних формальностей випускаються для вiльного обiгу на митнiй територiї України (див. статтю 74 Митного кодексу України).

     Для помiщення товарiв у митний режим iмпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна (див. статтю 75 Митного кодексу України):
     1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск товарiв, документи на такi товари;
     2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до законiв України обкладаються товари пiд час ввезення на митну територiю України в режимi iмпорту;
     3) виконати встановленi вiдповiдно до закону вимоги щодо заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Митний режим iмпорту може бути застосований до товарiв, що надходять на митну територiю України, та до товарiв, що зберiгаються пiд митним контролем або помiщенi в iнший митний режим, а також до продуктiв переробки товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Постанова КМУ № 1211 від 04.11.1997
Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-315 від 13.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/937 від 25.05.1998
Про ввезення в Україну для постiйного користування механiчних транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1680-ЕП від 29.07.1998
Щодо змiни митного режиму "транзит" на митний режим "iмпорт"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2038 від 03.09.1998
Про деякi змiни в порядку пропуску вантажiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1304 від 17.08.1998
Про затвердження Тимчасового порядку ввезення, державного випробування, реєстрацiї та використання трансгенних сортiв рослин в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-3651 від 14.04.1998
Щодо сертифiкатiв вiдповiдностi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 504 від 17.08.1998
Про затвердження Порядку митного оформлення продукцiї морського промислу, яка ввозиться на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3189-ЕП від 28.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-129-ЕП від 15.01.1999
Постанова КМУ № 464 від 29.04.1996
Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Наказ ДМКУ № 310 від 09.07.1996
Про внесення доповнення до наказу Держмиткому від 13.06.95р. N 253
Наказ ДМСУ (до 2012) № 218 від 20.05.1997
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМКУ № 05/575 від 27.02.1995
Лист ДМКУ № 11/4-2396 від 06.06.1995
Лист ДМКУ № 05/2274 від 14.07.1995
Лист ДМКУ № 05/2840 від 08.09.1995
Лист ДМКУ № 11/18-3893 від 12.09.1995
Лист ДМКУ № 05/3181 від 16.10.1995
Лист ДМКУ № 11/18-5372 від 05.12.1995
Лист ДМКУ № 11/18-5541 від 11.12.1995
Телетайпограма ДМКУ № Т-1 від 04.01.1996
В доповнення до листа N 11/18-5541 вiд 11.12.95р.
Лист ДМКУ № 11/18-675 від 05.02.1996
Наказ ДМКУ № 94 від 14.05.1992
Про внесення змiн у "Тимчасове положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України"
Постанова КМУ № 255 від 23.02.1999
Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-504-ЕП від 26.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-508-ЕП від 26.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-558-ЕП від 03.03.1999
Щодо пiльг при митному оформленнi товарiв з країн СНД, з якими укладенi угоди про вiльну торгiвлю
Лист ДМКУ № 11/18-4510 від 20.10.1995
Наказ № 176 від 27.05.1999
Про внесення змiн до Iнструкцiї про порядок складання мiсячних звiтiв по формi N 5-зез
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2051-ЕП від 07.07.1999
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 29.06.99 N 15/1-1945-ЕП
Наказ МОЗ № 143 від 15.05.1997
Про порядок ввезення на територiю України незареєстрованих лiкарських засобiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 558 від 02.09.1999
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення нафтопродуктiв,що ввозяться на митну територiю України морським транспортом з метою iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9295 від 02.09.1999
Збiрник документiв стосовно додаткового двох вiдсоткового митного збор
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-1707 від 16.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/319 від 26.05.1999
Щодо митного оформлення вантажу
Наказ СРМ № 660 від 09.10.1998
Про затвердження порядку завiрення копiй ВМД типу "Iм_40" гербовою печаткою митницi
Наказ СРМ № 656 від 07.10.1998
Щодо змiни митного режиму "тимчасове ввезення" на "iмпорт"
Наказ СРМ № 655 від 07.10.1998
Щодо порядку змiни митного режиму "транзит" на митний режим "iмпорт"
Наказ СРМ № 245 від 20.03.2003
Про втрату чинностi наказу Схiдної РМ вiд 09.10.98 N 660
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-14/5504-ЕП від 19.05.2006
Щодо перелiку товарiв, якi ввозяться ЗАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 667 від 20.10.1999
Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi
Постанова КМУ № 218 від 04.02.2000
Про внесення змiни i доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.