КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 жовтня 2001 р. N 1304


Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Бiлорусь

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2002 р. N 1081)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 липня 2002 року N 1081,
вiд 14 квiтня 2004 року N 475,
вiд 13 травня 2006 року N 670

     З метою забезпечення сталого розвитку цукробурякового комплексу Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Тимчасово, до прийняття спiльного рiшення з Бiлоруською Стороною щодо пiдписання вiдповiдного протоколу, вилучити цукор (код згiдно з УКТЗЕД 1701) та цукровi сиропи (коди згiдно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крiм патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 i 2106 90 98 90) з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Бiлорусь.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.07.2002 р. N 1081, вiд 14.04.2004 р. N 475, вiд 13.05.2006 р. N 670)

     2. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити Бiлоруську Сторону про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 22

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.