Временный вывоз

ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ

     Особливостi тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарiв за межi митної територiї України наведено в статтi 372 Митного кодексу України.

     Порядком державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.1998 N 1388 визначено, що до поїздки за кордон допускаються транспортнi засоби, на якi виданi реєстрацiйнi документи вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух та номернi знаки, серiям яких присвоєнi лiтери латинського алфавiту.
     У разi вiдсутностi права власностi на транспортнi засоби оформлення документiв для поїздок за кордон здiйснюється на пiдставi заяви власника транспортного засобу або документiв, що пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здiйснюють поїздку за кордон, на перiод поїздки за їх бажанням видаються свiдоцтва про реєстрацiю на їх iм'я. Свiдоцтво про реєстрацiю, видане на iм'я власника транспортного засобу, i документи, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, зберiгаються у вiдповiдних сервiсних центрах МВС.
     Видане на перiод поїздки за кордон свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає поверненню вiдповiдному сервiсному центру МВС не пiзнiше нiж протягом 10 днiв пiсля повернення з-за кордону.
     Транспортнi засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повиннi мати розпiзнавальний знак України. Власники таких транспортних засобiв перед виїздом зобов'язанi укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.

Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/2-2340 від 17.03.1997
Про вивезення громадянами транспортних засобiв за межi україни
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3165-ЕП від 05.10.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Інше від 08.07.2002
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4863-ЕП від 13.12.2000
Щодо оформлення митних декларацiй форми МД-7
Наказ ДМСУ (до 2012) № 670 від 23.11.2000
Про внесення доповнень до Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-5062-ЕП від 25.12.2000
Закон України ВР № 2134-III від 07.12.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-099-ЕП від 12.01.2001
Щодо заповнення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Постанова КМУ № 1276 від 18.08.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 31 грудня 1993 р. N 1094
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/21-1003-ЕП від 01.03.2001
Щодо класифікації автомобілів у некомплектному стані
Доручення КРМ № 36 від 26.03.2001
Про проведення огляду кузовiв автомобiлiв та автомобiлiв у некомплектному станi
Постанова КМУ № 484 від 07.05.2001
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/09-2641-ЕП від 25.05.2001
Наказ КРМ № 227 від 27.03.2001
Про внесення змiн та доповнень до Технологiчної схеми митного оформлення транспортних засобiв, ввезених в Україну фiзичними особами, затвердженої наказом КРМ N 817
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-09-7488-ЕП від 22.08.2002
Про тимчасове ввезення громадянами транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-09-18475-ЕП від 29.12.2003
Стосовно окремих особливостей митного контролю та митного оформлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-1149-ЕП від 03.02.2004
Про перемiщення громадянами транспортних засобiв iндивiдуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України)
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-09-17/1607-ЕП від 12.02.2004
Щодо тимчасового вивезення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-2368-ЕП від 18.06.2004
Про надання iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10.9/8990-ЕП від 18.09.2009
Про реєстрацiйнi (технiчнi) документи, що подаються громадянами при тимчасовому вивезеннi транспортного засобу за межi митної територiї України
Постанова КМУ № 87 від 13.02.2012
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, мотоциклiв, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок та мопедiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.1/2751-ЕП від 12.03.2012
Про доведення iнформацiї
Постанова КМУ № 471 від 31.05.2012
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 та вiд 21 липня 2010 р. N 607
Постанова КМУ № 550 від 20.06.2012
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв
Постанова КМУ № 600 від 27.06.2012
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, мотоциклiв, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок
Постанова КМУ № 610 від 01.08.2013
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв
Постанова КМУ № 687 від 05.10.2016
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, мотоциклiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв
Постанова КМУ № 1092 від 06.12.2017
Про внесення змiн до Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Постанова КМУ № 621 від 22.08.2018
Про внесення змiн до пункту 15 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок
Постанова КМУ № 447 від 03.04.2019
Про внесення змiн до пункту 16 Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв
Постанова КМУ № 989 від 04.12.2019
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388 i вiд 25 березня 2016 р. N 260

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.