ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", та iнших законiв України щодо опису та ставок ввiзного мита на деякi товари

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Митному тарифi України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 229):

     1) у роздiлi III:

     цифри i слова:

"1513 19 19 00 - - - - iншi 0 0 -
1513 19 99 00 - - - - - iншi 0 0 -
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 -
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 -
1513 29 90 00 - - - - - iншi 0 0 -"

     замiнити цифрами i словами:

"1513 19 19 00 - - - - iншi 5 5 -
1513 19 99 00 - - - - - iншi 5 5 -
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 -
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 -
1513 29 90 00 - - - - - iншi 5 5 -";

     2) у роздiлi VII:

     цифри i слова:

"3916 20 10 90 - - - iншi 5 5 -
3916 20 90 00 - - iншi 5 5 -
3917 23 10 00 - - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 5 5 -
3917 23 90 90 - - - - iншi 5 5 -
3918 10 10 90 - iншi 0 0 м2
3918 10 90 00 - - iншi 5 5 м2
3919 90 10 00 - - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхнi, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної 5 5 -
3919 90 38 00 - - - - iншi 5 5 -
3919 90 61 00 - - - - з пластифiкованого полiвiнiлхлориду або з полiетилену 5 5 -
3919 90 69 00 - - - - iншi 5 5 -
3920 43 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 0 0 -
3921 12 00 00 - - з полiмерiв вiнiлхлориду 0 0 -
3925 10 00 00 - резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л 5 5 -
3925 20 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги 5 5 -
3925 30 00 00 - вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини 5 5 -
3925 90 10 00 - - фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в/або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв 2 2 -
3925 90 20 00 - - магiстральнi, канальнi та кабельнi лотки, жолоби для електричних мереж 5 5 -
3925 90 80 00 - - iншi 5 5 -
3926 30 00 90 - - iншi 5 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3916 20 10 90 - - - iншi 6,5 6,5 -
3916 20 90 00 - - iншi 6,5 6,5 -
3917 23 10 00 - - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення 6,5 6,5 -
3917 23 90 90 - - - - iншi 6,5 6,5 -
3918 10 10 90 - iншi 6,5 6,5 м2
3918 10 90 00 - - iншi 6,5 6,5 м2
3919 90 10 00 - - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхнi, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної 6,5 6,5 -
3919 90 38 00 - - - - iншi 6,5 6,5 -
3919 90 61 00 - - - - з пластифiкованого полiвiнiлхлориду або з полiетилену 6,5 6,5 -
3919 90 69 00 - - - - iншi 6,5 6,5 -
3920 43 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм 5 5 -
3921 12 00 00 - - з полiмерiв вiнiлхлориду 6,5 6,5 -
3925 10 00 00 - резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л 6,5 6,5 -
3925 20 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги 6,5 6,5 -
3925 30 00 00 - вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини 6,5 6,5 -
3925 90 10 00 - - фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в/або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв 6,5 6,5 -
3925 90 20 00 - - магiстральнi, канальнi та кабельнi лотки, жолоби для електричних мереж 6,5 6,5 -
3925 90 80 00 - - iншi 6,5 6,5 -
3926 30 00 90 - - iншi 6,5 6,5 -";

     3) у роздiлi XI:

     цифри i слова:

"6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися 5,3 5,3 -"

     замiнити цифрами i словами:

"6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися:
6309 00 00 10 - взуття 5,3 5,3 -
6309 00 00 20 - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини 5,3 5,3 -
6309 00 00 90 - iншi 5,3 5,3 -";

     4) у роздiлi XVI:

     цифри i слова:

"8415 81 00 10 - - - кондицiонери промисловi автономнi iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 -
8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 -
8415 81 00 90 - - - iншi 2 2 -
8415 82 00 - - iншi з умонтованою холодильною установкою:
8415 82 00 10 - - - кондицiонери промисловi автономнi iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"8415 81 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 -
8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 -
8415 81 00 90 - - - iншi 2 2 -
8415 82 00 - - iншi з умонтованою холодильною установкою:
8415 82 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 шт";

     5) у роздiлi XVII:

     а) цифри i слова:

"8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 7 10 шт
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 7 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 2200 см3 6 10 шт
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2200 см3, але не бiльш як 3000 см3 6 10 шт";

     б) цифри i слова:

"8703 24 10 00 - - - новi 7 10 шт"

     замiнити цифрами i словами:

"8703 24 10 00 - - - новi 6 10 шт";

     в) цифри i слова:

"8903 92 10 00 - - - морськi 8,5 10 шт"

     замiнити цифрами i словами

"8903 92 10 00 - - - морськi 8 10 шт".

     2. У статтi 1 Закону України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на насiння деяких видiв олiйних культур" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389; 2005 р., N 34, ст. 443):

     цифри i слова:

"1207999900 Насiння рижiю 16"

     замiнити цифрами i словами:

"1207999700 Насiння рижiю 16".

     3. У Законi України "Про вивiзне (експортне) мито на живу худобу та шкiряну сировину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 2, ст. 13):

     1) цифри i слова:

"4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, протравленi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок 30
4102 Необробленi шкури овець або шкури ягнят (свiжi або солонi, сушенi, обробленi вапном, зольнi, пiкельованi чи консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покровом або без вовняного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 в) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД 30
4103 90 00 00 Шкури та шкiри необробленi (шкiрсировина) (свiжа або солона, сушена, оброблена вапном, зольна, нiкельована чи консервована iншим способом, але не дублена, не вироблена пiд пергамент i не пiддана подальшiй обробцi), з волосяним покровом або без волосяного покрову, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 б) або 1 в) до групи 41 згiдно з УКТЗЕД, крiм кiз або козенят та плазунiв 30"

     замiнити цифрами i словами:

"4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок 30
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1 (с) до цiєї групи 30
4103 30 00 00
4103 90 90 00
Шкури необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1 (b) або 1 (c) до цiєї групи, крiм кiз або козенят, рептилiй 30":

     2) в останньому абзацi цифри "4103 90 00 00" замiнити цифрами "4103 30 00 00, 4103 90 90 00".

     4. У Законi України "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 4, ст. 35; 2007 р., N 35, ст. 486):

     цифри i слова:

"7204 49 91 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi перший 25
другий 18
третiй 16,4
четвертий 14,8
п'ятий 13,2
шостий 11,6
сьомий 10
7204 49 99 00 вiдходи та брухт чорних металiв, сортованi перший 25
другий 18
третiй 16,4
четвертий 14,8
п'ятий 13,2
шостий 11,6
сьомий 10
7204 50 90 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки з чорних металiв, крiм сталi легованої перший 25
другий 18
третiй 16,4
четвертий 14,8
п'ятий 13,2
шостий 11,6
сьомий 10"

     замiнити цифрами i словами:

"7204 49 90 00 вiдходи та брухт чорних металiв, несортованi та сортованi перший 25
другий 18
третiй 16,4
четвертий 14,8
п'ятий 13,2
шостий 11,6
сьомий 10
7204 50 00 00 вiдходи у зливках чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки), крiм сталi легованої перший 25
другий 18
третiй 16,4
четвертий 14,8
п'ятий 13,2
шостий 11,6
сьомий 10".

     5. У Законi України "Про ставки вивiзного (експортного) мита на брухт легованих чорних металiв, брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 73, N 35, ст. 487; 2011 р., N 25, ст. 185):

     1) у статтi 1:

     цифри i слова:

"7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, нержавiючої сталi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7204 21 вiдходи та брухт легованої сталi, корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"7204 50 10 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки, з легованої сталi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7204 50 00 00 вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавлення, з легованої сталi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"7218 10 00 00 сталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7401 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (осаджена) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7218 10 00 00 сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7401 00 00 00 штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15":

     цифри i слова:

"7403 12 00 00 литi заготовки для виробництва дроту (ваєрбарси) з рафiнованої мiдi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7403 13 00 00 бiлети з рафiнованої мiдi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7403 12 00 00 ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) з рафiнованої мiдi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7403 13 00 00 бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) з рафiнованої мiдi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"7403 23 00 00 сплави на основi мiдi та нiкелю (купронiкелi) або з мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7403 29 00 00 iншi сплави з мiдi (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7403 29 00 00 мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"7414 90 00 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7419 99 10 00 решiтки та сiтки з мiдного дроту перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"7415 39 00 00 iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7418 19 00 00 господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"7415 39 00 00 вироби мiднi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок) перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
7418 19 90 00 вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби з мiдi та їх частини перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     цифри i слова:

"8101 91 90 00 вiдходи та брухт з вольфраму перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
8105 10 90 00 штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт: штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; вiдходи та брухт; порошки: вiдходи та брухт перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
8108 10 90 00 вiдходи та брухт з титану перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15"

     замiнити цифрами i словами:

"8101 97 00 00 вiдходи та брухт з вольфраму перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
8105 30 00 00 вiдходи та брухт з кобальту перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15
8108 30 00 00 вiдходи та брухт з титану перший 30
другий 27
третiй - четвертий 24
п'ятий 21
шостий 18
сьомий 15";

     2) пункт 1 статтi 4 "Прикiнцевi положення" доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У роках, що настають за сьомим роком пiсля вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, ставки вивiзного мита дiють на рiвнi сьомого року".

     II. Цей Закон набирає чинностi через 10 днiв з дня його опублiкування, крiм пiдпунктiв 1, 2 i 5 пункту 1 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

     м. Київ
22 грудня 2011 року
N 4234-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.