Документ скасований: Указ ПУ № 582/2011 від 12.05.2011

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Положення про Державну митну службу України

     Внести змiну до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24 серпня 2000 року N 1022 "Питання Державної митної служби України" (зi змiнами, внесеними Указом вiд 19 грудня 2001 року N 1232, виклавши пiдпункт 10 пункту 4 у такiй редакцiї:

     "10) здiйснює в межах своєї компетенцiї державну полiтику у сферi охорони державної таємницi, контроль за забезпеченням охорони державної таємницi у системi митних органiв України, а також органiзацiйно-технiчнi заходи щодо застосування засобiв криптографiчного й технiчного захисту iнформацiї, охорона якої забезпечується державою вiдповiдно до законодавства, та додержання посадовими особами митних органiв України вимог законодавства стосовно порядку одержання, використання, поширення та збереження такої iнформацiї".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
25 квiтня 2002 року
N 382/2002

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.