ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

9.12.97р. 11/2-11712

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     У зв'язку з запитами митних установ стосовно застосування статтi 1 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 17.07.97 р. N 468/97-ВР в частинi скасування пiльг по сплатi ввiзного мита при ввезеннi на митну територiю України товарiв 1-24 груп ТН ЗЕД, iнформуємо про наступне.

     Вiдповiдно до Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" вiд 17.07.97 р. N 468/97-ВР, який набрав чинностi 7 жовтня 1997 року, визначено перелiк товарiв при ввезеннi яких на митну територiю України суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi заборонено надавати вiдстрочення по сплатi податку на додану вартiсть та ввiзного мита, а також звiльнення вiд сплати ввiзного мита для фiзичних та юридичних осiб, якi мають пiльги вiдповiдно до iнших законодавчих актiв. Тобто, мова йде про законодавчi акти, якими надавались пiльги для окремих категорiй фiзичних та юридичних осiб.

     Що стосується положень статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" вiд 05.02.92 р. N 2097-XII, то їх дiя залишається чинною, оскiльки вони надають пiльги по сплатi ввiзного мита для категорiї товарiв, а не, як зазначалось вище, для окремих категорiй фiзичних та юридичних осiб.

Перший Заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.