ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.04.97 11/2-3768

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в роботi повiдомляємо про внесення доповнень до класифiкатору товарiв (ПРОДУКЦIЇ), шо не пiдлягають оподаткуванню ПДВ, наведеному у додатку 2 до iнструкцiї шодо порядку справляння податку на добавлену вартiсь та акцизного збору у разi ввезення товарiв на митну територiю України, затвердженої наказом держитслужби вiл 14.02.97р, N 68.

     Пункт 15 класифiкатору слiд читати: "товари, звiльненi на пiдставi Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо - економiчних вiдносинах" вiд 15.09.95. N 327/95-ВР - 36".

     До внесення у встановленому порядку вiдповiдних доповнень до зазначеного наказу слiд керуватися цим листом.

Перший заступник Голови служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.