ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБИ УКРАЇНИ

23.06.99 N 11/3-6757

 

Начальникам митниць
Начальникам регiональних митниць


До питання про повернення коштiв

     В доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.05.99 N 13/1-1479-ЕП надсилаємо для вiдома та врахування в роботi лист Верховного Суду України вiд 14.06.99 N 6.3-99, яким судам рекомендовано при розглядi справ про повернення фiзичним та юридичним особам вартостi товарiв та iнших предметiв, конфiскованих по справах про порушення митних правил, а також сум податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв залучати до участi у таких справах як спiввiдповiдача Головне управлiння Державного казначейства України.

Додаток: Зазначене, на 1 арк.

В.о. Голови Служби О.П.Шейко

 

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

14 червня 99р. N 6.3.-99
на N_______вiд______
Головам Верховного Суду Автономної Республiки Крим, обласних, мiжобласного, Київського та Севастопольського мiських судiв

     До Верховного Суду України надiйшло звернення Державної митної служби України щодо розгляду судами України справ про повернення фiзичним та юридичним особам вартостi товарiв та iнших предметiв, конфiскованих по справах про порушення митних правил, а також зайве сплачених цими особами сум податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв. Зокрема, йде мова про те, що суми, якi пiдлягають поверненню списуються судами з депозитних рахункiв митниць в безакцентному порядку.

     Прошу звернути увагу судiв, на те, що вiдповiдно до чинного законодавства (постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97р. N 66, вiд 02.04.98р. N 417 та вiд 25.08.98р. N 1340, спiльного наказу Держмиткому, Мiнiстерства фiнансiв та Нацiонального Банку України вiд 12.09.95р. N 442/146/90) кошти, отриманi вiд реалiзацiї конфiскованих товарiв та iнших предметiв, перераховуються до державного бютжету i на час розгляду справи митницi як правило цих коштiв у своєму розпорядженнi не мають.

     З огляду на викладене, вважаємо, що при розглядi справ даної категорiї судам слiд залучати до участi в справi в якостi спiввiдповiдача Головне управлiння Державного казначейства i в залежностi вiд того, у кого знаходяться конфiскованi предмети або цiнностi - вирiшувати спiр.

Заступник голови судової колегiї в цивiльних справах верховного Суду України А.Г.Ярема
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.