Документ скасований: Постанова КМУ № 905 від 05.06.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 червня 1999 р. N 1080


Про перелiк товарiв критичного iмпорту

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про внесення змiн до статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити перелiк товарiв критичного iмпорту згiдно з додатком.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України про визначення товарiв критичного iмпорту згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 52

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 червня 1999 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
товарiв критичного iмпорту

Код товару згiдно
з ТН ЗЕД
Опис товару згiдно з ТН ЗЕД
0105 11000 Курчата племiннi живi
03.03 79990 Iнша риба некондицiйна для годiвлi хутрових
звiрiв
1208 10000 Шрот сої
1801 00000 Какао-боби цiлi або подрiбненi, сирi або
смаженi
2510 20000 Фосфати кальцiю природнi, а також меленi
2519 90300 Магнезiя перепалена
2606 00000 Руди та концентрати алюмiнiєвi
2610 00000 Руди та концентрати хромовi
2701 19000 Вугiлля кам'яне, iнше
2704 00110 Кокс i напiвкокс iз вугiлля для виробництва
електродiв
2707 99990 Смола важка пiролiзу "К"
2709 00900 Тiльки нафта сира
2711 21000 Газ природний
2712 90390 Вазелiн, парафiн, озокерит, воск лiгнiтний
чи торф'яний для iнших цiлей
2901 21000 Етилен
3002 20000 Вакцини для людей
3002 39000 Вакцини ветеринарнi, iншi
3808 30100 Гербiциди
3811 21000 Присадки до масел iз вмiстом нафти або
нафтопродуктiв, отриманих iз бiтумiнозних
мiнералiв
3815 12000, Каталiзатори на носiях, що мiстять як
активний
3815 19000 компонент дорогоцiннi метали або їх
сполуки, та каталiзатори iншi
3901 20000 Полiетилен, що має питому масу 0,94 або
бiльше, iнший
3903 30000 Сополiмери акрилонiтрилбутадiєнстирольнi
(ABS)
4001 22000 Каучук натуральний, технiчно
спецiалiзований (TCNR)
4002 19000 Каучук бутадiєн-стирольний (SBR)
4002 20000 Каучук бутадiєновий (BR)
4301 10000 Сировина хутрова: норки
4301 30000 Сировина хутрова: ягнят
4703 21000 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна,
крiм розчинних сортiв, напiвбiлена або
бiлена, з хвойних порiд
4703 29000 Целюлоза деревна, натронна або сульфатна,
крiм розчинних сортiв, напiвбiлена або
бiлена, з листяних порiд
4704 21000 Целюлоза деревна, сульфiтна, крiм розчинних
сортiв, напiвбiлена або бiлена, з хвойних
порiд
5201 00100 Волокно бавовняне, нечесане: гiгроскопiчне
або вiдбiлене
5201 00900 Волокно бавовняне, нечесане, iнше
7102 31000 Алмази непромисловi: необробленi або просто
розпиленi, розколотi або такi, що пройшли
чорнову обробку (алмазна сировина)
7202 49500 Ферохром, що мiстить за масою понад 0,05 %,
але не бiльш як 0,5 % вуглецю
7202 92000 Ферованадiй
7210 70110 Бiла жерсть лакована завширшки не менш як
600 мм
7312 10950 Канати, троси з покриттям оцинкованi,
стальнi, стволовi, довгомiрнi
8401 30000 Тепловидiльнi елементи (касети),
неопромiненi (для ядерних реакторiв)
8401 40900 Частини ядерних реакторiв, iншi
8405 10000 Газогенератори чи парогенератори з очисними
установками та без них
8421 21900 Обладнання для фiльтрування або очищення
рiдин i газiв, iнше
8433 90000 Запаснi частини до зернозбиральних
комбайнiв
8473 30000 Частини та пристрої до машин, зазначених у
товарнiй позицiї 8471
8479 89800 Машини та механiчнi пристрої спецiального
призначення, iншi
8481 80630 Клапани iз сталi
8607 11000 Вiзкi моторнi тiльки до трамваїв широкої
колiї
8607 99900 Запаснi частини до рухомого складу, iншi

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 червня 1999 р. N 1080

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України про визначення товарiв критичного iмпорту, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 30, ст. 1126).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 вересня 1998 р. N 1554 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 39, ст. 1449).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 1998 р. N 1569 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 40, ст. 1477).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 1998 р. N 1731 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 44. ст. 1631).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 листопада 1998 р. N 1755 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 45, ст. 1668).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 листопада 1998 р. N 1881 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 48, ст. 1755).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 1998 р. N 1966 "Про змiну ставок ввiзного мита на окремi товари та включення цих товарiв до перелiку товарiв критичного iмпорту".

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 1998 р. N 1974 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 50, ст. 1851).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 1998 р. N 2037 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 51, ст. 1899).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1998 р. N 2072 "Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 52, ст. 1936).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1998 р. N 2093 "Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 р. N 1145" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 52, ст. 1950).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 сiчня 1999 р. N 76 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi використання закупленої пiд гарантiї Кабiнету Мiнiстрiв України сiльськогосподарської технiки та порядок розрахункiв за неї" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 4, ст. 135).

Газета "Урядовий кур'єр" N 115 вiд 23-06-99р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.