ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.06.99 N 09/1-1931-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.06.99 N 09/1-1834-ЕП стосовно першого етапу введення в дiю голографiчного захисту результатiв митного оформлення повiдомляємо, що голографiчна етикетка наноситься на вiдповiдну графу МД-7 тiльки при митному оформленнi транспортного засобу iндивiдуального користування, вузла чи агрегату, який ввозиться на митну територiю України та пiдлягає реєстрацiї у вiдповiдних реєстрацiйних органах. При цьому необхiдно враховувати роз'яснення листа Держмитслужби вiд 04.05.99 N 09/1-1305-ЕП.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.