Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 травня 1999 р. N 911


Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi виготовлення срiбних заготовок для монет

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Враховуючи технологiчнi особливостi виготовлення срiбних заготовок для монет та вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у разi виготовлення заготовок для монет (код УКТ ЗЕД 7106 92 91 00) до 270 днiв з дня оформлення вивiзної вантажної митної декларацiї.

(постанова iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
  
Прем'єр-мiнiстр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.