Отказ в пользу государства

ВIДМОВА НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ

     Вiдмова на користь держави - це митний режим, вiдповiдно до якого власник вiдмовляється вiд iноземних товарiв на користь держави без будь-яких умов на свою користь (див. статтю 183 Митного кодексу України). Iноземнi товари помiщуються у митний режим вiдмови на користь держави iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (див. частину 4 статтi 184 Митного кодексу України).

     Перелiк товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 427.

     Порядок виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.05.2012 N 657.

Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-1341-ЕП від 07.05.1999
Наказ № 129 від 12.04.2006
Про втрату чинностi деяких наказiв Севастопольської митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-3294-ЕП від 18.10.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4632 від 22.05.1997
Щодо порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 32/5-3296-ЕП від 07.09.2000
Про розпорядження транспортними засобами виготовлених 8 i бiльше рокiв тому та якi перейшли у власнiсть держави
Наказ Мінфіну № 355/672/777 від 28.12.2000
Про внесення змiн до Порядку вiдшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням, ... конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-1169-ЕП від 11.03.2001
Про внесення змін до Порядку відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням,... конфіскованого майна, що переходить у власність держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Наказ ДМСУ (до 2012) № 906 від 24.12.2003
Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перебувають пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-29-ЕП від 09.01.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-12-624-ЕП від 22.01.2004
Про вiдкликання листа Державної митної служби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/2058-ЕП від 23.02.2004
Постанова КМУ № 701 від 03.08.2005
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/9507-ЕП від 05.08.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 202/727 від 05.08.2005
Про затвердження Порядку передачi Державному комiтету України з державного матерiального резерву товару, оберненого на користь держави, вiд органiв Державної митної служби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 312 від 21.04.2006
Про втрату чинностi наказом Державної митної служби України вiд 06.08.99 N 497
Лист Мінюсту № 24-24-72 від 10.04.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/4982-ЕП від 16.05.2007
Про вiдкликання листiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/1678-ЕП від 03.09.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-11.2/5958-ЕП від 11.04.2011
Про деякi питання розпорядження майном, що переходить у власнiсть держави
Лист ДПАУ № 5879/5/16-1516 від 17.05.2011
Про оподаткування товарiв, що переходять у власнiсть держави
Наказ Мінфіну № 386 від 21.03.2012
Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форми заяви про вiдмову на користь держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/1/1161-ЕП від 28.04.2012
Постанова КМУ № 427 від 21.05.2012
Про затвердження перелiку товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/1/1500-ЕП від 29.05.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.1/1013-ЕП від 05.06.2012
Щодо застосування класифiкаторiв
Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012
Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-25/13003-ЕП від 19.11.2012
Про розпорядження транспортними засобами

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.