МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

Р I Ш Е Н Н Я

20.02.2003 N АД-66/2003/52-77


Про внесення змiн до "Перелiку вiдповiдних типiв i марок стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, до яких застосованi остаточнi антидемпiнговi заходи" - додаток до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 05.07.02 N АД-43/2002/52-63 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї"

     З метою запобiгання iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї в обхiд антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 05.07.02 N АД-43/2002/52-63 та вiдповiдно до ст. 37 Закону "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту", Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi ВИРIШИЛА:

     1. Внести змiни до "Перелiку вiдповiдних типiв i марок стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, до яких застосованi остаточнi антидемпiнговi заходи" - додаток до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 05.07.02 N АД-43/2002/52-63 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї", виклавши його у новiй редакцiї (додається);

     2. Доручити:

     2.1 Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї забезпечити публiкацiю рiшення Комiсiї у газетi "Урядовий кур'єр";

     2.3 Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання рiшення Комiсiї;

     2.4 МЗС України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї про рiшення Комiсiї.

     3. Рiшення Комiсiї набуває чинностi з дня його опублiкування.

 

Додаток
до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
20.02.2003 N АД-66/2003/52-77

ПЕРЕЛIК
вiдповiдних типiв i марок стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, до яких застосованi остаточнi антидемпiнговi заходи

     Для колiй магiстрального транспорту:

     - Стрiлочний перевод дипу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 14,8 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 13,0 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 14,3 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 13,1 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/6, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 7,9 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/11, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 11,0 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/9, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 10,0 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/6, колiя 1520 мм, орiєнтовна маса 6,6 тонни;

     Для колiй промислових та гiрничо-збагачувальних пiдприємств:

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 11,5 тонни;

     - Стрiлочний перевод типу Р-65, марки 1/7, колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 8,2 тонни;

     Для колiй метрополiтену:

     - Стрiлочний перевод типу Р-50, марки 1/5. колiя 1524 мм, орiєнтовна маса 6,9 тонни.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.