КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 травня 2006 р. N 670


Деякi питання торгiвлi окремими видами цукрової продукцiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. У пунктi 1 постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2001 р. N 1304 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Бiлорусь" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 41, ст. 1850; 2002 p., N 31, ст. 1476; 2004 p., N 16, ст. 1100), вiд 14 березня 2002 р. N 344 "Про тимчасове вилучення цукру з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Молдова" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 12, ст. 602, N 31, ст. 1476; 2004 p., N 16, ст. 1100) та вiд 14 квiтня 2004 р. N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 16, ст. 1098) цифри "1702 30 99 00" замiнити цифрами i словами "1702 30 99 00 (крiм патоки крохмальної)", а цифри "1702 90 99 00" та "2106 90 99 00" замiнити вiдповiдно цифрами "1702 90 99 90" та "2106 90 98 90".

     2. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 р. N 473 "Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 16, ст. 1098) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Взяти до вiдома, що операцiї змiшування, у тому числi розбавлення водою, додавання ароматизаторiв, какао, будь-яких iнших речовин, не визнаються такими, що вiдповiдають критерiю достатньої переробки при визначеннi країни походження продуктiв переробки цукру-сирцю i цукру бiлого, якi ввозяться на митну територiю України (у тому числi на умовах угод про вiльну торгiвлю), якщо продукти такої переробки класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 1702, 1704, 1806 та 2106.

     4. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити вiдповiднi країни про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 22

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.