ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.06.97 N 11/3-5465

 

АСОЦIАЦIЯ МИТНИХ БРОКЕРIВ УКРАЇНИ

     У Державнiй митнiй службi України розглянуто Ваш лист щодо застосування положень Указу Президента України вiд 30.06.95 р. N 499 при митному оформленнi сировини, що ввозиться українським резидентом з метою використання в якостi давальницької сировини для вiтчизняного пiдприємства.

     По зазначеному в листi питанню iнформуємо наступне.

     У разi оподаткування вантажiв, що ввозяться для виробничих та власних потреб без наступної реалiзацiї, необхiдно керуватись Указом Президента України вiд 30.06.95 р. N 499 та положеннями Постанови Кабiнету Мiнiстрi України вiд N 602 "Про затвердження перелiку товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30.06.95 р. N 499 з доповненнями.

     При цьому, у разi митного оформлення вантажу з застосуванням податкових пiльг, необхiдно у двотижневий термiн з моменту оформлення ВМД подати звiт в двох примiрниках у вiддiл митних доходiв та платежiв митницi, що здiйснила митне оформлення зазначеного вантажну, про використання товарiв, якi були оформленi митницею з застосуванням пiльг по оподаткуванню за встановленою формою. Додатково до звiтiв подаються документи про оприходування предметiв.

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.