МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.07.2003 N 239


Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 липня 2003 р. за N 603/7924


     З метою полiпшення забезпечення вiтчизняних пiдприємств сировиною та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 1998 року N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" (iз змiнами, унесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.2002 N 1493) наказую:

     1. До Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки, затвердженого наказом Мiнiстерства агропромислового комплексу України вiд 07.10.98 N 297, зареєстрованого в Мiн'юстi 13.11.98 за N 724/3164 (iз змiнами, унесеними згiдно з наказом Мiнагрополiтики вiд 05.09.2001 N 262, внести такi змiни:

     слова "Код товару згiдно з ТН ЗЕД" замiнити словами "Код товару згiдно з УКТ ЗЕД";

     Групу 10 УКТ ЗЕД доповнити позицiями:

"1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1002 00 00 Жито
1003 00 Ячмiнь
1004 00 00 Овес
1005 Кукурудза
1006 Рис
1007 00 Сорго зернове
1008 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi".

     2. Департаменту мiжнародної iнтеграцiї, iнвестицiйної полiтики та розвитку аграрного бiзнесу (Омельяненко Г.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Державного секретаря Лузана Ю.Я.

Мiнiстр С.Рижук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Держспоживстандарту України Г.Сидоренко
Заступник Голови Держмитслужби України М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.