Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 30 травня 1997 р. N 519


Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     У перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602 (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N 967, вiд 23 вересня 1996 р. N1165, вiд 8 листопада 1996 р. N 1356. вiд 17 сiчня 1997 р. N 23, вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 28 березня 1997 р. N 282 та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799), цифри i слова:

"85.17 81900 Тiльки: електроннi автоматичнi телефоннi станцiї типiв 5ESS, EWSD i 1000Е10"

замiнити цифрами i словами:

"85.17 30000 Тiльки: електроннi цифровi автоматичнi телефоннi станцiї".

 

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.