КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 квiтня 2004 р. N 473


Про тимчасове вилучення цукру та цукрових сиропiв з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя та Росiйською Федерацiєю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 травня 2006 року N 670

     З метою забезпечення сталого розвитку бурякоцукрового комплексу Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Тимчасово, до прийняття спiльного рiшення з Грузинською Стороною щодо пiдписання вiдповiдного протоколу, вилучити цукор (код згiдно з УКТЗЕД 1701) та цукровi сиропи (коди згiдно з УКТЗЕД 1702 19 00 00, 1702 30 59 00, 1702 30 99 00 (крiм патоки крохмальної), 1702 40 90 00, 1702 60 95 00, 1702 90 71 00, 1702 90 79 00, 1702 90 99 90, 2106 90 20 00, 2106 90 59 00 та 2106 90 98 90) з режиму вiльної торгiвлi з Республiкою Грузiя.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2006 р. N 670)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2006 р. N 670)

     3. Мiнiстерству закордонних справ повiдомити Грузинську та Росiйську Сторони про прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 22

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.