ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 04.02.98 р. N 11/3-1166

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В роз'яснення положень роздiлiв 5 та 6 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592, стосовно розмiщення на митних лiцензiйних складах товарiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї України, повiдомляємо.

     1. Розмiщення товарiв на митному лiцензiйному складi (далi - МЛС) з метою експорту дозволяється виключно для формування вiдправки (збiрного вантажу).

     Пiдставою для розмiщення експортного вантажу на МЛС є:

     - заява власника вантажу;

     - вантажна митна декларацiя, заповнена вiдповiдно до митного режиму "митний склад" у встановленому порядку;

     - зовнiшньоекономiчний договiр;

     - договiр мiж власником МЛС та власником вантажу на зберiгання товарiв, що формуються до вiдправлення;

     - iншi документи, необхiднi для здiйснення митного оформлення вивезення товарiв згiдно з митним режимом "експорт".

     В разi доцiльностi розмiщення товару для вiдправлення на експорт на МЛС, що розташований в зонi дiяльностi митницi iншої нiж та, в зонi дiяльностi якої знаходиться власник товару, власник товару оформлює лист - узгодження мiж митницями на проведення митного оформлення, зразок якого наведений в листi ДМКУ вiд 18.04.95 р. N 11/3-1713.

     Пiсля формування вiдправки (збiрного вантажу) на МЛС власник складу проводить декларування товарiв iз заповненням ВМД на експорт.

     В разi, якщо товар розмiщується на МЛС за листом-узгодженням мiж митницями на проведення митного оформлення, митниця, в зонi дiяльностi якої знаходиться МЛС, надсилає пiдтвердження до митницi, що надавала узгодження для проведення зазначеної операцiї, тiльки пiсля оформлення експорту товару та надходження iнформацiї з митницi на кордонi про проходження вантажу.

     Додатково пiдкреслюємо, що згiдно з вищевикладеним порядком розмiщення на митних лiцензiйних складах давальницької сировини, закупленої на територiї України, не дозволяється.

     Лист Державного митного комiтету України вiд 11.10.95 N 7/3-465 втратив чиннiсть.

Заступник Голови Служби С. Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.