Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України

вiд 5 вересня 2001 року N 262


Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 вересня 2001 р. за N 814/6005


     З метою полiпшення забезпечення вiтчизняних пiдприємств сировиною та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1998 р. N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" НАКАЗУЮ:

     1. Коди груп ТН ЗЕД Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки, затвердженого наказом Мiнiстерства агропромислового комплексу України вiд 07.10.98 N 297 (держреєстрацiя в Мiн'юстi 13.11.98 за N 724/3164), доповнити такими позицiями:

     Групу 3 розпочати позицiями:

    "0303 - Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
0304 - Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене".

     Групу 4 пiсля позицiї "040500900 - Тiльки: iншi жири молочнi, iз вмiстом жиру бiльш нiж 85 % по масi" доповнити:

    "0407001900 - Яйця курячi для iнкубацiї".

     Групу 12 доповнити позицiєю:

    "1212 - Тiльки морськi водоростi".

     2. Департаменту мiжнародної iнтеграцiї, iнвестицiйної полiтики та розвитку аграрного бiзнесу (Омельяненко Г. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Мiнiстра. Ю. Я. Лузана.

В. о. Мiнiстра С. М. Рижук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови Держстандарту України Г. I. Миронюк
Заступник Голови Держмитслужби України П. В. Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.