ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

03.07.2002 р. N 11/2-10-5764-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380

     В зв'язку iз затвердженням наказу вiд 18.04.2002 N 207 "Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та до класифiкаторiв" (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 за N 462/6750) Держмитслужбою ведеться робота по внесенню змiн та доповнень до Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (далi - Порядок). Пiсля державної реєстрацiї вiдповiдний нормативно-правовий акт буде надiсланий до митних органiв у встановленому порядку.

     До набрання чинностi наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207 (29.08.2002) положення Порядку застосовуються в повному обсязi без змiн.

     Роз'яснення щодо застосування норм Порядку пiсля 29.08.2002 (з урахуванням змiн до Iнструкцiї) будуть наданi додатково.

      Абзац четвертий листа Держмитслужби вiд 13.06.2002 N 11/2-10-5225-ЕП вважати таким, що втратив чиннiсть.

В.о. Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.