МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

31.05.2012 N 657


Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 жовтня 2012 р. за N 1669/21981

Iз змiнами i доповненнями,
внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 27 лютого 2017 року N 292,
вiд 17 червня 2020 року N 305

     Вiдповiдно до статтi 246 Митного кодексу України, Конвенцiї про тимчасове ввезення, учиненої у м. Стамбулi 26 червня 1990 року, та пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму;

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.;

     Iнструкцiю по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21 березня 2012 року N 386 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму вiдмови на користь держави до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, та форми заяви про вiдмову на користь держави", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05 квiтня 2012 року за N 498/20811;

     накази Державної митної служби України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 30 днiв з дня офiцiйного опублiкування цього наказу доопрацювати вiдповiдне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський
Вiце-президент Торгово-промислової палати України В. Л. Бiлий

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства фiнансiв України
31.05.2012 N 657

ПЕРЕЛIК
наказiв Державної митної служби України, що втратили чиннiсть

     1. Наказ Державної митної служби України вiд 28 березня 2000 року N 173 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 квiтня 2000 року за N 250/4471.

     2. Наказ Державної митної служби України вiд 01 квiтня 2002 року N 174 "Про затвердження Порядку проведення iдентифiкацiйного огляду товарiв та iнших предметiв декларантом", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09 квiтня 2002 року за N 353/6641.

     3. Наказ Державної митної служби України вiд 13 травня 2002 року N 249 "Про внесення змiни до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28 травня 2002 року за N 456/6744.

     4. Наказ Державної митної служби України вiд 13 вересня 2003 року N 609 "Про затвердження Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 06 жовтня 2003 року за N 897/8218.

     5. Наказ Державної митної служби України вiд 07 жовтня 2003 року N 661 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму реекспорту до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 28 жовтня 2003 року за N 983/8304.

     6. Наказ Державної митної служби України вiд 07 жовтня 2003 року N 662 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму реiмпорту до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22 жовтня 2003 року за N 958/8279.

     7. Наказ Державної митної служби України вiд 24 грудня 2003 року N 905 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму знищення або руйнування до товарiв, що перебувають пiд митним контролем", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29 грудня 2003 року за N 1246/8567.

     8. Наказ Державної митної служби України вiд 26 грудня 2003 року N 918 "Про внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 16 сiчня 2004 року за N 62/8661.

     9. Наказ Державної митної служби України вiд 21 липня 2005 року N 685 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 02 серпня 2005 року за N 839/11119.

     10. Наказ Державної митної служби України вiд 11 сiчня 2007 року N 8 "Про затвердження Порядку ведення перелiку суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти в спецiальних (вiльних) економiчних зонах", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 13 березня 2007 року за N 219/13486.

     11. Наказ Державної митної служби України вiд 08 жовтня 2007 року N 827 "Про затвердження Порядку здiйснення митного оформлення важких дистилятiв (дизельного палива)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 23 жовтня 2007 року за N 1201/14468.

     12. Наказ Державної митної служби України вiд 17 грудня 2007 року N 1058 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 27 грудня 2007 року за N 1415/14682.

     13. Наказ Державної митної служби України вiд 20 липня 2009 року N 680 "Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31 серпня 2009 року за N 812/16828.

     14. Наказ Державної митної служби України вiд 06 серпня 2009 року N 727 "Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 08 жовтня 2009 року за N 942/16958.

     15. Наказ Державної митної служби України вiд 06 серпня 2009 року N 728 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 08 жовтня 2009 року за N 944/16960.

     16. Наказ Державної митної служби України вiд 11 березня 2010 року N 227 "Про внесення змiн до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 30 березня 2010 року за N 258/17553.

     17. Наказ Державної митної служби України вiд 11 березня 2010 року N 228 "Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2010 року за N 254/17549.

     18. Наказ Державної митної служби України вiд 12 березня 2011 року N 188 "Про внесення змiни до Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2011 року за N 413/19151.

     19. Наказ Державної митної служби України вiд 07 квiтня 2011 року N 287 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгiвлi", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 17 червня 2011 року за N 723/19461.

     20. Наказ Державної митної служби України вiд 28 квiтня 2011 року N 353 "Про затвердження Iнструкцiї по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами та внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 05 серпня 2011 року за N 956/19694.

     21. Наказ Державної митної служби України вiд 18 травня 2011 року N 399 "Про затвердження Порядку застосування митного режиму транзиту та внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 09 серпня 2011 року за N 961/19699.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
31.05.2012 N 657
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 жовтня 2012 р. за N 1669/21981

ПОРЯДОК
виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок визначає особливостi виконання митних формальностей при помiщеннi товарiв у митнi режими, передбаченi Митним кодексом України, та пiд час перебування товарiв у вiдповiдному митному режимi.

     2. Термiни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значеннi:

     Декларант - декларант або уповноважена ним особа;

     ЄАIС - єдина автоматизована iнформацiйна система митних органiв України;

     заява - письмова заява пiдприємства за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв;

     Кодекс - Митний кодекс України;

     Конвенцiя про тимчасове ввезення - Конвенцiя про тимчасове ввезення, учинена у м. Стамбулi 26 червня 1990 року;

     МД - митна декларацiя, складена на бланку єдиного адмiнiстративного документа або iз використанням iншої форми, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 450 "Питання, пов'язанi iз застосуванням митних декларацiй", що подається митному органу Декларантом на паперовому носiї або у виглядi електронного документа;

     митниця оформлення - митний орган, посадовими особами якого здiйснено випуск товару у вiдповiдний митний режим.

     Iншi термiни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Кодексом.

     3. Виконання вiдповiдними особами та митними органами митних формальностей згiдно з Кодексом та цим Порядком здiйснюється з використанням iнформацiйних технологiй, у тому числi заснованих на iнформацiйних, телекомунiкацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах, i засобiв їх забезпечення.

     4. Пiд час виконання митних формальностей Декларантом та посадовими особами митних органiв для засвiдчення електронних повiдомлень та електронних документiв застосовуються надiйнi засоби електронного цифрового пiдпису з використанням посиленого сертифiката вiдкритого ключа.

     Електроннi повiдомлення та електроннi документи передаються за допомогою засобiв iнформацiйних технологiй з електронної адреси Декларанта, визначеної для передавання таких електронних документiв митним органам i отримання зворотної iнформацiї вiд митних органiв, на електронну адресу, визначену Державною митною службою України (далi - Держмитслужба України) для одержання таких повiдомлень.

     5. Обмiн електронними повiдомленнями та електронними документами згiдно з цим Порядком здiйснюється з автоматичним пiдтвердженням їх отримання iншою стороною. Пiдтвердження отримання електронного повiдомлення або електронного документа iншою стороною повинне мiстити вiдомостi про дату i час. Облiк часу виконання митних формальностей, встановлених цим Порядком, здiйснюється з урахуванням дати i часу отримання електронного повiдомлення або електронного документа вiдповiдною стороною.

II. Особливостi виконання митних формальностей вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення

1. Загальнi положення

     1. Для митного оформлення товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або iнший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

     2. Якщо особа має намiр неодноразово на одних i тих самих умовах тимчасово ввозити однi й тi самi товари на митну територiю України з подальшим їх реекспортом, за заявою цiєї особи митниця оформлення може надати дозвiл на неодноразове перемiщення через митний кордон України цих товарiв протягом строку дiї митного режиму тимчасового ввезення.

     Засвiдчена митним органом в установленому порядку копiя МД, оформленої при помiщеннi товарiв у митний режим тимчасового ввезення, iз записом митного органу про дозвiл на неодноразове перемiщення їх через митний кордон України є пiдставою для вивезення з митної територiї України та ввезення на митну територiю України товарiв, задекларованих у цiй МД, протягом строку дiї митного режиму тимчасового ввезення.

     3. Транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України як товар з умовним повним або частковим звiльненням вiд оподаткування, у разi використання їх для мiжнародних перевезень як транспортних засобiв комерцiйного призначення, декларуються митним органом у порядку, встановленому для таких транспортних засобiв комерцiйного призначення.

     4. Тимчасове ввезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок на умовах та вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намiр користуватися митним режимом тимчасового ввезення, та з дозволу митного органу може здiйснюватися на пiдставi письмового зобов'язання цiєї особи щодо подальшого реекспорту таких товарiв без оформлення МД або книжки А.Т.А.

     Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, митним органом може бути надано загальний дозвiл на тимчасове ввезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок на умовах та вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення зi строком дiї до одного року.

     5. Для виконання операцiй з технiчного обслуговування та ремонту обладнання (устаткування) транспортних засобiв, що тимчасово ввезенi на митну територiю України та перебувають в зонах митного контролю, таке обладнання (устаткування) може бути випущене митним органом згiдно з частиною п'ятою статтi 189 Кодексу за заявою Декларанта.

2. Забезпечення iдентифiкацiї товарiв при застосуваннi митного режиму тимчасового ввезення

     1. Засоби iдентифiкацiї товарiв, що помiщуються у митний режим тимчасового ввезення, обираються вiдповiдно до статтi 326 Кодексу та з урахуванням iндивiдуальних характеристик та особливостей товарiв.

     Вiдомостi про iдентифiкацiйнi ознаки товарiв та/або застосованi засоби iдентифiкацiї в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або iншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

     2. Для забезпечення iдентифiкацiї товару, що помiщується у митний режим тимчасового ввезення, Декларант може надати митному органу два примiрники зображення цього товару (фотографiї, креслення тощо), завiренi пiдписом та вiдбитком печатки (за наявностi) Декларанта, та електронну копiю такого зображення.

     Один примiрник такого зображення зберiгається в митному органi оформлення разом з iншими документами, за якими здiйснювався випуск товару, а другий з вiдмiтками митного органу повертається Декларанту.

     Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв митнi органи можуть самостiйно виготовляти фотографiчнi зображення таких товарiв.

     Електроннi копiї зображень товарiв, наданi Декларантом, а також виготовленi у разi необхiдностi митним органом зберiгаються в локальнiй iнформацiйнiй базi митного органу та у разi потреби надсилаються iншим митним органам для забезпечення iдентифiкацiї товарiв.

     3. Якщо iдентифiкацiя товарiв здiйснюється шляхом накладення митних забезпечень, то вони повиннi бути накладенi способом, що унеможливлює пошкодження товарiв унаслiдок їх накладення та повторне застосування цих митних забезпечень.

     4. За потреби для забезпечення iдентифiкацiї товарiв або пiдтвердження їх незмiнного стану можуть залучатися спецiалiсти й експерти вiдповiдно до положень статтi 327 Кодексу.

3. Строк тимчасового ввезення та його продовження

     1. Строк тимчасового ввезення товарiв установлюється митним органом у кожному конкретному випадку пiд час їх митного оформлення з урахуванням пропозицiї Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення.

     Кiнцева дата строку тимчасового ввезення товарiв зазначається в установленому порядку посадовою особою митного органу, яка здiйснює випуск товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України, у документi, за яким здiйснюється митне оформлення товарiв (МД, книжка А.Т.А. тощо).

     2. Строк тимчасового ввезення товарiв, помiщених у митний режим тимчасового ввезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети ввезення товарiв та iнших обставин i з дотриманням вимог, установлених Кодексом.

     Для продовження строку тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, подає до митницi оформлення вiдповiдну заяву. Разом iз заявою за наявностi подаються:

     документи, якi пiдтверджують наявнiсть обставин, що обумовлюють необхiднiсть такого продовження;

     нова книжка А.Т.А.

     3. Рiшення про продовження строку тимчасового ввезення товарiв або про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення цих товарiв приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення вiдповiдної резолюцiї на заявi щодо продовження строку тимчасового ввезення.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у продовженнi строку тимчасового ввезення митний орган зобов'язаний невiдкладно повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. У разi прийняття митним органом рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення товари повиннi бути реекспортованi у строк, установлений митним органом, або заявленi до iншого митного режиму, який допускається щодо таких товарiв з додержанням вимог Кодексу та iнших законодавчих актiв.

     Строк реекспорту товарiв встановлюється митним органом у рiшеннi про вiдмову в продовженнi строку тимчасового ввезення товарiв з урахуванням часу, потрiбного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово ввезених товарiв.

     5. Iнформацiя про продовження строку тимчасового ввезення товарiв вноситься до ЄАIС в установленому порядку.

     6. Якщо товари, якi перебувають у митному режимi тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортованi унаслiдок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення у справi про порушення митних правил, то перебiг строку тимчасового ввезення цих товарiв зупиняється на час такого арешту (вилучення).

4. Передача права використання митного режиму тимчасового ввезення

     1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, подає до митницi оформлення вiдповiдну заяву. Разом iз заявою подаються:

     письмова заява особи, що має намiр прийняти право використання митного режиму тимчасового ввезення, про прийняття на себе зобов'язань особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення;

     письмова згода особи - нерезидента - сторони зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким товари тимчасово ввезенi на митну територiю України, на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення.

     2. Рiшення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення або про вiдмову в наданнi такого дозволу приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згiдно з положеннями статтi 109 Кодексу та оформлюється шляхом накладення вiдповiдної резолюцiї на заявi.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в наданнi дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення митний орган зобов'язаний невiдкладно повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

5. Здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення

     1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

     2. Окремi митнi формальностi можуть виконуватись митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають тимчасово ввезенi товари, за рiшенням цього органу, або за зверненням митницi оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заiнтересованої особи в разi намiру цiєї особи iнiцiювати продовження строку тимчасового ввезення товарiв, змiну їх митного режиму тощо.

     3. Особа, вiдповiдальна за дотримання режиму тимчасового ввезення, на письмовий запит митницi оформлення невiдкладно повiдомляє про мiсцезнаходження товарiв, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення.

     4. Наявнiсть, стан товарiв, що перебувають у режимi тимчасового ввезення, а також їх цiльове використання контролюються митними органами iз застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.

     Вибiрковiсть та перiодичнiсть здiйснення митного контролю визначається вiдповiдно до положень статтi 320 Кодексу, характеристики товарiв, мети, строку та iнших умов перебування товарiв у режимi тимчасового ввезення.

     5. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення, а також обмiну iнформацiєю мiж митними органами стосовно таких товарiв використовується ЄАIС.

     До ЄАIС вноситься iнформацiя про митнi формальностi, що виконуються вiдносно тимчасово ввезених товарiв, зокрема про:

     помiщення товарiв у митний режим тимчасового ввезення;

     засоби, застосованi для iдентифiкацiї товарiв;

     дозволи, наданi митним органом на неодноразове перемiщення через митний кордон України товарiв протягом строку дiї митного режиму тимчасового ввезення;

     дозволи (загальнi дозволи) на тимчасове ввезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;

     продовження строку тимчасового ввезення;

     строк, установлений митним органом для реекспорту;

     передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення;

     проведення митного огляду;

     складення протоколу про порушення митних правил;

     накладення арешту або тимчасове вилучення тимчасово ввезених товарiв у справi про порушення митних правил;

     завершення режиму тимчасового ввезення;

     припинення режиму тимчасового ввезення.

     Iнформацiя до ЄАIС вноситься посадовою особою митного органу, яким здiйснюється вiдповiдна митна формальнiсть, невiдкладно пiсля її виконання.

III. Особливостi виконання митних формальностей вiдповiдно до митного режиму тимчасового вивезення

1. Загальнi положення

     1. Для митного оформлення товарiв, що тимчасово вивозяться за межi митної територiї України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або iнший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

     2. Якщо особа має намiр неодноразово на одних i тих самих умовах тимчасово вивозити однi й тi самi товари за межi митної територiї України з подальшим їх реiмпортом на митну територiю України, за заявою цiєї особи митниця оформлення може надати дозвiл на неодноразове перемiщення через митний кордон України цих товарiв протягом строку дiї митного режиму тимчасового вивезення.

     Засвiдчена митним органом в установленому порядку копiя МД, оформленої при помiщеннi товарiв у митний режим тимчасового вивезення, iз записом митного органу про дозвiл на неодноразове перемiщення їх через митний кордон України є пiдставою для вивезення з митної територiї України та ввезення на митну територiю України товарiв, задекларованих у цiй МД, протягом строку дiї митного режиму тимчасового вивезення.

     3. Тимчасове вивезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок на умовах та вiдповiдно до положень Додатка B.3 до Конвенцiї про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намiр користуватися митним режимом тимчасового вивезення, та з дозволу митного органу може здiйснюватися на пiдставi письмового зобов'язання цiєї особи щодо подальшого реiмпорту таких товарiв без оформлення МД або книжки А.Т.А.

     Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового вивезення, митним органом може бути надано загальний дозвiл на тимчасове вивезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок на умовах та вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення зi строком дiї до одного року.

2. Забезпечення iдентифiкацiї товарiв при застосуваннi митного режиму тимчасового вивезення

     1. Засоби iдентифiкацiї товарiв, що помiщуються у митний режим тимчасового вивезення, обираються вiдповiдно до статтi 326 Кодексу та з урахуванням iндивiдуальних характеристик та особливостей товарiв.

     Вiдомостi про iдентифiкацiйнi ознаки товарiв та/або застосованi засоби iдентифiкацiї в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або iншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.

     2. Застосування засобiв iдентифiкацiї здiйснюється в порядку, визначеному пунктами 2 - 4 глави 2 роздiлу II цього Порядку.

3. Строк тимчасового вивезення та його продовження

     1. Строк тимчасового вивезення товарiв установлюється митним органом у кожному конкретному випадку пiд час їх митного оформлення з урахуванням пропозицiї Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв у зазначений митний режим.

     Кiнцева дата строку тимчасового вивезення товарiв зазначається посадовою особою митного органу, яка здiйснює випуск товарiв, що тимчасово вивозяться за межi митної територiї України, у документi, за яким здiйснюється митне оформлення товарiв (МД, книжка А.Т.А. тощо)

     2. Строк тимчасового вивезення товарiв, помiщених у митний режим тимчасового вивезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети вивезення товарiв та iнших обставин i з дотриманням вимог, установлених Кодексом.

     Для продовження строку тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, подає до митницi оформлення вiдповiдну заяву. Разом iз заявою за наявностi подаються:

     документи, якi пiдтверджують наявнiсть обставин, що обумовлюють необхiднiсть такого продовження;

     нова книжка А.Т.А.

     3. Рiшення про продовження строку тимчасового вивезення товарiв або про вiдмову в продовженнi строку тимчасового вивезення цих товарiв приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення вiдповiдної резолюцiї на заявi щодо продовження строку тимчасового вивезення.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у продовженнi строку тимчасового вивезення митний орган зобов'язаний невiдкладно повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. У разi прийняття митним органом рiшення про вiдмову в продовженнi строку тимчасового вивезення товари повиннi бути реiмпортованi у строк, установлений митним органом, або заявленi до iншого митного режиму, який допускається щодо таких товарiв з додержанням вимог Кодексу та iнших законодавчих актiв.

     Строк реiмпорту товарiв встановлюється митним органом у рiшеннi про вiдмову в продовженнi строку тимчасового вивезення товарiв з урахуванням часу, потрiбного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово вивезених товарiв.

     5. Iнформацiя про продовження строку тимчасового вивезення товарiв вноситься до ЄАIС в установленому порядку.

     6. Якщо товари, якi перебувають у митному режимi тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реiмпортованi унаслiдок накладення на них арешту, то перебiг строку тимчасового вивезення цих товарiв зупиняється на час такого арешту.

4. Передача права використання митного режиму тимчасового вивезення

     1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму, подає до митницi оформлення вiдповiдну заяву. Разом iз заявою подається письмова заява особи - резидента, що має намiр прийняти право використання митного режиму тимчасового вивезення, про прийняття на себе зобов'язань особи, вiдповiдальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.

     2. Рiшення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення або про вiдмову в наданнi такого дозволу приймається керiвником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згiдно з положеннями статтi 117 Кодексу та оформлюється шляхом накладення вiдповiдної резолюцiї на заявi.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення митний орган зобов'язаний невiдкладно повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

5. Здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення

     1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового вивезення покладається на митницю оформлення.

     2. Окремi митнi формальностi можуть виконуватись митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають товари, помiщенi у режим тимчасового вивезення, за рiшенням цього органу, або за зверненням Декларанта чи митницi оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заiнтересованої особи в разi намiру цiєї особи iнiцiювати продовження строку тимчасового вивезення товарiв, змiну їх митного режиму тощо.

     3. Особа, вiдповiдальна за дотримання режиму тимчасового вивезення, на письмовий запит митницi оформлення невiдкладно повiдомляє про мiсцезнаходження товарiв, що перебувають у митному режимi тимчасового вивезення.

     4. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимi тимчасового вивезення, а також обмiну iнформацiєю мiж митними органами стосовно таких товарiв використовується ЄАIС.

     До ЄАIС вноситься iнформацiя про митнi формальностi, що виконуються вiдносно тимчасово вивезених товарiв, зокрема про:

     помiщення товарiв у митний режим тимчасового вивезення;

     засоби, застосованi для iдентифiкацiї товарiв;

     дозволи, наданi митним органом на неодноразове перемiщення через митний кордон України товарiв протягом строку дiї митного режиму тимчасового вивезення;

     дозволи (загальнi дозволи) на тимчасове вивезення контейнерiв, пiддонiв, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;

     продовження строку тимчасового вивезення;

     строк, установлений митним органом для реiмпорту;

     передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення;

     проведення митного огляду;

     складення протоколу про порушення митних правил;

     накладення арешту на тимчасово вивезенi товари;

     завершення режиму тимчасового вивезення;

     припинення режиму тимчасового вивезення.

     Iнформацiя до ЄАIС вноситься посадовою особою митного органу, яким здiйснюється вiдповiдна митна формальнiсть, невiдкладно пiсля її виконання.

     5. Для забезпечення контролю за тимчасовим вивезенням марок акцизного податку та їх реiмпортом разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, до ЄАIС вноситься iнформацiя про митнi формальностi, що виконуються вiдносно таких марок акцизного податку, їх тип та кiлькiсть у розрiзi пiдприємств за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

     Вiдомостi про тип та кiлькiсть невикористаних чи пошкоджених марок акцизного податку або тип та кiлькiсть марок акцизного податку, що реiмпортуються на митну територiю України разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, вносяться Декларантом у встановленому порядку до МД при декларуваннi таких марок або маркованих ними пiдакцизних товарiв.

     У разi безповоротної втрати марок акцизного податку пiд час виробництва пiдакцизних товарiв за межами митної територiї України для припинення митного режиму тимчасового вивезення Декларант надає митницi оформлення належним чином засвiдчену копiю документа, виданого Торгово-промисловою палатою або iншим уповноваженим органом країни-виробника на пiдтвердження цього факту, з обов'язковим зазначенням кiлькостi таких марок.

IV. Особливостi виконання митних формальностей вiдповiдно до митного режиму митного складу

     1. Для розмiщення товарiв, помiщених у митний режим митного складу, використовуються митнi склади (далi - МС) або склади митних органiв.

     2. Здiйснення контролю за дотриманням умов митного режиму митного складу та за товарами, розмiщеними на МС, покладається на митницю оформлення.

     3. До особливостей функцiонування МС, що вiдповiдно до статтi 425 Кодексу встановлюються процедурою експлуатацiї такого складу (далi - Процедура), зокрема, належать:

     регламент iнформацiйного обмiну мiж митницею оформлення та утримувачем МС;

     порядок облiку, зберiгання та перевiрки митного забезпечення, знятого з товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення тощо.

     4. Пiдтримання режиму зони митного контролю на МС органiзовується та забезпечується утримувачем МС вiдповiдно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згiдно з Процедурою i рiшенням про створення зони митного контролю, передбаченим Порядком створення зон митного контролю, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 травня 2012 року N 583, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 01 червня 2012 року за N 879/21191.

     5. Товари зберiгаються на МС з обов'язковим накладенням вiдповiдного забезпечення утримувача МС та, крiм випадкiв, визначених законодавством України з питань державної митної справи, митного забезпечення посадової особи митницi оформлення.

     6. Для розмiщення товарiв на МС, розташованих на територiях морських i рiчкових портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту згiдно зi статтею 123 Кодексу застосовуються електроннi повiдомлення вiдповiдного типу за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку.

     7. Товари можуть бути розмiщенi на МС без вивантаження цих товарiв з транспортних засобiв вiдповiдно до статтi 427 Кодексу.

     8. Транспортнi засоби, що перемiщують митною територiєю України товари пiд митним контролем, можуть розмiщуватися на МС з метою здiйснення повного або часткового розвантаження, перевантаження, навантаження, дозавантаження, усунення пошкоджень упаковки товарiв, замiни транспортного засобу (тягача, причепа тощо).

     Розмiщення на МС товарiв (крiм природного газу, що перемiщується через митний кордон України трубопровiдним транспортом, та нафти, що зберiгається в частинi магiстральних нафтопроводiв, яка використовується в якостi резервуару для зберiгання нафти в митному режимi митного складу безпосередньо в трубопроводi), помiщених в iншi, нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу, здiйснюється на пiдставi МД, ранiше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, або документа, що її замiнював, - накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. Про необхiднiсть розмiщення на МС таких товарiв утримувач МС надсилає митницi оформлення електронне повiдомлення вiдповiдного типу за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку.

(абзац другий пункту 8 роздiлу IV iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.02.2017р. N 292, вiд 17.06.2020р. N 305)

     9. Митний режим товарiв, якi ввезенi на МС у зв'язку з необхiднiстю проведення операцiй, зазначених у пунктi 8 цього роздiлу, не змiнюється, якщо пiсля проведення таких операцiй цi товари вивозяться з МС згiдно з митним режимом, у який вони помiщенi. Вивезення з МС таких товарiв здiйснюється на пiдставi вiдповiдної МД, за якою цi товари були розмiщенi на МС, або документа, що її замiнював. Про необхiднiсть вивезення з МС таких товарiв утримувач МС надсилає митницi оформлення електронне повiдомлення вiдповiдного типу за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку.

     10. Виконання операцiй, зазначених у пунктi 8 цього роздiлу, органiзовується та забезпечується утримувачем МС вiдповiдно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згiдно з Процедурою. Облiк товарiв i транспортних засобiв, що розмiщуються на МС для проведення зазначених операцiй та випускаються з МС пiсля їх проведення, здiйснюється утримувачем МС у встановленому порядку.

     Iнформацiя про виконання операцiй, зазначених у пунктi 8 цього роздiлу, вноситься в установленому порядку до вiдповiдних документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митного контролю.

     11. На МС, обладнаних системою вiдеоспостереження, що вiдповiдає установленим вимогам та забезпечує можливiсть здiйснення посадовими особами митницi оформлення контролю за функцiонуванням МС та операцiями з товарами, що зберiгаються на МС, в режимi реального часу з використанням iнформацiйних технологiй, за умови визначення Процедурою регламенту iнформацiйного обмiну мiж митницею оформлення i утримувачем МС, з дозволу митницi оформлення можуть ввозитися, зберiгатися або вивозитися товари без накладення митного забезпечення посадової особи митницi оформлення та без присутностi на МС посадової особи митницi оформлення. Для отримання дозволу на ввезення або вивезення партiї товарiв на МС без присутностi посадової особи митницi оформлення утримувач МС надсилає митницi оформлення електронне повiдомлення вiдповiдного типу за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку.

     12. Розмiщення на МС товарiв з метою їх тимчасового зберiгання вiдповiдно до частини четвертої статтi 201 Кодексу здiйснюється у порядку, встановленому Положенням про склади тимчасового зберiгання, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 травня 2012 року N 613, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 01 серпня 2012 року за N 1307/21619.

     13. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем цього МС. Декларування товарiв при змiнi митного режиму митний склад на iнший митний режим здiйснюється Декларантом, у тому числi утримувачем МС, в установленому порядку.

     14. З товарами, що зберiгаються на МС, можуть проводитися операцiї вiдповiдно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згiдно з Процедурою. Дозвiл на проведення з товарами, що зберiгаються на МС, операцiй, що вiдповiдно до Кодексу потребують такого дозволу, надається митницею оформлення на пiдставi заяви утримувача МС за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формi документа на паперi або у формi електронного повiдомлення, пiдписаного електронним цифровим пiдписом.

     15. Строк зберiгання товарiв на МС, у тому числi в митному режимi митного складу, продовжується митницею оформлення в межах граничного строку, установленого Кодексом, на пiдставi заяви утримувача МС за формою згiдно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формi документа на паперi або у формi електронного повiдомлення, пiдписаного електронним цифровим пiдписом.

V. Особливостi виконання митних формальностей вiдповiдно до митних режимiв переробки на митнiй територiї та переробки за межами митної територiї

     1. У цьому роздiлi термiни вживаються в такому значеннi:

     дозвiл на переробку - письмовий дозвiл митного органу на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї або митний режим переробки за межами митної територiї;

     заявник режиму переробки - пiдприємство - резидент, яке отримало дозвiл митного органу на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї або митний режим переробки за межами митної територiї;

     переробник - пiдприємство - резидент, яке за дорученням заявника режиму переробки на митнiй територiї та з дозволу митного органу виконує окремi операцiї або повний цикл переробки товарiв на митнiй територiї України;

     режим переробки - митний режим переробки на митнiй територiї та/або митний режим переробки за межами митної територiї.

     2. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї надається за заявою Декларанта керiвником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого буде розпочато або здiйснено повний цикл операцiй з переробки товарiв на митнiй територiї України.

     Митне оформлення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї здiйснюється митним органом, яким надано вiдповiдний дозвiл на переробку.

     Дозвiл на помiщення у митний режим переробки на митнiй територiї товарiв, переробка яких буде здiйснюватися у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi, за заявою Декларанта може бути надано керiвником або вповноваженою ним посадовою особою Київської обласної митницi або вiдповiдного митного поста, що входить до складу Київської обласної митницi.

     Якщо товари, ввезенi на митну територiю України для переробки, пред'являються для митного оформлення митному органу, яким вiдповiдний дозвiл на переробку не надавався, митне оформлення таких товарiв здiйснюється таким митним органом вiдповiдно до частини четвертої статтi 247 Кодексу.

     3. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї надається за заявою Декларанта керiвником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, яким вiдповiдно до частини третьої статтi 247 Кодексу буде здiйснено митне оформлення цих товарiв у митний режим переробки за межами митної територiї.

     4. Якщо окремi операцiї або повний цикл переробки товарiв на митнiй територiї України здiйснюватимуться переробником (переробниками), то в заявi мають бути зазначенi вiдомостi про всiх переробникiв, якi будуть здiйснювати переробку чи окремi операцiї з переробки товарiв на митнiй територiї України, в тому числi зберiгання товарiв, що розмiщуються в митний режим переробки, та продуктiв переробки.

     До заяви також вноситься iнформацiя про iншi митнi органи, в яких передбачається здiйснення митного оформлення продуктiв переробки товарiв, залишкiв i вiдходiв переробки.

     Разом iз заявою митному органу подаються копiї документiв, визначених у статтях 149 або 165 Кодексу, засвiдченi в установленому порядку.

     У разi якщо передбачається здiйснення зазначених у пунктi 1 частини другої статтi 150 Кодексу операцiй з переробки товарiв, Декларант подає митному органу також i додаток до заяви, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

     Дозвiл митного органу на переробку товарiв на митнiй територiї є одночасно дозволом на виконання окремих операцiй або повного циклу переробки товарiв на митнiй територiї України переробником (переробниками), зазначеним(и) у заявi.

     5. Для прийняття рiшення про надання дозволу на переробку митним органом:

     здiйснюється детальний аналiз документiв, поданих для розгляду;

     вивчаються державнi стандарти й стандарти пiдприємства, технiчнi умови, описи та креслення, вiдповiдно до яких має здiйснюватися переробка товарiв, помiщених у митний режим переробки;

     розглядаються можливiсть дотримання пiдприємством установлених законодавством умов переробки, технологiчнi особливостi процесу переробки та можливiсть iдентифiкацiї товарiв, помiщених у митний режим переробки в продуктах переробки.

     6. Видачi дозволу на помiщення товарiв у митний режим може передувати огляд територiй, примiщень складiв та iнших мiсць, де знаходяться або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що пiдлягають митному контролю, з метою встановлення наявностi у заявника режиму переробки та/або переробника:

     технологiчного обладнання, що забезпечує виконання операцiй з переробки, зазначених у заявi пiдприємства, а також отримання продуктiв переробки за найменуваннями та у кiлькостi, зазначених у заявi пiдприємства, з товарiв, якi згiдно iз заявою планується помiстити у режим переробки на митнiй територiї;

     примiщень (резервуарiв, майданчикiв), призначених для зберiгання всiх найменувань та кiлькостi товарiв, помiщених у митний режим переробки, й продуктiв переробки, зазначених у заявi, з метою встановлення їх вiдповiдностi заявленим вiдомостям;

     умов для забезпечення облiку та зберiгання товарiв, помiщених у митний режим переробки, й продуктiв переробки та унеможливлення несанкцiонованого вилучення їх з мiсць переробки та зберiгання;

     можливостi забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числi технологiчних особливостей процесу переробки та можливостi iдентифiкацiї перероблених товарiв у продуктах переробки.

     Рiшення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згiдно з Кодексом та цим Порядком надається дозвiл на помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї, з урахуванням номенклатури товарiв, що пiддаються операцiям з переробки, характеристики таких операцiй та iнших обставин, iз визначенням завдань для такого огляду.

     7. За вiдсутностi в пiдприємства технологiчної можливостi забезпечити роздiльне зберiгання товарiв, помiщених у митний режим переробки, та продуктiв їх переробки вiд iнших товарiв для еквiвалентних товарiв допускається невiдокремлене зберiгання.

     8. Рiшення про надання дозволу на переробку товарiв або про вiдмову у наданнi такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення вiдповiдних роздiлiв заяви.

     Строк переробки товарiв встановлюється митним органом вiдповiдно до статей 151 i 166 Кодексу та зазначається в дозволi на переробку. За заявою пiдприємства строк переробки товарiв продовжується митницею оформлення з унесенням вiдповiдних змiн до дозволу на переробку.

     Перемiщення товарiв, помiщених у митний режим переробки на митнiй територiї, або продуктiв переробки здiйснюється з дозволу митного органу. Дозвiл на перемiщення товарiв мiж переробниками надається митним органом шляхом унесення до роздiлу "Рiшення митного органу" заяви запису "Дозволено перемiщення мiж переробниками".

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на переробку митний орган зобов'язаний повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

     Завiрена митним органом копiя дозволу або вiдмови у наданнi такого дозволу залишається у справах цього митного органу разом iз копiями документiв, поданих разом iз заявою.

     9. Еквiвалентна компенсацiя допускається щодо товарiв, зазначених в додатку до заяви за формою згiдно з додатком 4 до цього Порядку.

     10. Рiшення про вiдкликання дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються дата й причини вiдкликання цього дозволу та повiдомляються права й обов'язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремi операцiї (або повний цикл) з переробки товарiв здiйснюються переробником). Лист реєструється в установленому порядку в митному органi та видається або надсилається поштою (з повiдомленням про вручення) особi, вiдповiдальнiй за дотримання митного режиму.

     11. Продукти переробки до завершення строку переробки товарiв пiдлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволi на переробку, в обраний Декларантом митний режим залежно вiд умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та з додержанням вимог Кодексу й iнших нормативно-правових актiв України з питань державної митної справи.

     12. Митне оформлення продуктiв переробки, що утворились унаслiдок переробки товарiв, помiщених у режим переробки на митнiй територiї України, при їх реекспортi здiйснюється митним органом, зазначеним у дозволi на переробку, на пiдставi МД на такi продукти переробки з поданням перелiку українських товарiв, витрачених пiд час здiйснення операцiй з переробки iноземних товарiв, iз наведенням їх кiлькостi та вартостi.

     Декларант має право заявити українськi товари (крiм палива та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iноземних товарiв, у митний режим експорту.

     13. Вiдходи, що утворились унаслiдок переробки товарiв, помiщених у режим переробки на митнiй територiї України, та пiдлягають видаленню вiдповiдно до законодавства України з дозволу митного органу, перебувають пiд митним контролем до моменту подання власником цих вiдходiв або вповноваженою ним особою документiв, якi пiдтверджують видалення вiдходiв (договорiв, актiв приймання-передавання, актiв видалення тощо) шляхом виконання операцiй, зазначених у позицiях D 1 - D 15 роздiлу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120 (зi змiнами). Документи, якi пiдтверджують видалення вiдходiв, долучаються до вiдповiдної МД, за якою було здiйснено випуск товарiв у митний режим переробки на митнiй територiї.

     14. Залишки i вiдходи, що утворилися в результатi здiйснення операцiй з переробки українських товарiв за межами митної територiї України i залишаються за межами цiєї територiї, митному контролю та митному оформленню не пiдлягають.

     15. Контроль за дотриманням режиму переробки на митнiй територiї завершується пiсля здiйснення митних формальностей щодо продуктiв переробки вiдповiдно до статтi 160 Кодексу та залишкiв i вiдходiв переробки вiдповiдно до статтi 157 Кодексу.

     16. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної територiї завершується пiсля здiйснення у повному обсязi митних формальностей щодо продуктiв переробки вiдповiдно до статтi 173 Кодексу.

     17. Органiзацiя, координацiя та безпосереднє здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладається на митницю оформлення.

     18. Окремi митнi формальностi можуть виконуватись митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають товари, помiщенi в митний режим переробки, продукти їх переробки, залишки або вiдходи, за рiшенням цього органу, або за зверненням митницi оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.

     19. Особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митницi оформлення невiдкладно повiдомляє про мiсцезнаходження товарiв, помiщених у митний режим переробки, продуктiв їх переробки, залишкiв або вiдходiв.

     20. Наявнiсть, стан товарiв, що перебувають у митному режимi переробки, а також їх цiльове використання контролюються митними органами iз застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.

     Вибiрковiсть та перiодичнiсть здiйснення митного контролю визначається з урахуванням положень статтi 320 Кодексу, характеристики товарiв, мети, строку та iнших умов перебування товарiв у митному режимi переробки.

     21. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимi переробки, а також обмiну iнформацiєю мiж митними органами стосовно таких товарiв використовується ЄАIС.

     До ЄАIС вноситься iнформацiя про митнi формальностi, що виконуються вiдносно товарiв, помiщених у митний режим переробки, продуктiв їх переробки, залишкiв або вiдходiв, зокрема про:

     надання дозволу на переробку, перелiк операцiй з переробки та спосiб їх здiйснення;

     помiщення товарiв у митний режим переробки;

     засоби, застосованi для iдентифiкацiї товарiв;

     змiни, що вносяться до дозволу на переробку;

     надання дозволу на еквiвалентну компенсацiю;

     продовження строку переробки;

     помiщення у вiдповiдний митний режим продуктiв, залишкiв та вiдходiв переробки;

     видалення вiдходiв переробки;

     проведення митного огляду;

     складення протоколу про порушення митних правил;

     накладення арешту або тимчасове вилучення товарiв, помiщених у митний режим переробки, продуктiв їх переробки, залишкiв або вiдходiв у справi про порушення митних правил;

     завершення режиму переробки;

     припинення режиму переробки.

     Iнформацiя до ЄАIС вноситься посадовою особою митного органу, яким здiйснюється вiдповiдна митна формальнiсть, невiдкладно пiсля її виконання.

VI. Знищення або руйнування

     1. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування надається за заявою Декларанта керiвником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого фактично будуть проводитися операцiї зi знищення або руйнування таких товарiв.

     Разом iз заявою митному органу подаються:

     договiр на знищення (руйнування) товарiв з пiдприємством, уповноваженим вiдповiдно до законодавства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв;

     дозволи на знищення (руйнування) товарiв вiд державних органiв, до повноважень яких належить контроль за перемiщенням таких товарiв;

     копiя вiдповiдного дозвiльного документа, що засвiдчує право суб'єкта господарювання провадити дiяльнiсть зi знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй товарiв;

     товаротранспортнi та iншi товаросупровiднi документи;

     iншi документи, що стосуються проведення операцiй зi знищення або руйнування товарiв (за бажанням заявника).

     2. Якщо товари, якi передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, митний орган з урахуванням положень Перелiку товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 427, письмово пропонує заявнику обрати цей митний режим. За згодою Декларанта з пропозицiєю митного органу цi товари помiщуються в митний режим вiдмови на користь держави.

     3. До надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування митний орган вiдповiдно до статтi 180 Кодексу має право провести огляд мiсця проведення операцiй зi знищення (руйнування) товарiв з метою перевiрки можливостi проведення таких операцiй вiдповiдно до вимог законодавства.

     Рiшення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згiдно з Кодексом та цим Порядком надається дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування, з урахуванням номенклатури товарiв, що пiддаються операцiям зi знищення (руйнування), характеристики таких операцiй та iнших обставин iз визначенням завдань для такого огляду. За результатами огляду складається вiдповiдний акт.

     4. Рiшення про надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування або про вiдмову у наданнi такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення вiдповiдних роздiлiв заяви.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову в наданнi дозволу на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування митний орган зобов'язаний повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

     5. Митне оформлення товарiв у митний режим знищення або руйнування здiйснюється митним органом, яким надано вiдповiдний дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або руйнування.

     Для митного оформлення товарiв у митний режим знищення або руйнування митному органу подається МД або iнший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

     6. Операцiї зi знищення (руйнування) товарiв проводяться пiсля випуску товарiв у митний режим знищення або руйнування.

     Органiзацiя та безпосереднє здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування покладаються на митницю оформлення.

     7. Пiдприємство, яке здiйснило операцiї зi знищення (руйнування) товарiв, за фактом такого знищення (руйнування) складає вiдповiдний акт з наведенням у ньому опису та кiлькостi залишкiв, що утворились в результатi виконання операцiй зi знищення (руйнування) i мають господарську цiннiсть, та протягом трьох робочих днiв надає митницi оформлення один примiрник цього акта.

     8. Вiдходи, що утворились унаслiдок знищення (руйнування) товарiв та вiдповiдно до законодавства України пiдлягають видаленню пiдприємством, яке здiйснило операцiї зi знищення (руйнування) товарiв, перебувають пiд митним контролем до моменту подання цим пiдприємством митницi оформлення документiв, що пiдтверджують видалення цих вiдходiв шляхом виконання операцiй, зазначених у позицiях D 1 - D 15 роздiлу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120 (зi змiнами). Документи, якi пiдтверджують видалення вiдходiв, долучаються до вiдповiдної МД, за якою було здiйснено випуск товарiв у митний режим знищення або руйнування.

     9. Контроль за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування завершується пiсля здiйснення митних формальностей щодо залишкiв i вiдходiв знищення або руйнування вiдповiдно до статей 179 - 181 Кодексу.

VII. Вiдмова на користь держави

     1. Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави надається керiвником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають такi товари, за заявою власника товарiв або уповноваженої ним особи.

     2. Разом iз заявою митному органу подаються оригiнали, а в разi їх вiдсутностi - засвiдченi в установленому порядку копiї:

     документiв, що засвiдчують право заявника розпоряджатися товарами,

     наявних товаротранспортних та iнших товаросупровiдних документiв;

     iнших документiв, необхiдних для пiдтвердження можливостi помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави (за бажанням заявника).

     3. Рiшення про надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави або про вiдмову у наданнi такого дозволу приймається митним органом з урахуванням положень Перелiку товарiв, якi не можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь держави, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 427, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня надходження заяви.

     Рiшення про надання дозволу на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави або про вiдмову у наданнi такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення вiдповiдних роздiлiв заяви.

     Про прийняте рiшення митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово повiдомити особу, яка звернулася iз заявою.

     У разi прийняття рiшення про вiдмову у наданнi дозволу на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави митний орган зобов'язаний повiдомити про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. Митне оформлення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави здiйснюється митним органом, яким надано вiдповiдний дозвiл на помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

     Для здiйснення митного оформлення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє цi товари на склад митного органу.

     Пiдставою для розмiщення товарiв на склад митного органу є дозвiл митного органу на помiщення цих товарiв у митний режим вiдмови на користь держави.

     Для помiщення товарiв у митний режим вiдмови на користь держави митному органу подається МД або iнший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.

VIII. Пiдтвердження факту втрати товарiв унаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили

     1. Положення цього роздiлу застосовуються у випадках, коли Кодексом або iншими актами законодавства України з питань державної митної справи передбачено надання митному органу документального пiдтвердження факту аварiї чи дiї обставин непереборної сили.

     2. У цьому роздiлi термiни вживаються в такому значеннi:

     аварiя - небезпечна подiя техногенного характеру, у зв'язку з якою товари, транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, були пошкодженi (зiпсованi, знищенi, втраченi тощо) або потребували певного часу для вiдновлення можливостi їх перемiщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи;

     документальне пiдтвердження - надання митному органу вiдповiдних документiв, що пiдтверджують факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили;

     обставини непереборної сили - надзвичайнi та невiдворотнi подiї, що виникли незалежно вiд волi особи, зокрема стихiйне лихо (землетрус, пожежа, повiнь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портiв, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянськi безпорядки, злочиннi дiї третiх осiб, прийняття рiшень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для особи, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв та iншi надзвичайнi та невiдворотнi за таких умов подiї;

     факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили - часткове чи повне пошкодження (зiпсуття, знищення, втрата тощо) товарiв чи транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем, або позбавлення можливостi виконання вiдповiдною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених вiдповiдним митним органом України вимог щодо вчинення вiдповiдних дiй з товарами, транспортними засобами, що перебувають пiд митним контролем.

     3. Залежно вiд характеру аварiї чи обставин непереборної сили документи, що пiдтверджують їх наявнiсть i тривалiсть дiї, можуть видаватися державними органами, мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування, iншими спецiально вповноваженими на це державними органами, а також уповноваженими на це пiдприємствами, установами та органiзацiями вiдповiдно до їх компетенцiї.

     4. Документи (рiшення, акти, довiдки тощо), що пiдтверджують факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили, що мали мiсце за межами митної територiї України, мають бути засвiдченi на територiї, де мала мiсце така аварiя чи обставина непереборної сили згiдно з вимогами законодавства вiдповiдної країни.

     Документи, складенi або засвiдченi компетентними органами (установами) країн, з якими Україна має договори про правову допомогу i якими передбачена вiдмова вiд легалiзацiї документiв, приймаються до розгляду митними органами України без легалiзацiї у консульських установах України.

     В iнших випадках, крiм зазначених у абзацi другому цього пункту, документи, складенi або засвiдченi компетентними органами (установами) iноземних країн, мають бути легалiзованi консульською установою України за кордоном.

     У разi вiдсутностi консульської установи України в країнi видачi документiв документи можуть бути засвiдченi у найближчiй консульськiй установi України, повноваження якої офiцiйно розповсюджуються на територiю країни видачi документiв.

     5. Якщо факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили має мiсце на митнiй територiї України, особа, вiдповiдальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарiв чи транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевiзник чи особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, в зонi дiяльностi якого перебувають цi товари, транспортнi засоби, iз письмовою заявою, яка повинна мiстити вiдомостi, що надають можливiсть iдентифiкувати товари, транспортнi засоби як такi, що перебувають пiд митним контролем, а також iнформацiю про час, мiсце, обставини та наслiдки аварiї чи дiї обставин непереборної сили.

     Керiвник митного органу, в зонi дiяльностi якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов'язки, пiсля отримання заяви невiдкладно органiзовує проведення огляду територiї чи iншого мiсця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, за винятком випадкiв, коли такий огляд проводити недоцiльно з урахуванням характеру аварiї чи обставин непереборної сили та їх наслiдкiв. Огляд територiї чи iншого мiсця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, також не проводиться у разi вiдсутностi протягом тривалого часу внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили можливостi дiстатися до мiсця пригоди.

     За результатами огляду складається акт встановленої форми у трьох примiрниках. Один примiрник акта вручається особi, вiдповiдальнiй за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарiв чи транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем, другий - невiдкладно надсилається митному органу, пiд контролем якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, а третiй - залишається у справах митного органу, посадовими особами якого вiн був складений.

     Якщо керiвником митного органу, у зонi дiяльностi якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, або особою, що виконує його обов'язки, пiсля опрацювання заяви з урахуванням характеру аварiї чи обставин непереборної сили та їх наслiдкiв прийнято рiшення про недоцiльнiсть проведення огляду територiї чи iншого мiсця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, або якщо протягом тривалого часу внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили вiдсутня можливiсть дiстатися до мiсця пригоди, особi, що подала заяву про аварiю або дiю обставин непереборної сили, митним органом невiдкладно надається письмове пiдтвердження факту отримання такої заяви, у якому зазначаються причини непроведення митним органом огляду територiї чи iншого мiсця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, яке засвiдчується пiдписом керiвника цього митного органу або особи, що виконує його обов'язки, та завiряється вiдбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки. Копiя такого письмового пiдтвердження надсилається протягом трьох робочих днiв митному органу, пiд контролем якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили.

     6. У випадку, якщо факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили має мiсце, особа, вiдповiдальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарiв чи транспортних засобiв, що перебувають пiд митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевiзник чи особа, вiдповiдальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, яким здiйснюється контроль за цими товарами, транспортними засобами, з письмовою заявою, яка повинна мiстити вiдомостi, що надають можливiсть iдентифiкувати товари, транспортнi засоби як такi, що перебувають пiд митним контролем, а також iнформацiю про час, мiсце, обставини та наслiдки аварiї чи дiї обставин непереборної сили.

     Разом iз заявою подаються:

     документи, що пiдтверджують факт аварiї чи дiї обставин непереборної сили, виданi компетентними органами (установами) та засвiдченi в установленому порядку;

     примiрник акта про проведення огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних складiв, магазинiв безмитної торгiвлi, територiй вiльних митних зон та iнших мiсць, де знаходяться товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, якщо аварiя чи обставини непереборної сили мали мiсце на митнiй територiї України у зонi дiяльностi iншого митного органу та таким iншим митним органом проводився огляд;

     письмове пiдтвердження митного органу, якщо аварiя чи обставини непереборної сили мали мiсце на митнiй територiї України у зонi дiяльностi iншого митного органу i таким iншим митним органом огляд не проводився згiдно з абзацом четвертим пункту 5 цього роздiлу.

     Заява розглядається митним органом, пiд контролем якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, протягом п'яти робочих днiв з дати її подання.

     Якщо товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, перебувають у зонi дiяльностi цього самого митного органу, керiвником такого органу або особою, що виконує його обов'язки, невiдкладно пiсля отримання заяви здiйснюються заходи, передбаченi пунктом 5 цього роздiлу.

     Розгляд заяви проводиться з урахуванням характеру аварiї чи обставин непереборної сили та їх наслiдкiв, документiв, наданих заявником та отриманих вiд iншого митного органу (якщо аварiя чи обставини непереборної сили мали мiсце на митнiй територiї України у зонi дiяльностi iншого митного органу), та результатiв проведення огляду територiї чи iншого мiсця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари i транспортнi засоби, що перебувають пiд митним контролем, безпосередньо митним органом, пiд контролем якого перебувають цi товари, транспортнi засоби. Пiд час розгляду заяви митним органом враховується iнформацiя (за наявностi), надана iншими державними органами, митними або правоохоронними органами iноземних держав.

     За результатами розгляду заяви щодо факту аварiї чи дiї обставин непереборної сили керiвник митного органу, пiд контролем якого перебувають товари, транспортнi засоби, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов'язки, виносить вiдповiдне рiшення згiдно з Кодексом.

     Рiшення про припинення (завершення) митного режиму приймається лише щодо транспортних засобiв або товарiв (їх частини), якi внаслiдок факту аварiї чи дiї обставин непереборної сили були знищенi, повнiстю та безповоротно пошкодженi, втраченi або зiпсованi.

     Рiшення оформлюється шляхом накладення вiдповiдної резолюцiї на заявi та засвiдчується пiдписом особи, яка його винесла, та завiряється вiдбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки.

     Якщо приймається рiшення про припинення (завершення) митного режиму, у резолюцiї пiсля запису "Митний режим (зазначається назва митного режиму) припинено (завершено)" має бути зазначено, вiдносно яких саме транспортних засобiв або товарiв (їх частини) припинено (завершено) митний режим.

     7. За наявностi в ЄАIС вiдповiдного програмно-iнформацiйного комплексу iнформацiя про припинення (завершення) митного режиму вноситься посадовою особою митного органу, яким винесено вiдповiдне рiшення, до цього програмно-iнформацiйного комплексу.

     8. У разi прийняття рiшення про вiдмову у припиненнi (завершеннi) митного режиму митний орган зобов'язаний невiдкладно письмово повiдомити заявника про причини i пiдстави такої вiдмови.

     9. Залишки або вiдходи товарiв, транспортних засобiв, що потрапили в аварiю або пiд дiю обставин непереборної сили, повиннi бути в установленому порядку задекларованi у вiдповiдний митний режим або з дозволу митного органу видаленi вiдповiдно до законодавства України.

     Вiдходи, що пiдлягають видаленню, перебувають пiд митним контролем до моменту подання митному органу документiв, якi пiдтверджують видалення цих вiдходiв (договорiв, актiв приймання-передавання, актiв видалення тощо) шляхом виконання операцiй, зазначених у позицiях D 1 - D 15 роздiлу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120 (зi змiнами).

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток 1
до Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

Форма

Начальнику  
(найменування митного органу)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника пiдприємства, мiсцезнаходження)

ЗАЯВА

Прошу надати вiдповiдно до  
(положення нормативно-правових актiв)
дозвiл на  
 
(найменування - для юридичної особи; прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи)
 
(код за ЄДРПОУ, або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi))
 
(мiсцезнаходження - для юридичної особи; мiсце проживання - для фiзичної особи)
 
(електронна адреса)
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНУ ОПЕРАЦIЮ:
 
 
2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
 
 
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПIДПРИЄМСТВА / ФIЗИЧНОЇ ОСОБИ:
 
 
Керiвник пiдприємства    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
(дата) М. П.
(за наявностi)

Зворотний бiк заяви

РIШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРОК ДIЇ ДОЗВОЛУ / ОСОБЛИВI УМОВИ ДОЗВОЛУ / ПРИЧИНИ ВIДМОВИ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
(посадова особа митного органу) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
(дата) М. П.

 

Додаток 2
до Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

Форма

Облiк марок акцизного податку, що тимчасово вивозяться з митної територiї України та реiмпортуються на митну територiю України пiдприємством

 
(найменування пiдприємства)
N
з/п
Тип марки акцизного податку
(ТI, АI)
Тимчасово вивезено за МД Реiмпортовано за МД або знято з контролю за iншим документом Залишок марок
(шт.)
дата МД номер МД кiлькiсть марок
(шт.)
дата МД або iншого документа номер МД або iншого документа кiлькiсть марок
(шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
       
       
                 
       
       

 

Додаток 3
до Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

Форма

Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим митного складу товарiв, що ввозяться на митну територiю України

Тип повiдомлення 1 Помiщення у митний режим митного складу товарiв, що ввозяться на митну територiю України
Код ПМО* 2  
Реєстрацiйний номер митного складу 3  
Автор електронного повiдомлення** 4  
Подання електронного повiдомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на ввезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засiб вид* 10  
країна реєстрацiї* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позицiї товару згiдно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кiлькiсть мiсць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартiсть товару 18  
Код валюти оцiнки* 19  
Запланований строк перебування товарiв на митному складi (кiлькiсть дiб) 20  
Фактичне розмiщення товарiв на митному складi дата 21  
час 22  
Дата закiнчення строку перебування товарiв на митному складi 23  
Митний орган вiдправлення 24  

____________
     * Для заповнення використовуються класифiкатори, передбаченi для заповнення митної декларацiї.
     ** Зазначаються прiзвище та iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) фiзичної особи, яка безпосередньо склала повiдомлення.

 

Форма

Електронне повiдомлення для помiщення у митний режим реекспорту товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України

Тип повiдомлення 1 Помiщення у митний режим реекспорту товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України
Код ПМО* 2  
Реєстрацiйний номер митного складу 3  
Автор електронного повiдомлення** 4  
Подання електронного повiдомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на вивезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засiб вид* 10  
країна реєстрацiї* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позицiї товару згiдно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кiлькiсть мiсць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартiсть товару 18  
Код валюти оцiнки* 19  
Запланований час випуску товарiв з митного складу дата 20  
час 21  
Митний орган призначення 22  

____________
     * Для заповнення використовуються класифiкатори, передбаченi для заповнення митної декларацiї.
     ** Зазначаються прiзвище та iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) фiзичної особи, яка безпосередньо склала повiдомлення.

 

Форма

Електронне повiдомлення для розмiщення на митний склад товарiв, помiщених у iншi митнi режими

Тип повiдомлення 1 Розмiщення на митний склад товарiв, помiщених у iншi митнi режими
Код ПМО* 2  
Реєстрацiйний номер митного складу 3  
Автор електронного повiдомлення** 4  
Подання електронного повiдомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на ввезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засiб вид* 10  
країна реєстрацiї* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позицiї товару згiдно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кiлькiсть мiсць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартiсть товару 18  
Код валюти оцiнки* 19  
Дата закiнчення строку перебування товарiв на митному складi 21  
МД або iнший документ, що її замiнює 22  
Митний режим 23  
Митний орган вiдправлення 24  
Мета розмiщення*** 25  

____________
     * Для заповнення використовуються класифiкатори, передбаченi для заповнення митної декларацiї.
     ** Зазначаються прiзвище та iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) фiзичної особи, яка безпосередньо склала повiдомлення.
     *** Зазначається iнформацiя згiдно з пунктом 8 роздiлу IV Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657.

 

Форма

Електронне повiдомлення для вивезення з митного складу товарiв, помiщених у iншi митнi режими

Тип повiдомлення 1 Вивезення з митного складу товарiв, помiщених у iншi митнi режими
Код ПМО* 2  
Реєстрацiйний номер митного складу 3  
Автор електронного повiдомлення** 4  
Подання електронного повiдомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на вивезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засiб вид* 10  
країна реєстрацiї* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позицiї товару згiдно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кiлькiсть мiсць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартiсть товару 18  
Код валюти оцiнки* 19  
Дата закiнчення строку перебування товарiв на митному складi 20  
МД або iнший документ, що її замiнює 21  
Митний режим 22  
Митний орган призначення 23  

____________
     * Для заповнення використовуються класифiкатори, передбаченi для заповнення митної декларацiї.
     ** Зазначаються прiзвище та iнiцiали, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi) фiзичної особи, яка безпосередньо склала повiдомлення.

 

Додаток 4
до Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму

Форма

Додаток
до заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв

Перелiк операцiй з переробки та спосiб їх здiйснення

Основний
Коригуючий
1. Додаток до заяви:  
(дата, номер)
2. Операцiя:  
(переробка на митнiй територiї, переробка за межами митної територiї)
3. Товари, що помiщуються у митний режим переробки:
Код товарної пiдпозицiї згiдно з УКТ ЗЕД Найменування Орiєнтовна кiлькiсть Орiєнтовна вартiсть
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
4. Українськi товари, що витрачатимуться при здiйсненнi операцiй з переробки на митнiй територiї України (крiм палива та енергiї):
Код товарної пiдпозицiї згiдно з УКТ ЗЕД Найменування Орiєнтовна кiлькiсть Орiєнтовна вартiсть
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
5. Продукти переробки, що отримуються в результатi здiйснення операцiй з переробки:
Код товарної пiдпозицiї згiдно з УКТ ЗЕД Найменування Орiєнтовна кiлькiсть Орiєнтовна вартiсть
основна одиниця додаткова одиниця
         
         
...
         
         
6. Орiєнтовний вмiст товарiв, що ввозяться (вивозяться) для переробки в продуктах переробки:
Продукти переробки Товари, що помiщуються в митний режим переробки
код товарної пiд-
позицiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування кiлькiсть (1 штука або 1 кг продукту переробки, зазначити) код товарної пiд-
позицiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування кiлькiсть товару в 1 штуцi продукту переробки (в додаткових одиницях) або в 1 кг продукту переробки (в основних одиницях)
       
     
     
...
       
     
     
7. Норми виходу продуктiв переробки з товарiв, якi помiщуються в митний режим переробки, або методика, за якою цi норми обчислюються:
 
8. Способи здiйснення переробки товарiв:
 
9. Залишки i вiдходи переробки, що отримуються в результатi операцiй з переробки на митнiй територiї України i мають господарську цiннiсть та/або можуть бути утилiзованi:
Код товарної пiдпозицiї згiдно з УКТ ЗЕД Найменування Орiєнтовна кiлькiсть, кг Орiєнтовна вартiсть
       
       
...
       
       
10. Iншi, нiж зазначенi в пунктi 9 цього Перелiку, залишки i вiдходи переробки, що отримуються в результатi операцiй з переробки на митнiй територiї України:
Найменування Орiєнтовна кiлькiсть, кг
   
   
...
   
   
11. Еквiвалентна компенсацiя:     Так       Нi
11.1. Переробка на митнiй територiї України:
Iноземнi товари, якi ввозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замiнюються Українськi чи iноземнi товари, що замiнюють ввезенi для переробки iноземнi товари чи продукти їх переробки
код товарної пiд-
категорiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерцiйна якiсть, технiчнi характеристики кiлькiсть вартiсть код товарної пiд-
категорiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерцiйна якiсть, технiчнi характеристики кiлькiсть вартiсть
               
               
...
               
               
Реекспорт продуктiв переробки до ввезення iноземних товарiв для переробки на митнiй територiї України або до завершення операцiй з їх переробки:         Так         Нi
11.2. Переробка за межами митної територiї України:
Українськi товари, якi вивозяться для переробки, або продукти їх переробки, що замiнюються Iноземнi товари, що замiнюють вивезенi для переробки українськi товари чи продукти їх переробки
код товарної пiд-
категорiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерцiйна якiсть, технiчнi характеристики кiлькiсть вартiсть код товарної пiд-
категорiї згiдно з УКТ ЗЕД
найменування, виробник, комерцiйна якiсть, технiчнi характеристики кiлькiсть вартiсть
               
               
...
               
               
Ввезення продуктiв переробки до вивезення українських товарiв для переробки за межами митної територiї України або до завершення операцiй з їх переробки:       Так      Нi
12. Митнi органи:
Митний орган, у якому товари помiщуються у митнi режими переробки Митнi органи, у зонi дiяльностi яких здiйснюватимуться повний цикл або окремi операцiї з переробки товарiв на митнiй територiї України Митний орган, у якому продукти переробки помiщуються у митний режим реекспорту чи iншi митнi режими
     
     
...
     
     
Керiвник пiдприємства    
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)
(дата) М. П.
(за наявностi)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
31.05.2012 N 657
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 жовтня 2012 р. за N 1670/21982

ПОРЯДОК
митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Митного кодексу України, Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк), Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2006 року N 1654, Угоди про спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України вiд 22 лютого 2007 року.

     2. Термiни вживаються у цьому Порядку в такому значеннi:

     ЄАIС - єдина автоматизована iнформацiйна система митних органiв України;

     картка вiдмови - картка вiдмови в прийняттi митної декларацiї або митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     Кодекс - Митний кодекс України;

     Конвенцiя про тимчасове ввезення - Конвенцiя про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк);

     книжка А.Т.А. - книжка (карнет) А.Т.А.

     Iншi термiни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань державної митної справи.

     3. Цей Порядок визначає особливостi виконання митних формальностей при перемiщеннi через митний кордон України товарiв на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення з використанням книжок А.Т.А. у митних режимах тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реiмпорту та транзиту, а також пiд час перебування товарiв у вiдповiдному митному режимi.

     4. Книжка А.Т.А. складається з:

     обкладинки;

     додаткових аркушiв до загального списку (необов'язково);

     комплекту вiдривних документiв;

     комплекту невiдривних документiв (корiнцiв).

     Додатковi аркушi до загального списку використовуються, якщо вiдомостi про товари не вмiщаються на другiй сторiнцi обкладинки книжки А.Т.А., де наведений загальний список товарiв. Кiлькiсть додаткових аркушiв до загального списку наводиться в полi "a" графи G першої сторiнки обкладинки.

     Аркушi книжки А.Т.А. мають такi кольори:

     зелений - обкладинка книжки А.Т.А. (на якiй зазначаються номер цiєї книжки, iм'я власника та його адреса, мета тимчасового ввезення товарiв, найменування асоцiацiї, що видала цю книжку, загальний список товарiв, iнструкцiя з користування книжкою А.Т.А. тощо), а також додатковi аркушi до загального списку;

     жовтий - комплекти документiв, що використовуються для тимчасового вивезення та реiмпорту товарiв (вiдривнi документи, невiдривнi корiнцi i додатковi аркушi до загального списку);

     бiлий - комплекти документiв, що використовуються для тимчасового ввезення та реекспорту товарiв (вiдривнi документи, невiдривнi корiнцi i додатковi аркушi до загального списку);

     блакитний - комплекти документiв, що використовуються для транзиту товарiв (вiдривнi документи, невiдривнi корiнцi i додатковi аркушi до загального списку).

     При використаннi додаткових аркушiв до загального списку такi додатковi аркушi вiдповiдного кольору долучаються до кожного вiдривного документа книжки А.Т.А. та її обкладинки.

     Наявнiсть у книжцi А.Т.А. необхiдної для здiйснення вiдповiдних митних формальностей кiлькостi комплектiв документiв за цiєю книжкою А.Т.А. забезпечується власником книжки та асоцiацiєю, що видає документи.

     5. Видача книжок А.Т.А. на територiї України здiйснюється Торгово-промисловою палатою України (далi - ТПП України) або регiональними торгово-промисловими палатами.

     Електроннi примiрники книжок А.Т.А., виданих ТПП України або регiональними торгово-промисловими палатами, вiдповiдно до Угоди про спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України вiд 22 лютого 2007 року передаються ТПП України до ЄАIС за допомогою засобiв iнформацiйних технологiй у складi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної особи ТПП України.

     Пiсля передання ТПП України електронного примiрника книжки А.Т.А. до ЄАIС внесення змiн до цiєї книжки А.Т.А. здiйснюється згiдно з цим Порядком пiсля передання ТПП України до ЄАIС вiдкоригованого електронного примiрника книжки А.Т.А. та вiдкликання попереднього.

     6. Книжка А.Т.А. використовується як митна декларацiя та як гарантiя сплати сум, зазначених у статтi 8 додатка A до Конвенцiї про тимчасове ввезення, при перемiщеннi товарiв через митний кордон України на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення.

     7. Мета тимчасового ввезення товарiв зазначається асоцiацiєю, що видає документи, у графi C першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А.

     8. Товари, тимчасово ввезенi на митну територiю України, у тому числi з метою транзиту, або тимчасово вивезенi за межi митної територiї України з використанням книжки А.Т.А., повиннi бути реекспортованi за межi митної територiї України (реiмпортованi на митну територiю України) з обов'язковим оформленням цiєї книжки митним органом України.

     9. Митне оформлення iз застосуванням книжок А.Т.А. товарiв, що перемiщуються через митний кордон України нерезидентами (крiм громадян), здiйснюється митним органом, розташованим у пунктi пропуску через державний кордон.

     За наявностi в книжцi А.Т.А. блакитних документiв на транзит та за бажанням власника книжки А.Т.А. або уповноваженої ним особи митне оформлення у режим тимчасового ввезення за книжкою А.Т.А. товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України, може здiйснюватися будь-яким митним органом України.

     10. Митне оформлення iз застосуванням книжок А.Т.А. товарiв, що перемiщуються через митний кордон України резидентами (крiм громадян), здiйснюється будь-яким митним органом України.

     11. Мiсце здiйснення митного оформлення iз застосуванням книжок А.Т.А. товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, визначається вiдповiдно до статтi 365 Кодексу.

     12. Митне оформлення товарiв, якi декларуються iз використанням книжки А.Т.А., здiйснюється посадовою особою митного органу, уповноваженою на виконання таких функцiй.

     13. Книжка А.Т.А. подається для митного оформлення разом з iншими документами та вiдомостями, передбаченими Кодексом.

     14. Пiсля подання книжки А.Т.А. для митного оформлення уповноваженою посадовою особою митного органу здiйснюється перевiрка вiдповiдностi вiдомостей, зазначених у книжцi А.Т.А., умовам Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 i D до неї, а саме:

     чи внесено Україну до графи P першої сторiнки книжки А.Т.А., виданої iноземною асоцiацiєю, до перелiку країн, на територiях яких може бути використана зазначена книжка;

     чи не перевищує одного року та чи не закiнчився строк дiї книжки А.Т.А., наведений у полi "c" графи G першої сторiнки обкладинки цiєї книжки;

     чи є стороною Конвенцiї про тимчасове ввезення країна, в якiй видано книжку А.Т.А.;

     чи заповнена графа H першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А. митним органом країни - учасницi вiдповiдно до вимог Конвенцiї про тимчасове ввезення;

     чи мiстяться у графi I першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А. пiдпис уповноваженої особи та вiдбиток печатки асоцiацiї, що видає документи;

     чи заповненi вiдповiдним чином iншi графи першої сторiнки обкладинки книжки А. Т. А;

     чи згiдно з положеннями Конвенцiї про тимчасове ввезення заповнена та оформлена книжка А.Т.А. асоцiацiєю, що видає документи, власником книжки або уповноваженою ним особою;

     чи перемiщення товарiв, зазначених у книжцi А.Т.А., здiйснюється власником книжки або уповноваженою ним особою;

     чи мiстить книжка А.Т.А. необхiдну кiлькiсть комплектiв документiв для здiйснення вiдповiдних митних формальностей;

     чи вiдповiдає загальний список товарiв на вiдривному документi, що пiдлягає оформленню, загальному списку товарiв, наведеному на обкладинцi книжки А.Т.А.

     15. Згiдно з пунктом 1 статтi 5 Додатка A до Конвенцiї про тимчасове ввезення строк дiї книжки А.Т.А. не повинен перевищувати одного року з дати її видачi асоцiацiєю, що видає документи.

     У разi подання для митного оформлення книжки А.Т.А., строк дiї якої перевищує один рiк, митним органом у встановленому порядку надається картка вiдмови.

     16. Якщо у перелiку країн, зазначених у графi P першої сторiнки книжки А.Т.А., виданої iноземною асоцiацiєю, вiдсутня Україна, така книжка може бути прийнята для оформлення у тих випадках, коли:

     слово "Україна" дописано у графi P першої сторiнки книжки А.Т.А. i зазначений запис завiрено печаткою асоцiацiї, яка видала цю книжку;

     особою, яка ввозить на митну територiю України товари за книжкою А.Т.А., надано лист асоцiацiї, якою видано цю книжку, з пiдтвердженням, що ця книжка дiйсна на територiї України.

     17. Якщо книжка А.Т.А. заповнена iншою мовою, нiж українська, росiйська чи англiйська, то згiдно з пунктом 10 Iнструкцiї з користування книжкою А.Т.А., наведеної на третiй сторiнцi обкладинки цiєї книжки, митний орган може вимагати переклад такої книжки А.Т.А. українською мовою. Правильнiсть перекладу засвiдчується особою, яка здiйснила переклад, шляхом вчинення напису "Перекладено вiрно", проставлення особистого пiдпису та печатки пiдприємства, спiвробiтник якого зробив переклад.

     18. Пiсля прийняття книжки А.Т.А. для митного оформлення внесення будь-яких змiн до цiєї книжки здiйснюється згiдно з абзацом третiм пункту 5 цього роздiлу.

     19. Реєстрацiйний номер вiдривного документа книжки А.Т.А. формується вiдповiдно до пункту 5 роздiлу I Iнструкцiї по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657 (далi - Iнструкцiя по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами).

     20. Для забезпечення контролю за товарами, що перемiщуються через митний кордон України за книжками А.Т.А., а також обмiну iнформацiєю мiж митними органами стосовно таких товарiв використовується ЄАIС.

     Iнформацiя до ЄАIС вноситься посадовою особою митного органу, яким здiйснюється вiдповiдна митна формальнiсть, протягом чотирьох годин пiсля виконання цiєї формальностi.

     Вiдомостi, передбаченi цим Порядком, вносяться до облiкових карток книжок А.Т.А. (далi - облiкова картка), якi створюються в ЄАIС вiдповiдно до цього Порядку.

     Iнформацiя до облiкових карток вноситься державною мовою i повинна вiдповiдати iнформацiї, унесенiй до оригiналу цiєї книжки.

     Якщо оригiнальне написання прiзвища, iменi та по батьковi (за наявностi) осiб, власних назв i адрес пiдприємств - нерезидентiв, торговельних марок, моделей, артикулiв тощо виконується iноземною мовою, у якiй використовується латинський алфавiт, до облiкових карток такi вiдомостi вносяться латинськими лiтерами.

     Облiковi картки на товари, що перемiщуються через митний кордон України за книжками А.Т.А., виданими ТПП України або регiональними торгово-промисловими палатами, створюються з використанням електронних примiрникiв книжок А.Т.А., надiсланих ТПП України до ЄАIС за допомогою засобiв iнформацiйних технологiй у складi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним цифровим пiдписом вiдповiдальної особи ТПП України.

     21. До облiкової картки вносяться:

     21.1. Загальна iнформацiя про книжку А.Т.А. (вноситься посадовою особою митного органу, яка здiйснює перше митне оформлення товарiв за цiєю книжкою), а саме:

     номер книжки А.Т.А., присвоєний асоцiацiєю, що видала цю книжку, наведений у полi "a" графи G першої сторiнки обкладинки;

     вiдомостi про асоцiацiю, що видала цю книжку, наведенi в полi "b" графи G першої сторiнки обкладинки;

     дата видачi книжки А.Т.А., наведена в графi I першої сторiнки обкладинки;

     термiн дiї книжки А.Т.А., наведений у полi "c" графи G першої сторiнки обкладинки;

     кiлькiсть додаткових аркушiв до загального списку книжки А.Т.А., наведена в полi "a" графи G першої сторiнки обкладинки;

     вiдомостi про власника книжки А.Т.А., наведенi в графi A першої сторiнки обкладинки;

     кiлькiсть порядкових номерiв товарiв, наведених у загальному списку книжки А.Т.А. та додаткових аркушах до загального списку;

     мета тимчасового ввезення, зазначена в графi C першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А.

     21.2. Iнформацiя про товари, оформленi з використанням книжки А.Т.А. у митнi режими тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, реекспорту, реiмпорту або транзиту (вноситься посадовою особою митного органу, що здiйснила таке оформлення), а саме:

     порядковий номер товару в загальному списку книжки А.Т.А.;

     стислий опис товару;

     кiлькiсть (шт.);

     вага (кг) (за наявностi);

     об'єм (л) (за наявностi);

     вартiсть та лiтерний код валюти вiдповiдно до Класифiкацiї валют, затвердженої наказом Державного комiтету статистики України вiд 22 грудня 2010 року N 528.

     21.3. Вiдомостi про митнi формальностi, виконанi щодо всiх або окремих товарiв, а саме:

     21.3.1. Змiст виконаних митних формальностей:

     випуск товарiв (iз використанням вiдривних документiв "exportation", "reimportation", "importation", "reexportation", "transit");

     вiдмова у митному оформленнi товарiв;

     пропуск товарiв через митний кордон України;

     вiдмова в пропуску товарiв через митний кордон України;

     продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) в межах строку дiї книжки А.Т.А.;

     продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) на пiдставi нової книжки А.Т.А.;

     митний огляд товарiв;

     призупинення строку виконання зобов'язання щодо реiмпорту (реекспорту) товарiв;

     припинення митного режиму (у разi конфiскацiї товарiв за рiшенням суду, яке набрало законної сили / знищення чи повної втрати товарiв унаслiдок дiї обставин непереборної сили / оформлення в iнший митний режим);

     доставка до митницi призначення;

     продовження строку транзитного перемiщення.

     21.3.2. Дата виконання митних формальностей.

     21.3.3. Порядковi номери товарiв, щодо яких виконанi митнi формальностi, в загальному списку книжки А.Т.А.

     21.3.4. Тип вiдривного документа ("exportation", "reimportation", "importation", "reexportation", "transit").

     21.3.5. Реєстрацiйний номер вiдривного документа книжки А.Т.А., присвоєний згiдно з пунктом 19 цього роздiлу.

     21.3.6. Застосованi засоби iдентифiкацiї (у разi їх застосування).

     21.3.7. Вiдомостi про транспортний засiб, яким перемiщуються товари.

     21.3.8. Митниця призначення (для товарiв, що помiщуються у митний режим транзиту).

     21.3.9. Назва та номер документа (книжки А.Т.А. у разi продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) на пiдставi нової книжки А.Т.А., митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа у разi змiни митного режиму, картки вiдмови, протоколу про порушення митних правил тощо).

     21.3.10. Гранична дата тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарiв або доставки їх до митницi призначення.

     21.3.11. Примiтки (вноситься iнформацiя про складення протоколiв про порушення митних правил, здiйснення митного контролю за товарами, що перебувають у митному режимi тимчасового ввезення, оформлення книжки А.Т.А. iз застереженнями, направлення вимог до ТПП України та їх виконання або вiдкликання тощо).

     21.3.12. Найменування митного органу, посадовою особою якого виконано митнi формальностi.

     21.3.13. Прiзвище та iнiцiали, номер особистої номерної печатки (за наявностi) посадової особи, яка виконала митнi формальностi.

     22. Книжка А.Т.А. заповнюється уповноваженою посадовою особою митного органу згiдно з Iнструкцiєю по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами.

     23. Якщо митне оформлення у вiдповiдний митний режим або пропуск товарiв через митний кордон України iз застосуванням книжки А.Т.А. неможливий, митним органом в установленому порядку надається картка вiдмови.

     24. Оригiнали вiдривних документiв та додаткових аркушiв до них, що вiдповiдно до цього Порядку вилучаються з книжки А.Т.А. уповноваженою посадовою особою митного органу, та iншi документи, на пiдставi яких здiйснювалось митне оформлення товарiв iз використанням книжки А.Т.А., або у випадках, визначених цим Порядком, копiї таких документiв передаються до пiдроздiлу митницi, на який покладено функцiї з органiзацiї митного контролю, протягом трьох робочих днiв пiсля здiйснення митного оформлення товарiв.

     25. Пiсля отримання документiв, зазначених у пунктi 24 цього роздiлу, залежно вiд характеру цих документiв пiдроздiл митницi, на який покладено функцiї з органiзацiї митного контролю:

     ставить на контроль операцiю з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарiв;

     знiмає з контролю операцiю з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарiв, якщо зобов'язання про реекспорт (реiмпорт) виконано в повному обсязi;

     долучає цi документи до вiдповiдних документiв щодо операцiй з тимчасового ввезення (тимчасового вивезення);

     органiзовує контроль за дотриманням митних режимiв тимчасового ввезення, тимчасового вивезення згiдно з положеннями Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657 (далi - Порядок виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму);

     вносить до облiкової картки книжки А.Т.А. iнформацiю про:

     прийняття митним органом рiшення щодо припинення митного режиму;

     необхiднiсть проведення вiдповiдної форми митного контролю;

     результати проведення вiдповiдної форми митного контролю;

     продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв;

     призупинення строку виконання зобов'язання щодо реiмпорту (реекспорту) товарiв тощо.

     26. Взаємодiя митних органiв України з ТПП України, iнформацiйний обмiн i взаємодопомога здiйснюються вiдповiдно до Угоди про спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України вiд 22 лютого 2007 року.

II. Тимчасове вивезення товарiв з використанням книжок А.Т.А.

     1. Митне оформлення товарiв, що тимчасово вивозяться з митної територiї України з використанням книжки А.Т.А., здiйснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

     2. Строк тимчасового вивезення товарiв за книжкою А.Т.А. визначається строком дiї книжки А.Т.А.

     3. Уповноваженою посадовою особою митного органу здiйснюються:

     3.1. Реєстрацiя книжки А.Т.А. та вiдповiдного жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку iз внесенням реєстрацiйного номера до:

     поля "c" графи H "Засвiдчення митних органiв при вивезеннi" першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цiєї книжки митне оформлення товарiв здiйснюється вперше);

     верхньої частини поля "d" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation");

     графи 3 жовтого невiдривного корiнця документа на вивезення ("exportation").

     3.2. Перевiрка книжки А.Т.А. вiдповiдно до пункту 14 роздiлу I цього Порядку.

     3.3. Перевiрка правильностi заповнення граф A - G жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation").

     3.4. Перевiрка товарiв, що тимчасово вивозяться, на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А., та перевiрка можливостi забезпечення їх надiйної iдентифiкацiї.

     4. На пiдставi позитивних результатiв перевiрок згiдно з пунктом 3 цього роздiлу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такi дiї:

     4.1. Заповнює поля "a", "b", "d" графи H "Засвiдчення митних органiв при вивезеннi", яка мiститься на першiй сторiнцi обкладинки книжки А.Т.А. (якщо з використанням цiєї книжки митне оформлення товарiв здiйснюється вперше).

     4.2. У разi необхiдностi здiйснює заходи для забезпечення iдентифiкацiї товарiв згiдно з роздiлом III Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     4.3. Уносить до колонки графи 7 загального списку, розмiщеного на другiй сторiнцi обкладинки книжки А.Т.А. та на зелених додаткових аркушах (за наявностi) до цього списку, номери, знаки та кiлькiсть митних забезпечень, застосованих для забезпечення iдентифiкацiї товарiв.

     4.4. Заповнює поля "b", "c" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

     4.5. Уносить до колонки графи 7 загального списку жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") та жовтих додаткових аркушiв до загального списку (за наявностi) книжки А.Т.А. номери, знаки та кiлькiсть митних забезпечень, застосованих для забезпечення iдентифiкацiї товарiв.

     4.6. Накладає, якщо можливо, митне забезпечення на транспортний засiб, з використанням якого здiйснюватиметься вивезення товарiв за межi України, та вносить вiдомостi про це забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки графи 7 загального списку жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

     4.7. Заповнює графи 1, 2, 4 i 5 жовтого невiдривного корiнця документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А.

     4.8. Якщо митне оформлення здiйснюється митним органом, розташованим не у пунктi пропуску через митний кордон України, знiмає копiї з першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А., загального списку та додаткових аркушiв до нього (за наявностi), жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation"), жовтого невiдривного корiнця документа на вивезення ("exportation").

     4.9. Якщо митне оформлення здiйснюється митним органом, розташованим у пунктi пропуску через митний кордон України:

     заповнює нижню частину поля "d" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та графи 6 i 7 його невiдривного корiнця;

     вилучає жовтий вiдривний документ на вивезення ("exportation") та вiдповiднi жовтi додатковi аркушi до загального списку (за наявностi) з книжки А.Т.А.

     4.10. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А. для перемiщення разом з товарами в пункт пропуску через державний кордон України або за межi України.

     4.11. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, створює облiкову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цiєї книжки митне оформлення товарiв здiйснюється вперше) та заносить до неї вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     5. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у разi надходження товарiв, що тимчасово вивозяться за межi України з використанням книжки А.Т.А., оформлених не у пунктi пропуску через митний кордон України, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

     5.1. Звiряє вiдомостi, наведенi в книжцi А.Т.А., з даними, якi мiстяться в її облiковiй картцi, та перевiряє цiлiснiсть i вiдповiднiсть митного забезпечення, накладеного на транспортний засiб.

     Якщо митне забезпечення на транспортний засiб не накладалося, або в разi виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявностi iнших пiдстав для перевiрки товарiв, що тимчасово вивозяться, перевiряє товари на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     5.2. Якщо за результатами заходiв, передбачених пiдпунктом 5.1 цього пункту, не виявлено порушень i розбiжностей, заповнює нижню частину поля "d" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та графи 6 i 7 його невiдривного корiнця, а також заносить до поля "d" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. запис про здiйснення митного огляду та вiдомостi про нове митне забезпечення (якщо такий огляд здiйснювався i таке забезпечення накладалось).

     5.3. Вилучає жовтий вiдривний документ на вивезення ("exportation") та вiдповiднi жовтi додатковi аркушi до загального списку (за наявностi) з книжки А.Т.А.

     5.4. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А. для пропуску разом з товарами через митний кордон України.

     5.5. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, заносить до облiкової картки книжки А.Т.А. вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     6. Якщо в результатi заходiв, передбачених пiдпунктом 5.1 пункту 5 цього роздiлу, виявлено порушення або розбiжностi, уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, уживає заходiв, передбачених законодавством України.

     7. У разi неможливостi пропуску товарiв за межi митної територiї України у зв'язку з необхiднiстю внесення змiн до книжки А.Т.А. або її переоформлення ТПП України такi змiни, крiм зазначених у абзацi третьому цього пункту, вносяться уповноваженою посадовою особою митного органу у пунктi пропуску через державний кордон України пiсля передання ТПП України до ЄАIС вiдкоригованого електронного примiрника книжки А.Т.А. та вiдкликання попереднього.

     Уповноважена посадова особа митного органу у пунктi пропуску через державний кордон України вчиняє дiї, передбаченi пунктом 4 цього роздiлу, за винятком тих, що вже вчиненi, уносить вiдповiднi виправлення до облiкової картки книжки А.Т.А. та вчиняє дiї, передбаченi пiдпунктами 5.2 - 5.5 пункту 5 цього роздiлу.

     У разi необхiдностi внесення змiн до першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А. та загального списку, розмiщеного на другiй сторiнцi обкладинки цiєї книжки та/або на додаткових аркушах до загального списку, митним органом в установленому порядку надається картка вiдмови в пропуску товарiв через митний кордон України за цiєю книжкою.

     8. Товари, зазначенi в полi "a" графи F жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. та в графi 1 його невiдривного корiнця, вважаються тимчасово вивезеними за наявностi в полi "d" графи H цього документа на вивезення та в графi 7 його невiдривного корiнця пiдпису та вiдбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу в пунктi пропуску через державний кордон України.

III. Реiмпорт товарiв, тимчасово вивезених за межi митної територiї України з використанням книжок А.Т.А.

     1. Митне оформлення товарiв, що реiмпортуються на митну територiю України з використанням книжки А.Т.А., здiйснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

     2. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у разi надходження товарiв, що реiмпортуються в Україну з використанням книжки А.Т.А., вчиняє такi дiї:

     2.1. Реєструє жовтий вiдривний документ на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А. згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку iз внесенням реєстрацiйного номера до:

     верхньої частини поля "c" графи H цього документа;

     графи 2 жовтого невiдривного корiнця документа на реiмпорт ("reimportation").

     2.2. Звiряє вiдомостi, наведенi в книжцi А.Т.А., з даними облiкової картки цiєї книжки.

     2.3. Перевiряє дотримання власником цiєї книжки або уповноваженою ним особою строку тимчасового вивезення, установленого митним органом.

     2.4. Перевiряє данi, занесенi в графи A - G жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А.

     2.5. Перевiряє можливiсть використання в установленому порядку iснуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засiб, якщо це можливо, та вносить вiдомостi про застосоване митне забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки графи 7 загального списку жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А., якщо декларування товарiв у митний режим реiмпорту здiйснюватиметься у iншому митному органi.

     2.6. Якщо накладення на транспортний засiб митного забезпечення неможливе, перевiряє товари, що реiмпортуються, на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у полях "a" i "b" графи F жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А.

     2.7. Заповнює поле "b" графи H жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А.

     2.8. Вчиняє дiї, передбаченi пунктом 3 цього роздiлу, якщо митний орган, розташований у пунктi пропуску через державний кордон України, є одночасно митним органом, у якому здiйснюється декларування товарiв, що реiмпортуються, у митний режим реiмпорту.

     2.9. Якщо дiї вiдповiдно до пiдпункту 2.7 цього пункту не вчиняються, знiмає копiї жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А. та вiдповiдних жовтих додаткових аркушiв до нього (за наявностi).

     2.10. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А. для перемiщення разом з товарами до митного органу, у якому здiйснюватиметься декларування товарiв, що реiмпортуються, у митний режим реiмпорту.

     2.11. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, заносить до облiкової картки книжки А.Т.А. вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     3. При надходженнi товарiв, що реiмпортуються, до митного органу, у якому здiйснюватиметься їх декларування у митний режим реiмпорту, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

     3.1. Звiряє вiдомостi, наведенi в книжцi А.Т.А., з даними, якi мiстяться в її облiковiй картцi.

     3.2. Перевiряє правильнiсть заповнення граф A - G жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А.

     3.3. Перевiряє цiлiснiсть та вiдповiднiсть митного забезпечення, накладеного на транспортний засiб, якщо таке застосовувалось.

     3.4. Перевiряє товари, що реiмпортуються, на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     3.5. Перевiряє в облiковiй картцi книжки А.Т.А. iнформацiю про митнi формальностi, виконанi вiдносно товарiв, що реiмпортуються.

     3.6. Заповнює нижню частину поля "c" графи H жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") та жовтий невiдривний корiнець документа на реiмпорт книжки А.Т.А.

     3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. жовтий вiдривний документ на реiмпорт ("reimportation") та вiдповiднi жовтi додатковi аркушi до загального списку (за наявностi).

     3.8. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А.

     3.9. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, заносить до облiкової картки книжки А.Т.А. вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     4. Товари, зазначенi в полях "a" i "b" графи F жовтого вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation") книжки А.Т.А. та в графi 1 його невiдривного корiнця, вважаються реiмпортованими за наявностi в полi "c" графи H цього документа на реiмпорт та в графi 6 його невiдривного корiнця пiдпису та вiдбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

IV. Тимчасове ввезення товарiв iз використанням книжок А.Т.А.

     1. Митне оформлення товарiв, що тимчасово ввозяться на митну територiю України з використанням книжки А.Т.А., здiйснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

     2. Строк тимчасового ввезення товарiв за книжкою А.Т.А. встановлюється уповноваженою посадовою особою митного органу в межах строку дiї книжки А.Т.А., але не повинен бути меншим, нiж визначений вiдповiдними додатками до Конвенцiї про тимчасове ввезення.

     3. Уповноваженою посадовою особою митного органу здiйснюються:

     3.1. Реєстрацiя вiдповiдного бiлого вiдривного документа на ввезення ("importation") згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку iз внесенням реєстрацiйного номера до:

     поля "c" графи H цього документа;

     графи 3 бiлого невiдривного корiнця документа на ввезення ("importation").

     3.2. Перевiрка книжки А.Т.А. вiдповiдно до пункту 14 роздiлу I цього Порядку.

     3.3. Перевiрка правильностi заповнення граф A - G бiлого вiдривного документа на ввезення ("importation").

     3.4. Перевiрка вiдповiдностi мети тимчасового ввезення товарiв, зазначеної у графi C першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А., iншим документам i вiдомостям, поданим для митного оформлення разом з книжкою А.Т.А.

     3.5. Перевiрка товарiв, що тимчасово ввозяться, на вiдповiднiсть:

     вимогам Конвенцiї про тимчасове ввезення та вiдповiдних додаткiв до неї для надання умовного повного звiльнення вiд оподаткування;

     вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     3.6. Перевiрка можливостi забезпечення надiйної iдентифiкацiї товарiв, що тимчасово ввозяться.

     4. На пiдставi позитивних результатiв перевiрок згiдно з пунктом 3 цього роздiлу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такi дiї:

     4.1. Перевiряє можливiсть використання iснуючих засобiв iдентифiкацiї товарiв, зазначених у книжцi А.Т.А. У разi необхiдностi здiйснює заходи щодо забезпечення iдентифiкацiї товарiв згiдно з роздiлом II Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     4.2. Заповнює поля "b", "d" графи H бiлого вiдривного документа на ввезення ("importation") та графи 1, 2, 4 - 8 бiлого невiдривного корiнця документа на ввезення книжки А.Т.А.

     4.3. Вилучає з книжки А.Т.А. бiлий вiдривний документ на ввезення ("importation") та вiдповiднi бiлi додатковi аркушi до нього (за наявностi).

     4.4. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А.

     4.5. У строки, визначенi пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, створює облiкову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цiєї книжки митне оформлення товарiв здiйснюється вперше) та вносить до неї вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     5. У разi якщо оформлення товарiв у митний режим тимчасового ввезення здiйснюватиметься iншим митним органом вiдповiдно до абзацу другого пункту 9 роздiлу I цього Порядку, дiї, передбаченi цим роздiлом, здiйснюються митним органом, у якому завершується транзит товарiв.

     Оформлення блакитних документiв на транзит здiйснюється посадовими особами митних органiв вiдповiдно до положень роздiлу VI цього Порядку.

     6. Товари, зазначенi в полi "a" графи F бiлого вiдривного документа на ввезення ("importation") книжки А.Т.А. та в графi 1 його невiдривного корiнця, вважаються тимчасово ввезеними за наявностi в полi "d" графи H цього документа на ввезення та в графi 8 його невiдривного корiнця пiдпису та вiдбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

     7. Якщо результати перевiрки, здiйсненої вiдповiдно до пункту 3 цього роздiлу, свiдчать про неможливiсть тимчасового ввезення товарiв або їх частини з використанням книжки А.Т.А., такi товари можуть бути помiщенi в будь-який митний режим, що допускається Кодексом, у тому числi тимчасового ввезення, за митною декларацiєю на бланку єдиного адмiнiстративного документа або iншої форми, установленої законодавством України з питань державної митної справи.

V. Реекспорт товарiв, тимчасово ввезених на митну територiю України з використанням книжок А.Т.А.

     1. Митне оформлення товарiв, що реекспортуються за межi митної територiї України з використанням книжки А.Т.А., здiйснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

     2. При надходженнi товарiв, що реекспортуються, до митного органу, у якому здiйснюватиметься їх декларування у митний режим реекспорту, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

     2.1. Реєструє бiлий вiдривний документ на реекспорт ("reexportation") книжки А.Т.А. згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку iз внесенням реєстрацiйного номера до:

     поля "d" графи H цього документа;

     графи 4 бiлого невiдривного корiнця документа на реекспорт ("reexportation").

     2.2. Звiряє вiдомостi, наведенi в книжцi А.Т.А., з даними облiкової картки цiєї книжки.

     2.3. Перевiряє данi, занесенi в графи A - G бiлого вiдривного документа на реекспорт ("reexportation") книжки А.Т.А.

     2.4. Перевiряє дотримання власником цiєї книжки або уповноваженою ним особою строку тимчасового ввезення, установленого митним органом.

     2.5. Перевiряє в облiковiй картцi книжки А.Т.А. iнформацiю про митнi формальностi, виконанi вiдносно товарiв, що реекспортуються.

     2.6. Перевiряє цiлiснiсть та вiдповiднiсть засобiв iдентифiкацiї товарiв, якщо такi застосовувались.

     2.7. Перевiряє товари, що реекспортуються, на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     2.8. За вiдсутностi зауважень заповнює поля "b", "c", "e", "f" графи H бiлого вiдривного документа на реекспорт ("reexportation") та графи 1 - 3, 5 - 8 бiлого невiдривного корiнця цього документа.

     2.9. Оформлює книжку А.Т.А. iз застереженнями шляхом внесення запису "Conditionally discharged" до графи 2 бiлого невiдривного корiнця документа на реекспорт ("reexportation") у разi виявлення пiдстав, у зв'язку з якими вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення та роздiлу VIII цього Порядку може виникнути зобов'язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежiв та будь-яких iнших сум, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї.

     2.10. Вилучає з книжки А.Т.А. бiлий вiдривний документ на реекспорт ("reexportation") та вiдповiднi бiлi додатковi аркушi до загального списку (за наявностi).

     2.11. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А.

     2.12. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, вносить до облiкової картки книжки А.Т.А. вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     3. У разi якщо декларування тимчасово ввезених товарiв у митний режим реекспорту здiйснюватиметься в iншому митному органi вiдповiдно до абзацу другого пункту 9 роздiлу I цього Порядку, дiї, передбаченi цим роздiлом, здiйснюються митним органом, у якому завершується транзит товарiв.

     Оформлення блакитних документiв на транзит здiйснюється посадовими особами митного органу, у якому розпочинається транзит товарiв, вiдповiдно до положень пункту 3 роздiлу VI цього Порядку та пiсля виконання дiй, передбачених пiдпунктами 2.2 - 2.7 пункту 2 цього роздiлу.

     4. Уповноважена посадова особа митного органу, розташованого в пунктi пропуску через державний кордон України, у разi надходження товарiв, що реекспортуються за межi України та оформленi вiдповiдно до пункту 3 цього роздiлу, приймає книжку А.Т.А. для оформлення та:

     4.1. Вчиняє дiї, передбаченi пiдпунктами 2.1 - 2.6 пункту 2 цього роздiлу.

     4.2. Перевiряє цiлiснiсть i вiдповiднiсть митного забезпечення, накладеного на транспортний засiб.

     4.3. Якщо митне забезпечення на транспортний засiб не накладалося, або в разi виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявностi iнших пiдстав для перевiрки товарiв, що реекспортуються, вчиняє дiї, передбаченi пiдпунктом 2.7 пункту 2 цього роздiлу.

     4.4. Вчиняє дiї, передбаченi пiдпунктами 2.8 - 2.12 пункту 2 цього роздiлу, якщо проведеною вiдповiдно до пiдпункту 4.2 цього пункту перевiркою встановлено цiлiснiсть i вiдповiднiсть митного забезпечення та за вiдсутностi iнших пiдстав для перевiрки товарiв, що реекспортуються, або пiсля проведеної вiдповiдно до пiдпункту 4.3 цього пункту перевiрки.

     4.5. Оформлює блакитнi документи на транзит вiдповiдно до положень пункту 4 роздiлу VI цього Порядку.

     5. Товари, зазначенi в полi "a" графи F бiлого вiдривного документа на реекспорт ("reexportation") книжки А.Т.А. та в графi 1 його невiдривного корiнця, вважаються реекспортованими за наявностi в полi "f" графи H цього документа та у графi 8 його невiдривного корiнця пiдпису та вiдбитка особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

     Поряд з цим митним органом можуть прийматися як доказ реекспорту товарiв:

     наданий власником книжки А.Т.А. або гарантуючою асоцiацiєю невiдривний корiнець бiлого вiдривного документа на реекспорт ("reexportation") книжки А.Т.А., заповнений митним органом територiї тимчасового ввезення, на якому є пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу територiї тимчасового ввезення;

     документи, зазначенi в пунктi 2 статтi 10 Додатка A до Конвенцiї про тимчасове ввезення, за погодженням з Держмитслужбою України.

VI. Транзит товарiв з використанням книжок А.Т.А.

     1. Митне оформлення товарiв, що перемiщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., здiйснюється в установленому порядку з нижченаведеними особливостями.

     2. Строки транзитних перевезень товарiв митною територiєю України встановлюються вiдповiдно до Кодексу залежно вiд виду транспорту.

     3. Уповноважена посадова особа митного органу у разi надходження товарiв, що перемiщуватимуться транзитом з використанням книжки А.Т.А., вчиняє такi дiї:

     3.1. Реєструє за одним номером два примiрники блакитних вiдривних документiв на транзит ("transit") книжки А.Т.А. згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку iз внесенням реєстрацiйного номера до:

     поля "c" графи H двох примiрникiв блакитних вiдривних документiв на транзит ("transit");

     графи 3 двох блакитних невiдривних корiнцiв документiв на транзит.

     3.2. Здiйснює перевiрку книжки А.Т.А. вiдповiдно до пункту 14 роздiлу I цього Порядку.

     3.3. Здiйснює перевiрку правильностi заповнення граф A - G двох примiрникiв блакитних вiдривних документiв на транзит ("transit").

     3.4. Перевiряє можливiсть використання в установленому порядку iснуючого митного забезпечення або накладає митне забезпечення на транспортний засiб, якщо це можливо, та вносить вiдомостi про застосоване митне забезпечення до поля "Разом або для перенесення на додатковий аркуш" колонки графи 7 загального списку двох примiрникiв блакитних вiдривних документiв на транзит ("transit") книжки А.Т.А.

     3.5. Якщо накладення на транспортний засiб митного забезпечення неможливе, перевiряє товари, що перемiщуються транзитом, на вiдповiднiсть вiдомостям про цi товари, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     3.6. Заповнює поля "a", "b", "d", "e" графи H обох блакитних вiдривних документiв на транзит ("transit") та графи 1, 2, 4 - 7 верхньої частини двох блакитних невiдривних корiнцiв документiв на транзит книжки А.Т.А.

     3.7. Вилучає з книжки А.Т.А. перший блакитний вiдривний документ на транзит ("transit") та вiдповiднi додатковi аркушi до нього (за наявностi).

     3.8. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А.

     3.9. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, створює облiкову картку книжки А.Т.А. (якщо з використанням цiєї книжки митне оформлення товарiв здiйснюється вперше) та заносить до цiєї картки вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

     4. При надходженнi товарiв, що перемiщуються транзитом з використанням книжки А.Т.А., до митного органу, у якому завершується таке транзитне перемiщення, уповноважена посадова особа зазначеного митного органу:

     4.1. Перевiряє данi, занесенi до граф A - G блакитного вiдривного документа на транзит ("transit") книжки А.Т.А.

     4.2. Перевiряє дотримання власником цiєї книжки або уповноваженою ним особою строку транзитного перемiщення товарiв, установленого митним органом вiдповiдно до Кодексу.

     4.3. Звiряє вiдомостi, наведенi в книжцi А.Т.А., з даними, якi мiстяться в облiковiй картцi цiєї книжки.

     4.4. Перевiряє в облiковiй картцi книжки А.Т.А. iнформацiю про митнi формальностi, виконанi вiдносно товарiв, що перемiщуються транзитом.

     4.5. Перевiряє цiлiснiсть i вiдповiднiсть митного забезпечення, накладеного на транспортний засiб.

     4.6. Якщо митне забезпечення на транспортний засiб не накладалося, або в разi виявлення факту його пошкодження чи втрати, або за наявностi iнших пiдстав для перевiрки товарiв, що перемiщуються транзитом, перевiряє цi товари на вiдповiднiсть вiдомостям, зазначеним у книжцi А.Т.А.

     4.7. Якщо за результатами заходiв, передбачених пiдпунктом 4.6 цього пункту, не виявлено порушень i розбiжностей, заповнює поле "g" графи H блакитного вiдривного документа на транзит ("transit") та графи 3 - 6 нижньої частини двох блакитних невiдривних корiнцiв документiв на транзит.

     4.8. Оформлює книжку А.Т.А. iз застереженнями шляхом внесення запису "Conditionally discharged" до графи 2 нижньої частини двох блакитних невiдривних корiнцiв документiв на транзит ("transit") у разi виявлення пiдстав, у зв'язку з якими вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення та роздiлу VIII цього Порядку може виникнути зобов'язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежiв та будь-яких iнших сум, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї.

     4.9. Вилучає з книжки А.Т.А. другий блакитний вiдривний документ на транзит ("transit") i вiдповiднi додатковi аркушi до нього (за наявностi).

     4.10. Повертає власнику або уповноваженiй ним особi оформлену митним органом книжку А.Т.А.

     4.11. У строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, заносить до облiкової картки цiєї книжки вiдомостi щодо виконаних митних формальностей.

VII. Продовження строкiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв за книжками А.Т.А.

     1. Строк тимчасового ввезення (вивезення) товарiв може бути продовжений митним органом, на контролi якого перебувають тимчасово ввезенi (вивезенi) товари, у межах строку дiї книжки А.Т.А. або у межах строку дiї наданої власником або уповноваженою ним особою нової книжки А.Т.А. згiдно з роздiлами II, III Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     2. При продовженнi строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв за новою книжкою А.Т.А. уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такi дiї:

     здiйснює перевiрку книжки А.Т.А. вiдповiдно до пунктiв 14 - 16 роздiлу I цього Порядку;

     здiйснює перевiрку правильностi i повноти заповнення книжки А.Т.А.;

     здiйснює перевiрку вiдповiдностi мети тимчасового ввезення товарiв, зазначеної у графi C першої сторiнки обкладинки книжки А.Т.А., iншим документам i вiдомостям, поданим для продовження строку тимчасового ввезення разом з книжкою А. Т. А, та умовам Конвенцiї про тимчасове ввезення i вiдповiдних додаткiв до неї для надання умовного повного звiльнення вiд оподаткування;

     здiйснює перевiрку вiдомостей про митнi формальностi щодо товарiв, строк тимчасового ввезення яких продовжується, внесених до ЄАIС.

     3. На пiдставi позитивних результатiв перевiрок згiдно з пунктом 2 цього роздiлу уповноважена посадова особа митного органу вчиняє такi дiї:

     реєструє книжку А.Т.А. та вiдповiдний жовтий вiдривний документ на ввезення ("importation") або вивезення ("exportation") цiєї книжки згiдно з пунктом 19 роздiлу I цього Порядку;

     при продовженнi строку тимчасового ввезення товарiв заповнює графу H бiлого вiдривного документа на ввезення ("importation") книжки А.Т.А. i його невiдривний корiнець та вилучає з книжки А.Т.А. бiлий вiдривний документ на ввезення ("importation") i вiдповiднi бiлi додатковi аркушi до загального списку (за наявностi);

     при продовженнi строку тимчасового вивезення товарiв заповнює графу H обкладинки книжки i жовтого вiдривного документа на вивезення ("exportation") книжки А.Т.А. i його невiдривний корiнець та вилучає з книжки А.Т.А. жовтий вiдривний документ на вивезення ("exportation") i вiдповiднi жовтi додатковi аркушi до нього (за наявностi);

     у строк, визначений пунктом 20 роздiлу I цього Порядку, створює облiкову картку нової книжки А.Т.А.;

     вносить до облiкової картки нової книжки А.Т.А. вiдомостi про виконання вiдповiдних митних формальностей;

     вносить до облiкової картки попередньої книжки А.Т.А. вiдомостi про продовження строку тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) товарiв за новою книжкою А.Т.А.

VIII. Здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму щодо товарiв, перемiщених через митний кордон України з використанням книжок А.Т.А.

     1. Органiзацiя, координацiя та безпосереднє здiйснення контролю за дотриманням вимог митного режиму щодо товарiв, перемiщених через митний кордон України з використанням книжок А.Т.А., покладаються на митний орган, посадовими особами якого здiйснено випуск товару у вiдповiдний митний режим, згiдно з роздiлами II, III Порядку виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму.

     2. Окремi митнi формальностi можуть виконуватись митним органом, у зонi дiяльностi якого перебувають товари, перемiщенi через митний кордон України з використанням книжки А.Т.А., за рiшенням цього органу, або за зверненням митного органу, посадовими особами якого здiйснено випуск товару у вiдповiдний митний режим, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заiнтересованої особи в разi намiру цiєї особи iнiцiювати продовження строку тимчасового ввезення товарiв, змiну їх митного режиму тощо.

     3. Вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення зобов'язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежiв та будь-яких iнших сум, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї, виникає у зв'язку з:

     невивезенням за межi митної територiї України товарiв, тимчасово ввезених в Україну з використанням книжки А.Т.А.;

     порушенням установленого митним органом термiну реекспорту товару, увезеного в Україну з використанням книжки А.Т.А.;

     використанням товарiв, щодо яких надано пiльги зi сплати податкiв i зборiв, в iнших цiлях, нiж тi, у зв'язку з якими було надано такi пiльги;

     недоставлянням у митний орган призначення в установленi строки товарiв, що перемiщувалися через митну територiю України транзитом з використанням книжки А.Т.А.

     4. У разi виявлення обставин, вказаних у пунктi 3 цього роздiлу, митниця, посадовими особами якої здiйснено випуск товару у вiдповiдний митний режим, надсилає на адресу ТПП України вимогу щодо сплати податкiв за книжкою А.Т.А. (далi - Вимога) за формою згiдно з додатком до Угоди про спiвробiтництво мiж Державною митною службою України та Торгово-промисловою палатою України вiд 22 лютого 2007 року.

     5. Вимога оформлюється на бланку митницi та надсилається на адресу ТПП України поштою з повiдомленням про вручення поштового вiдправлення протягом одного мiсяця пiсля розгляду справи про порушення митних правил митним органом або судом (суддями), але не пiзнiше нiж протягом одного року вiд дати втрати чинностi книжкою А.Т.А. у зв'язку iз закiнченням термiну її дiї.

     До Вимоги повиннi додаватися завiренi митним органом у встановленому порядку копiї вiдривних документiв книжок А.Т.А., документiв, що пiдтверджують виявлене порушення, а також розрахунок суми податкiв згiдно з книжкою А.Т.А.

     Копiї Вимоги та документiв, надiсланих на адресу ТПП України, надсилаються митницею до Державної митної служби України.

     6. Контроль за виконанням ТПП України зобов'язань за цiєю Вимогою до повного її виконання або до прийняття згiдно з Конвенцiєю про тимчасове ввезення та цим Порядком рiшення про визнання одержаних вiд ТПП України доказiв реекспорту чи доставки товарiв у встановленi митним органом строки здiйснюється митницею, яка надiслала таку Вимогу.

     7. У разi коли кошти, унесенi ТПП України на вiдповiдний рахунок митного органу на виконання вiдповiдної Вимоги, перерахованi до державного бюджету або коли митним органом згiдно з Конвенцiєю про тимчасове ввезення та цим Порядком визнанi одержанi вiд ТПП України докази реекспорту чи доставки товарiв у встановленi митним органом строки, книжка А.Т.А., за якою надсилалася Вимога, звiльняється вiд зобов'язань.

     Про звiльнення книжки А.Т.А. вiд зобов'язань згiдно з абзацом першим цього пункту митниця, якою була надiслана вiдповiдна Вимога, повiдомляє ТПП України офiцiйним листом, оформленим на бланку митницi та надiсланим на адресу ТПП України поштою з повiдомленням про вручення поштового вiдправлення.

     8. У разi припинення митного режиму тимчасового ввезення або транзиту з причин конфiскацiї товарiв, їх повної втрати внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили книжка А.Т.А., за якою товари ввозились на митну територiю України, звiльняється вiд зобов'язань. При цьому Вимога до ТПП України не надсилається, а вже надiслана Вимога вiдкликається.

     Про звiльнення книжки А.Т.А. вiд зобов'язань згiдно з абзацом першим цього пункту та вiдкликання Вимоги (у разi її надiслання) митниця, якою була надiслана вiдповiдна Вимога, повiдомляє ТПП України офiцiйним листом, оформленим на бланку митницi та надiсланим на адресу ТПП України поштою з повiдомленням про вручення поштового вiдправлення.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
31.05.2012 N 657
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
02 жовтня 2012 р. за N 1671/21983

Iнструкцiя
по заповненню граф книжки (карнета) А.Т.А. митними органами

I. Загальнi положення

     1. Уповноважена посадова особа митного органу заповнює графу H та колонку 7 загального списку обкладинки, вiдривних документiв до неї, графи вiдповiдних невiдривних корiнцiв книжки (карнета) А.Т.А. (далi - книжка А.Т.А.).

     2. Вiдривнi документи книжки А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу вiдповiдно до цiєї Iнструкцiї державною мовою.

     3. Якщо книжка А.Т.А. заповнена асоцiацiєю, що її видала, українською чи росiйською мовою, то невiдривнi корiнцi документiв цiєї книжки заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу українською чи росiйською мовою вiдповiдно. В iнших випадках невiдривнi корiнцi документiв книжки А.Т.А. заповнюються уповноваженою посадовою особою митного органу вiдповiдно до цiєї Iнструкцiї англiйською мовою.

     4. До колонки 7 загального списку, який мiститься на другiй сторiнцi обкладинки книжки А.Т.А. та вiдривних документах до неї, вносяться номери, знаки та кiлькiсть митних забезпечень, застосованих вiдповiдно до статтi 326 Митного кодексу України для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України з використанням книжки А.Т.А.

     5. Реєстрацiйний номер вiдривного документа книжки А.Т.А. формується за такою схемою:

     МММММММММ/РРРР/НННННН,

     де МММММММММ - дев'ятизначний код згiдно з класифiкатором митних органiв пiдроздiлу митного оформлення митного органу, яким здiйснюється вiдповiдна митна формальнiсть за книжкою А.Т.А.;

     РРРР - чотири цифри поточного року;

     НННННН - порядковий номер вiдривного документа книжки А.Т.А., зареєстрованого вiдповiдним пiдроздiлом митного оформлення митного органу у порядку зростання протягом поточного року, починаючи з одиницi.

II. Заповнення граф книжки А.Т.А. при тимчасовому вивезеннi та реiмпортi товарiв

1. Обкладинка

Графа H

     Поле "a" "Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s). at the General List / Проставлення iдентифiкацiйних вiдмiток, зазначених у колонцi 7, навпроти наступного(их) номера(iв) загального списку" - номери товарiв вiдповiдно до загального списку книжки А.Т.А., щодо яких митним органом застосовано заходи iдентифiкацiї згiдно зi статтею 326 Митного кодексу України.

     Поле "b" "Goods examined* / Товари перевiрено*" - знак "X" у рамцi "Yes/Так", якщо товари оглядалися митним органом, або в рамцi "No/Нi", якщо митний огляд товарiв не здiйснювався.

     Поле "c" "Registered under No.* / Зареєстровано пiд номером*" - реєстрацiйний номер книжки А.Т.А., присвоєний митницею. Цей номер присвоюється митним органом при першому тимчасовому вивезеннi товарiв за книжкою А.Т.А. та повинен вiдповiдати номеру жовтого вiдривного документа на тимчасове вивезення ("exportation"), що оформлюється.

     Поле "d":

     "Customs Office / Митний орган" - митний орган, уповноважена посадова особа якого здiйснює митне оформлення товарiв, що тимчасово вивозяться;

     "Place/Мiсце" - мiсцезнаходження митного органу;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Жовтий вiдривний документ на вивезення (exportation)

Графа H

     Поле "b" "Final date for duty-free re-importation / Гранична дата безмитного зворотного ввезення" - гранична дата реiмпорту товарiв у форматi рiк/мiсяць/день.

     Поле "c" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей вiдривний талон має бути переданий до митного органу:*" - найменування й мiсцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рiшення про можливiсть допущення до перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового вивезення.

     Поле "d" "Other remarks* / Iншi данi*":

     верхня частина поля - реєстрацiйний номер вiдривного документа на вивезення;

     "At/у.........Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, через який здiйснюється фактичне вивезення товарiв за межi України;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - дата у форматi рiк/мiсяць/день фактичного вивезення товару за межi митної територiї України;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який фактично вивозиться товар за межi митної територiї України.

3. Жовтий невiдривний корiнець документа на вивезення ("exportation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведенi у загальному списку пiд номером(ами)"

     Порядковi номери товарiв, що тимчасово вивозяться, з числа наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А.

Графа 2 "Final date for duty-free re-importation / Гранична дата безмитного зворотного ввезення"

     Гранична дата у форматi рiк/мiсяць/день реiмпорту товарiв, що вiдповiдає датi, зазначенiй у полi "b" графи H жовтого вiдривного документа на вивезення.

Графа 3 "Other remarks* / Iншi данi*"

     Реєстрацiйний номер вiдривного документа на вивезення книжки (карнета) А.Т.А., що наведений у полi "d" графи H цього документа на вивезення.

Графа 4 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарiв за межi України.

Графа 5 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, через який передбачається фактичне вивезення товарiв за межi України.

Графа 6 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Дата фактичного вивезення товару за межi митної територiї України у форматi рiк/мiсяць/день.

Графа 7 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Особистий пiдпис i вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, через який товар фактично вивозиться за межi митної територiї України.

4. Жовтий вiдривний документ на реiмпорт ("reimportation")

Графа H

     Поле "b" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей талон має бути переданий до митного органу:*" - найменування й мiсцезнаходження митного(их) органу(iв), на контролi якого (яких) перебувають товари, що тимчасово вивозилися.

     Поле "c":

     верхня частина поля "c" "Other remarks* / Iншi данi*" - запис "Товар перетнув митний кордон", мiсце та дата перетину митного кордону. Запис засвiдчується особистим пiдписом i завiряється вiдбитком штампа "Пiд митним контролем" уповноваженої посадової особи митного органу, яка здiйснила митне оформлення;

     "Other remarks* / Iншi данi*" - реєстрацiйний номер вiдривного документа на реiмпорт ("reimportation");

     "At/у.........Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, на контролi якого перебувають тимчасово вивезенi товари;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день митного оформлення товарiв, що реiмпортуються;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здiйснила митне оформлення товарiв.

5. Жовтий невiдривний корiнець документа на реiмпорт ("reimportation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведенi у загальному списку пiд номером(ами) /... which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No(s) / тимчасово вiдправленi згiдно з вiдривним(и) документом(ами) N / ... of this Carnet have been re-imported* / цього Карнета, бути зворотно ввезенi*"

     Порядковi номери товарiв, наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А., що реiмпортуються.

     Реєстрацiйний номер вiдривного документа на вивезення книжки (або документiв у разi вивезення товарiв за декiлькома вiдривними документами).

Графа 2 "Other remarks* / Iншi данi*"

     Реєстрацiйний номер вiдривного документа на реiмпорт книжки А.Т.А., що наведений у графi H цього документа на реiмпорт.

Графа 3 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого здiйснила митне оформлення товарiв, що реiмпортуються.

Графа 4 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, уповноважена посадова особа якого здiйснила митне оформлення товарiв.

Графа 5 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день митного оформлення товарiв, що реiмпортуються.

Графа 6 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Особистий пiдпис i вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка здiйснила митне оформлення товарiв.

III. Заповнення граф книжки (карнета) А.Т.А. при тимчасовому ввезеннi та реекспортi товарiв

1. Бiлий вiдривний документ на ввезення ("importation")

Графа H

     Поле "b" "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митницi:*" - гранична дата реекспорту товарiв у форматi рiк/мiсяць/день.

     Поле "c" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано пiд N:*" - реєстрацiйний номер вiдривного документа на ввезення ("importation").

     Поле "d" "Other remarks* / Iншi данi*":

     "At/у.........Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рiшення про допущення до перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про допущення до перемiщення товарiв у митному режимi тимчасового ввезення.

2. Бiлий невiдривний корiнець документа на ввезення ("importation")

Графа 1 "The goods described in the General List under item No(s). / Товари, наведенi у загальному списку пiд номером(ами)"

     Порядковi номери товарiв, наведенi в колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А., що пiдлягають тимчасовому ввезенню на митну територiю України.

Графа 2 "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митницi:*"

     Гранична дата реекспорту товарiв у форматi рiк/мiсяць/день, зазначена в полi "b" графи H документа на ввезення ("importation").

Графа 3 "Registered under reference No.:* / Зареєстровано пiд N:*"

     Реєстрацiйний номер вiдривного документа на ввезення книжки А.Т.А., зазначеного в полi "c" графи H цього документа.

Графа 4 "Other remarks* / Iншi данi*"

     Вносяться iншi вiдомостi щодо товарiв, якi тимчасово ввозяться, або митних процедур, якi були здiйсненi щодо таких товарiв (за потреби).

Графа 5 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, уповноважена посадова особа якого прийняла рiшення про допущення товарiв до перемiщення в митному режимi тимчасового ввезення i на контролi якого перебуватимуть тимчасово ввезенi товари.

Графа 6 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, на контролi якого перебуватимуть тимчасово ввезенi товари.

Графа 7 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день, що вважатиметься датою тимчасового ввезення товарiв.

Графа 8 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу, яка прийняла рiшення про допущення товарiв до перемiщення в режимi тимчасового ввезення.

3. Бiлий вiдривний документ на реекспорт ("reexportation")

Графа H

     Поле "b" "Action taken in respect of goods produced but not reexported:*/Дiї, здiйсненi стосовно товарiв, пред'явлених, але не вивезених" - порядковi номери товарiв у загальному списку, якi оформлено в iнший митний режим; реквiзити МД, за якими товари оформлено в iнший митний режим.

     Поле "c" "Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportetion:* / Дiї, здiйсненi стосовно ранiше ввезених товарiв, НЕ пред'явлених i НЕ призначених для подальшого вивезення:*" - порядковi номери товарiв у загальному списку книжки (карнета) А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслiдок конфiскацiї або дiї обставин непереборної сили; причина припинення. Реквiзити документа, який є пiдставою припинення режиму тимчасового ввезення.

     Поле "d" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано пiд N:*" - реєстрацiйний номер вiдривного документа книжки А. Т. А на вивезення ранiше ввезених товарiв ("reexportation").

     Поле "e" "This voucher must be forwarded to Customs Office at:* / Цей документ має бути переданий до митного органу (мiсце знаходження):*" - найменування й мiсцезнаходження митного органу (митних органiв), на контролi якого (яких) перебувають тимчасово ввезенi товари.

     Поле "f" "Other remarks* / Iншi данi:*":

     "At/у.........Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, через який здiйснюється реекспорт тимчасово ввезених товарiв;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки.

4. Бiлий невiдривний корiнець документа на реекспорт ("reexportation")

Графа 1

     Поле "The goods described in the General List under No(s). / Товари, наведенi у загальному списку пiд номером(ами)" - порядковi номери товарiв з числа наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А.;

     Поле "which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No(s). ... of this Carnet have been re-exported* / тимчасово ввезенi згiдно з вiдривним(и) документом(ами) N ... цього Карнета, були вивезенi*" - реєстрацiйний номер чи номери бiлих вiдривних документiв на ввезення, за якими цi товари тимчасово ввозилися.

Графа 2 "Action taken in respect of goods produced but not re-exported* / Дiї, здiйсненi стосовно товарiв, пред'явлених, але не вивезених*"

     Порядковi номери товарiв з числа наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А. i реквiзити МД, зазначенi в полi "b" бiлого вiдривного документа на реекспорт.

     У разi виявлення пiдстав, у зв'язку з якими вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення та роздiлу VIII Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657, може виникнути зобов'язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежiв та будь-яких iнших сум, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї, вносяться застереження у виглядi запису "Conditionally discharged" при реекспортi товарiв та порядковi номери товарiв, щодо яких зроблено таке застереження.

Графа 3 "Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportetion* / Дiї, здiйсненi стосовно ранiше ввезених товарiв, не пред'явлених i не призначених для подальшого вивезення*"

     Порядковi номери товарiв з числа наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А., щодо яких припинено митний режим тимчасового ввезення внаслiдок конфiскацiї або дiї обставин непереборної сили; причина припинення. Реквiзити документа, на пiдставi якого прийнято рiшення про припинення режиму тимчасового ввезення.

Графа 4 "Registered under Reference No.* / Зареєстровано пiд N *"

     Реєстрацiйний номер вiдривного документа на вивезення ранiше ввезених товарiв ("reexportation") книжки А.Т.А.

Графа 5 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, через який здiйснюється реекспорт тимчасово ввезених товарiв.

Графа 6 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, через який здiйснюється реекспорт тимчасово ввезених товарiв.

Графа 7 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день.

Графа 8 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка здiйснила митне оформлення товарiв.

IV. Заповнення граф при оформленнi товарiв, що перемiщуються транзитом

1. Блакитнi вiдривнi документи на транзит ("transit")

Графа H

     Поле "a" "The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at: / Товари, якi є предметом вищезазначеної заяви, отримали дозвiл на транзит до митного органу" - найменування митного органу, до якого товари повиннi бути доставленi.

     Поле "b" "Final date for re-exportation/production to the Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митницi:*" - гранична дата у форматi рiк/мiсяць/день доставки товарiв у митний орган, зазначений у полi "a" цього документа.

     Поле "c" "Registered under reference No.:* / Зареєстровано пiд N:*" - реєстрацiйний номер книжки А.Т.А., що формується вiдповiдно до пункту 5 роздiлу I цiєї Iнструкцiї.

     Поле "d" "Customs seals applied:* / Застосовано митнi пломби:*" - вiдомостi про митне забезпечення.

     Поле "e" "This voucher must be forwarded to the Customs Office at:* / Цей документ має бути переданий до митного органу*":

     "At/у.........Customs Office/ Митний орган" верхньої частини - найменування й мiсцезнаходження митного органу, у якому розпочалося транзитне перемiщення товарiв;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" графи H - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" графи H - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи, яка прийняла рiшення про допущення товарiв до перемiщення в режимi транзиту.

     Поле "g" "Other remarks:* / Iншi данi:*"

     "At/у.........Customs Office / Митний орган" - найменування митного органу, у якому завершилось транзитне перемiщення товарiв;

     "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)" - поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день;

     "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка" - особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої посадової особи митного органу.

2. Блакитнi невiдривнi корiнцi документiв на транзит книжки А.Т.А.

Верхня частина невiдривних корiнцiв

Графа 1

     Поле "The goods described in the General List under No(s). / Товари, наведенi у загальному списку пiд номером(ами) графи 1" - порядковi номери товарiв з числа наведених у колонцi 1 загального списку книжки А.Т.А., що перемiщуються транзитом;

     Поле "have been despatched in transit to the Customs Office at / були вiдправленi транзитом до митного органу" - найменування митного органу, до якого товари повиннi бути доставленi.

Графа 2 "Final date for re-exportation/production to Customs:* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митницi:*"

     Гранична дата у форматi рiк/мiсяць/день доставки товарiв у митний орган, зазначений у графi 1 цього корiнця.

Графа 3 "Registered under reference No.:* / Зареєстровано пiд N:*"

     Реєстрацiйний номер книжки А.Т.А., наведений у полi "c" графи H документа на транзит ("transit").

Графа 4 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, де розпочинається транзитне перемiщення товарiв.

Графа 5 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, де розпочинається транзитне перемiщення товарiв.

Графа 6 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день, що вважатиметься датою початку транзитного перемiщення товарiв.

Графа 7 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу, яка прийняла рiшення про допущення товарiв до перемiщення в митному режимi транзиту.

Нижня частина невiдривних корiнцiв

Графа 2 "Other remarks* / Iншi данi*"

     У разi виявлення пiдстав, у зв'язку з якими вiдповiдно до положень Конвенцiї про тимчасове ввезення та роздiлу VIII Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А., затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 травня 2012 року N 657, може виникнути зобов'язання ТПП України щодо сплати митним органам України митних платежiв та будь-яких iнших сум, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї, вносяться застереження у виглядi запису "Conditionally discharged" при завершеннi транзиту та порядковi номери товарiв, щодо яких зроблено таке застереження.

Графа 3 "Customs Office / Митний орган"

     Найменування митного органу, у якому завершилось транзитне перемiщення товарiв.

Графа 4 "Place/Мiсце"

     Мiсцезнаходження митного органу, де завершується транзитне перемiщення товарiв.

Графа 5 "Date (year/month/day)/Дата (рiк/мiсяць/день)"

     Поточна дата у форматi рiк/мiсяць/день, що є датою завершення транзитного перемiщення товарiв.

Графа 6 "Signature and Stamp / Пiдпис та печатка"

     Особистий пiдпис та вiдбиток особистої номерної печатки уповноваженої особи митного органу.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.