ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 30 листопада 2006 року N 400-V
(Законом України вiд 30 листопада 2006 року N 400-V
цей Закон викладено у новiй редакцiї,
враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 31 травня 2007 року N 1105-V),
вiд 22 грудня 2011 року N 4234-VI

(Тимчасово, строком на п'ять календарних рокiвз 15 вересня 2016 року - дня набрання чинностi Законом України вiд 12 липня 2016 року N 1455-VIII, ставки вивiзного (експортного) мита на товари, зазначенi в пунктi 1 цього Закону, становлять 58 євро за 1 тонну згiдно iз Законом України вiд 12 липня 2016 року N 1455-VIII, враховуючи змiни, внесенi Законом України вiд 13 липня 2017 року N 2142-VIII, вiд 28 лютого 2019 року N 2700-VIII)

     Затвердити такi ставки вивiзного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межi України:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Найменування товару Рiк членства України в СОТ Ставка мита,
євро за 1 тонну
7204 10 00 00 вiдходи та брухт ливарного чавуну перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 30 00 00 вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 41 10 00 токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки з чорних металiв перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 41 91 00 вiдходи обрiзування або штампування, пакетованi з чорних металiв перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 41 99 00 вiдходи обрiзування або штампування, непакетованi з чорних металiв перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 49 10 00 вiдходи та брухт чорних металiв, подрiбненi (рiзанi) перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 49 30 00 вiдходи та брухт чорних металiв, пакетованi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
7204 50 00 00 вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої перший
другий
третiй
четвертий
п'ятий
шостий
сьомий
25
18
16,4
14,8
13,2
11,6
10
 
(таблиця iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.12.2011р. N 4234-VI)

     У роцi, в якому Україна вступила до Свiтової органiзацiї торгiвлi, ставки вивiзного мита вступають у силу з дня вступу i дiють по 31 грудня.

     Ставки вивiзного мита в iнших роках вступають у силу з 1 сiчня по 31 грудня вiдповiдного року пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     У роках, що наступають за сьомим роком пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, ставки вивiзного мита дiють на рiвнi сьомого року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 жовтня 2002 року
N 216-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.