МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.04.2004 N 129


Про доповнення до Перелiку видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
26 квiтня 2004 р. за N 535/9134


     З метою полiпшення забезпечення вiтчизняних пiдприємств сировиною та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.06.98 N 931 "Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки" (iз змiнами, унесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.10.02 N 1493) наказую:

     1. Доповнити Перелiк видiв сiльськогосподарської продукцiї, яка ввозиться на митну територiю України як сировина для подальшої переробки, затверджений наказом Мiнiстерства агропромислового комплексу України вiд 07.10.98 N 297, зареєстрований в Мiн'юстi 13.11.98 за N 724/3164 (iз змiнами, унесеними згiдно з наказами Мiнагрополiтики вiд 05.09.2001 N 262 та вiд 14.07.2003 N 239), позицiєю такого змiсту:

    "Група 05
  0511 99 10 90 Сухожилля та жили, обрiзи та аналогiчнi вiдходи необробленої шкiри".

     2. Департаменту мiжнародної iнтеграцiї, iнвестицiйної полiтики та розвитку аграрного бiзнесу (Письмак В.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Мiнiстра Омельяненка Г.Г.

Мiнiстр В.А.Слаута
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Держспоживстандарту України С.Черепков
Заступник Голови Держмитслужби України М.Iванюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.