ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо зменшення дефiциту брухту чорних металiв на внутрiшньому ринку

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 13 липня 2017 року N 2142-VIII,
вiд 17 травня 2018 року N 2434-VIII,
вiд 28 лютого 2019 року N 2700-VIII

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 13 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Експортнi операцiї з металобрухтом здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про металобрухт" та "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв".

     2. Частину першу статтi 9 Закону України "Про металобрухт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2003 р., N 6, ст. 52) виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Тимчасово, строком на п'ять календарних рокiв з дня набрання чинностi цим Законом, ставки вивiзного (експортного) мита на товари, зазначенi в пунктi 1 Закону України "Про вивiзне (експортне) мито на вiдходи та брухт чорних металiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 4, ст. 35, N 35, ст. 486; 2012 р., N 38, ст. 455), становлять 58 євро за 1 тонну.

(пункт 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.07.2017р. N 2142-VIII, вiд 17.05.2018р. N 2434-VIII, вiд 28.02.2019р. N 2700-VIII)

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 липня 2016 року
N 1455-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.