ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.03.99р. N 11/3-2879

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.02.99 N 276

     Для врахування в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Про заходи щодо державної пiдтримки космiчної дiяльностi" вiд 27.02.99 N 276.

     Вiдбиток печатки i зразки пiдписiв уповповажених осiб Нацiонального космiчного агентства України, якi мають право засвiдчувати право на отримання пiльг, встановлених Указом Президента України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi" вiд 27.10.98 N 1191, будуть надiсланi додатково. Пiсля отримання вiдбиткiв печаток i зразкiв пiдписiв уповноважених осiб Нацiонального космiчного агентства України митне оформлення товарiв за перелiком, затвердженим цiєю постановою, що ввозяться на митну територiю Україну для виробництва космiчної технiки у обсягах, визначених Агентством на пiдставi Загальнодержавної (Нацiональної) космiчної програми України, здiйснювати з умовним нарахуванням ввiзного мита та податку на додану вартiсть.

     Тимчасово, до внесення змiн до наказу Державної митної служби України "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв" вiд 30.01.98 N 40, iз змiнами та доповненнями внесеними до нього, графа 36 вантажної митної декларацiї заповнюється наступним чином:

     "59/../59" - Товари звiльненi вiд обкладення ввiзним митом/сплати податку на додану вартiсть вiдповiдно до Указу Президента України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi".

Додаток: на 35 арк.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.