МIНIСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 07.10.98 N 297


Про затвердження Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 листопада 1998 р. за N 724/3164

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства аграрної полiтики України
вiд 5 вересня 2001 року N 262,
вiд 14 липня 2003 року N 239,
вiд 8 квiтня 2004 року N 129


     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1998 р. N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" наказую:

     1. Затвердити Перелiк видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки (додається).

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Ярошовця В. С.

Перший заступник Мiнiстра Ю. Я. Лузан
ПОГОДЖЕНО:
В. о. першого заступника Голови Держстандарту України О. М. Величко
Перший заступник Голови Держмитслужби України О. Б. Єгоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства агропромислового комплексу України
вiд 7 жовтня 1998 р. N 297
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 листопада 1998 р. за N 724/3164

ПЕРЕЛIК
видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки

N
з/п
Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару
1.   ГРУПА 2
  0201 Яловичина свiжа або охолоджена
  0202 Яловичина морожена
  0203 М'ясо свиней свiже, охолоджене або морожене
  0206 Тiльки: харчовi субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв, свiжi, охолодженi або мороженi
  0207 М'ясо та харчовi субпродукти домашньої птицi, вказаної в товарнiй позицiї N 0105, свiжi, охолодженi або мороженi
2.   ГРУПА 3
  0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304
  0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене
  0303 10 000 Лосось тихоокеанський (Oncorhynchus spp.) морожений, за винятком печiнки, iкри та молок
    Iншi лососевi, мороженi, за винятком печiнки, iкри та молок:
0303 21 000 форель (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0303 22 000 лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)
0303 29 000 iншi
    Камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthhalmidae та Citharidae), мороженi, за винятком печiнки, iкри та молок:
  0303 31 100 палтус чорний (палтус синьокорий) (Reinhardtius hippoglossoides)
0303 31 300 палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0303 31 900 палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis)
0303 32 000 камбала морська (Pleuronectes platessa)
0303 33 000 морський язик (Solea spp.)
0303 39 100 камбала (Platichthys flesus)
0303 39 200 мегрим (Lepidorhombus spp.)
0303 39 900 iншi
    Тунець (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), морожений, за винятком печiнки, iкри та молок:
0303 41 Тунець довгоперий або альбакор (Thunnus a la lunga)
0303 42 (крiм 0303 42 580) Тунець жовтоперий (Thunnus a lbacares)
0303 43 Скiпджек, або тунець смугастий
0303 49 Iншi
  0303 50 Оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), мороженi, за винятком печiнки, iкри та молок
  0303 60 110 Трiска виду Gadus morhua, морожена, за винятком печiнки, iкри та молок
  0303 60 900 Трiска виду Gadus macrocepha lus, морожена, за винятком печiнки, iкри та молок
    Iнша риба, морожена, за винятком печiнки, iкри та молок:
0303 71 Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кiльки або шпроти (Sprattus sprattus)
0303 74 Скумбрiя (Scomber scombeus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0303 75 900 Акули iншi (крiм акули колючої (Squalus acanthias) та акули кошачої (Scyliorhinus spp.)
0303 76 000 Вугор (Anguilla spp.)
0303 77 000 Окунь (кам'яний окунь) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
0303 79 190 Iнша прiсноводна риба (крiм коропiв)
0303 79 210 Iнша морська риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), вказаного в субпозицiї 0303 43, для промислового виробництва продуктiв, вказаних у товарнiй позицiї N 1604
0303 79 230
0303 79 290
0303 79 550 Тiльки: риби виду однокольорового бонiто
0303 79 610
0303 79 630
Iнша морська риба виду Orcynopsis unicolor
0303 79 650 Анчоуси (Engraulis spp.)
0303 79 710 Лящ морський (Dentex dentex i Pagellus spp.)
0303 79 750 Лящ морський звичайний (Brama spp.)
0303 79 830 Риба путасу (Micromesistius poutassou або Gadus poutassou), (тiльки: некондицiйна для годiвлi хутрових звiрiв)
0303 79 990 Iншi
  0303 80 000 Печiнка, iкра та молоки
3.   ГРУПА 4
  0405 00 900 Тiльки: iншi жири молочнi, iз вмiстом жиру бiльш нiж 85 % за масою
  0407 00 1900 Яйця курячi для iнкубацiї
  0408 11 Яєчнi жовтки сушенi
    ГРУПА 5
  0511 99 10 90 Сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри
4.   ГРУПА 8
  0801 30 000 Горiхи кеш'ю (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
  0802 11
0802 12
Мигдаль (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
  0802 21 000
0802 22 000
Горiх лiсовий (лiщина) (Corylus spp.) (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
  0802 90 900 Iншi горiхи (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
  0805 Цитрусовi плоди, свiжi або сушенi
  0806 20 180
0806 20 980
Виноград сушений, крiм коринки та султани
  0811 Плоди та горiхи (свiжi або варенi у водi або на пару), мороженi, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин
  0814 00 000 Шкiрка цитрусових плодiв або шкуринки бахчевих культур (включаючи шкуринки кавуна), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для короткострокового зберiгання у розсолi, сiрчанiй водi або в iншому тимчасово консервувальному розчинi
5.   ГРУПА 9
  0901 11 000
0901 12 000
Кава несмажена, з кофеїном або без кофеїну
  0901 30 000 Плодова м'якоть та оболонки зерен кави
  0902 Тiльки: чай ароматизований або неароматизований, безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки
  0904 Перець роду Piper; перець роду Capsicum або роду Pimenta, сушений, подрiбнений або мелений
  0905 00 000 Ванiль
  0906 Кориця та квiтки коричного дерева
  0907 00 000 Гвоздика (цiлi плоди, квiтки та квiтонiжки)
  0908 Мускатний горiх, мацис i кардамон
  0909 Насiння анiсу, бад'яну, фенхеля, корiандру, кмiну або тмiну; ягоди ялiвцю
6.   ГРУПА 10
  1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
  1002 00 00 Жито
  1003 00 Ячмiнь
  1004 00 00 Овес
  1005 Кукурудза
  1005 90 000 Кукурудза iнша (крiм насiннєвої)
  1006 Рис
  1006 40 000 Подрiбнений рис (рис-сiчка)
  1007 00 Сорго зернове
  1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi
7.   ГРУПА 11
  1107 10 990 Iнший солод непiдсмажений
8.   ГРУПА 12
  1201 00 Соя, подрiбнена або неподрiбнена
  1202 Арахiс, не пiдсмажений i не приготовлений будь-яким iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
  1205 00 Насiння рапсу, подрiбнене або неподрiбнене
  1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
  1208 Борошно i шрот з насiння або плодiв олiйних культур, крiм насiння гiрчицi
  1210 20 000 Шишки хмелю, свiжi або сушенi, подрiбненi, порошкоподiбнi або гранульованi; лупулiн
  1211 Рослини, їх окремi частини, в т. ч. насiння та плоди, що використовуються з парфумерною, фармацевтичною, iнсектицидною, фунгiцидною та аналогiчною метою, свiжi або сушенi, цiлi або подрiбненi, подрiбненi або меленi
  1212 Тiльки морськi водоростi
9.   ГРУПА 13
  1301 90 000 Тiльки: емульгатори-стабiлiзатори природнi
  1302 (крiм
1302 11 000
1302 12 000
1302 19 100
1302 19 910
1302 19 990
1302 32)
Соки та екстракти рослиннi; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї та загущувачi рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi
10.   ГРУПА 15
  1506 00 000 Iншi жири та олiї твариннi та їх фракцiї, в тому числi нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1512 Олiя соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1513 Олiя кокосова (копрова), пальмоядрова або бабасу та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1514 Олiя рапсова, сурепна або гiрчична та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1515 Iншi жири та олiї рослиннi (в т. ч. олiю джоджоба) та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
  1516 20 990 Тiльки: рослиннi жири, олiї та їх фракцiї для виготовлення харчових продуктiв, у тому числi для кондитерських виробiв (в упаковках чистою ємнiстю понад 1 кг)
  1517 90 990 Тiльки: сумiшi рослинних жирiв, придатнi до вживання (для виготовлення харчових продуктiв, у тому числi для кондитерських виробiв)
  1520 Глiцерин сирий, глiцеринова вода та луг
11.   ГРУПА 17
     
  1701 11 100 Цукор-сирець тростинний, без ароматичних або барвникових добавок для рафiнування
12.   ГРУПА 18
1801 00 000 Какао-боби, цiлi та подрiбненi, сирi або смаженi
1802 00 000 Какавелла (лушпайки, оболонки, шкiрка) та iншi вiдходи какао
1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена
1804 00 000 Какао-олiя, жир та рiдка олiя з какао
1805 00 000 Какао-порошок без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин (безпосередньо в упаковках чистою вагою понад 10 кг для промислової переробки)
13.   ГРУПА 20
  2006 00 (крiм
2006 00 100
2006 00 310)
Плоди, горiхи, шкiрка плодiв та iншi частини рослин, консервованi в цукрi (просоченi цукровим сиропом, глазурованi або зацукренi)
    Джеми, желе плодово-ягiднi, мармелади, пюре плодово-ягiднi або горiховi, паста плодово-ягiдна або горiхова, якi пройшли теплову обробку, в тому числi з додаванням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:
2007 91 300 Цитрусовi iз вмiстом цукру понад 13 % за масою, але не бiльше 30 % за масою
2007 99 390 Iншi, iз вмiстом цукру понад 30 % за масою
2007 99 590 Iншi, iз вмiстом цукру понад 13 % за масою, але не бiльше 30 % за масою
  2009 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) та соки овочевi, незбродженi i без додавання спирту, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин
14.   ГРУПА 21
  2103 30 100 Гiрчичний порошок
    Харчовi продукти, якi не поiменованi в iншому мiсцi:
  2106 90 990 Iншi
15.   ГРУПА 22
    Для промислового використання:
  2204 29 та
2204 30
Тiльки: винограднi, шампанськi та коньячнi виноматерiали
  2208 10 900 Тiльки: коньячний спирт (тiльки для промислового використання)
16.   ГРУПА 23
  2301 10 000 Борошно, мучка та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки (не придатнi до вживання людиною)
  2301 20 000 Борошно, мучка та гранули з риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водних безхребетних (не придатнi до вживання людиною)
  2304 00 000 Жмих та iншi твердi вiдходи, отриманi в результатi екстракцiї соєвої олiї, немеленi або меленi, негранульованi або гранульованi
17.   ГРУПА 24
  2401 Тютюнова сировина; тютюновi вiдходи
  2403 Iнший промислово виготовлений тютюн та промисловi замiнники тютюну; тютюн "гомогенiзований" або "вiдновлений"; тютюновi екстракти та есенцiї
 
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 05.09.2001 р. N 262, вiд 14.07.2003 р. N 239, вiд 08.04.2004 р. N 129)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.