Документ скасований: Наказ Мінфіну № 631 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

23.01.2003 N 45


Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
27 сiчня 2003 р. за N 58/7379

     Вiдповiдно до Закону України вiд 24.12.2002 N 348-IV "Про внесення змiни до Митного кодексу України" i з метою приведення нормативно-правових актiв Держмитслужби України у вiдповiднiсть до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

     1. Пункт 6 наказу Державної митної служби України вiд 05.11.2002 N 610 "Про визначення перелiку виняткових випадкiв, коли окремi вагони, локомотиви, iншi елементи рухомого складу можуть бути виключенi зi складу поїзда для проведення митного контролю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.11.2002 за N 901/7189, викласти в такiй редакцiї:

     "6. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинностi Митним кодексом України".

     2. Пункт 4 наказу Державної митної служби України вiд 18.11.2002 N 630 "Про затвердження форми акта про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у потрiбних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2002 за N 932/7220, викласти в такiй редакцiї:

     "4. Установити, що цей наказ застосовується з дня набрання чинностi Митним кодексом України".

     3. Управлiнню технологiй митного контролю (Сьомка С.М.) i Управлiнню правової роботи (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     4. Прес-службi (Гунько С.О.) забезпечити висвiтлення цього наказу в засобах масової iнформацiї.

     5. Секретарiату пiсля державної реєстрацiї цього наказу забезпечити тиражування та розсилку його до митних органiв, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства транспорту України, Держкомкордону України.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.