Наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

вiд 10 березня 1999 року N 131

 
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
24 березня 1999 р. за N 179/3472


     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" та з метою усунення загрози запровадження подальших санкцiй до українського експорту у зв'язку з порушенням антидемпiнгових розслiдувань НАКАЗУЮ:

     1. Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється вiдповiдно до конкретних заходiв з метою запобiгання антидемпiнгових процедур, затверджений наказом МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а i зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.03.96 за N 125/1150, зi змiнами та доповненнями, доповнити товарною позицiєю та кодом ТН ЗЕД:

     "нiтрат амонiю, в тому 3102.30.000". числi у водному розчинi

     2. Управлiнню правового забезпечення (Сервинський А. Ю.) забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановленому порядку.

     3. Управлiнню справами (Дробний В. В.) довести цей наказ до вiдома регiональних пiдроздiлiв МЗЕЗторгу та до вiдома Держмитслужби України та забезпечити його публiкацiю в засобах масової iнформацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра В. I. Олiйника.

Мiнiстр А. I. Гончарук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.