ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.03.99 N 10/1-869-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах

     В роз'яснення до п. 6.3. Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592, повiдомляємо, що вiдповiдно до положень листа Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 02.09.97 N 14-33/790, доведеного до митниць листом Держмитслужби вiд 13.10.97 N 11/3-9685, для розмiщення товарiв в режим митного складу, замiсть зовнiшньоекономiчного договору може подаватись договiр доручення мiж фiрмою-нерезидентом та її належним чином зареєстрованим представництвом на Українi, який буде пiдтверджувати мету ввезення товару в Україну та розмiщення його на митний лiцензiйний склад, а також митний режим, до якого цi товари будуть заявлятися у подальшому.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.