ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.06.2002 р. N 11/3-16-5298-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння


Щодо автоматизованого контролю за заповненням графи 47 ВМД

     До Держмитслужби надходять звернення митних органiв з приводу неприйняття до центральної бази даних електронних копiй ВМД, оформлених при ввезеннi окремих пiдакцизних товарiв, в зв'язку з набранням чинностi наказу Держмитслужби вiд 06.02.2002 N 69 "Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень".

     Згiдно iз листом Держмитслужби вiд 28.08.2000 N 6/21-4170-ЕП серед товарiв, якi класифiкуються за кодами 3302101000 та 3302104000, акцизним збором обкладаються тiльки складовi спиртовi напiвфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (класифiкацiя згiдно з ТН ЗЕД 2208 10 900).

     Враховуючи викладене вище для прийняття до центральної бази даних Держмитслужби електронних копiй ВМД, оформлених при ввезеннi зазначених вище товарiв, начальнику IАМУ забезпечити внесення змiн до програмного забезпечення, за допомогою якого здiйснюється автоматизований контроль правильностi заповнення граф ВМД при прийомi до центральної бази даних, в частинi змiни коду рiвня помилки з 1 на 3 при вiдсутностi коду виду платежу "027" у графi 47 вантажних митних декларацiй.

     Вiдповiдно до законодавства iмпортованi пiдакцизнi товари, якi ввозяться у якостi сировини для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, не пiдлягають оподаткуванню акцизним збором, в тому числi товари, на якi встановленi не нульовi ставки акцизного збору.

     У зв'язку з цим начальникам митних органiв, до набрання чинностi наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207 "Про внесення змiн та доповнень до iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв", забезпечити в таких випадках внесення до графи 44 таких ВМД пiд кодом "9103" номер i дату видачi довiдки про визнання пiдприємства виробником пiдакцизних товарiв та довести цi вимоги до вiдома митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зареєстрованих у зонi дiяльностi митних органiв.

     Начальнику IАМУ забезпечити внесення вiдповiдних змiн до програмного забезпечення, за допомогою якого здiйснюється автоматизований контроль правильностi заповнення граф ВМД в частинi зняття перевiрки наявностi вiдповiдного коду акцизного збору (027, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 127, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189) при наявностi у графi 44 iнформацiї про довiдку органу державної податкової служби про те, що iмпортер є виробником пiдакцизних товарiв, яка вноситься до ВМД за кодом документа "9103".

     Начальникам регiональних митниць, митниць, начальнику IАМУ забезпечити термiнове введення до ЦБД електронних копiй ВМД, якi ранiше не пройшли вхiдний контроль i не були прийнятi до ЦБД як помилковi.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.