Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.06.97 N 11/3-5839

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.97 р. N 582 "Про внесення змiни до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд З0 червня 1995 р. N 499"

     Постанова набирає чинностi з 12.06.97 р.

     Додаток: постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.06.97 р. N 582 на 1 арк.

Заступник Голови Служби С. Яценко

 

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 червня 1997 р. N 582


Про внесення змiни до перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд З0 червня 1995 р. N 499, який затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602 (iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 серпня 1996 р. N 907, вiд 14 серпня 1996 р. N967, вiд 23 вересня 1996 р. N 1165, вiд 8 листопада 1996 р. N.1356. вiд 17 сiчня 1997 р. N 23. вiд 23 сiчня 1997 р. N 53, вiд 28 березня 1997 р. N 282, вiд 5 травня 1997 р. N415 та розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 1996 р. N 799), пiсля цифр i слiв "09.02.30000 Чай чорний, ферментований або частково ферментований, у безпосереднiх упаковках чистою ємкiстю не бiльше 3 кг" доповнити словами "(крiм обсягiв, цiєї продукцiї, що ввозиться на митну територiю України для закладеная до державного резерву)".

Прем'єр-мiнiстр України П.Лазаренко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.