ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

24 жовтня 2002 р. N 793


Про внесення змiн та доповнень до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265

     З метою вдосконалення порядку облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у пiдроздiлах Київської регiональної митницi, та на виконання листа Держмитслужби України вiд 19.09.2002 р. N 11/4-10-8445-ЕП "Щодо декларування товарiв фiлiями пiдприємств",

     НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни до наказу КРМ вiд 20.03.2002р. N 265:

     1.1 Пункт 1.4 викласти в такiй редакцiї: "ТВВ здiйснювати постановку на облiк в митних органах фiлiй без створення юридичної особи та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в порядку, передбаченому для пiдприємств."

     1.2 Останнє речення пункту 2.10. викласти в такiй редакцiї: "В реєстрацiйному номерi облiкової картки вказувати останнi двi цифри поточного року, а не останнi двi цифри року акредитацiї."

     2. Начальнику загального вiддiлу (Груша В.М.) довести цей наказ до структурних пiдроздiлiв митницi.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв довести вимоги цього наказу до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

Заступник Голови Служби - начальник Київської регiональної митницi Гутник А.Є.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.