Документ скасований: Наказ Мінфіну № 657 від 31.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2005 N 685


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 серпня 2005 р. за N 839/11119


     З метою створення сприятливих умов провадження суб'єктами господарювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, наказую:

     1. Пункт 6.2 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 31.12.96 N 592 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809 (зi змiнами й доповненнями), викласти в такiй редакцiї:

     "6.2. Для розмiщення товарiв у митний режим митного складу власник митного лiцензiйного складу незалежно вiд вартостi декларованих товарiв подає митному органу вантажну митну декларацiю (далi - ВМД), заповнену в установленому порядку".

     2. Абзац третiй пункту 2.3 Порядку застосування митних режимiв переробки на митнiй територiї України та переробки за межами митної територiї України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 13.09.2003 N 609 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 06.10.2003 за N 897/8218, доповнити реченням такого змiсту:

     "Для отримання дозволу та при розмiщеннi в режим переробки товарiв, що перемiщуються через митний кордон України з метою ремонту, у тому числi вiдновлення та регулювання, подання зазначеного додатка до договору про переробку товарiв є необов'язковим".

     3. Департаменту декларування та митних режимiв (Науменко В.П.) та Юридичному департаменту (Боженко I.Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби В.В.Скомаровський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.