ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про визнання та виконання в Українi рiшень iноземних судiв" Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 427 Цивiльного процесуального кодексу України викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 427. Визнання та виконання в Українi рiшень iноземних судiв i арбiтражiв

     Порядок визнання та виконання в Українi рiшень iноземних судiв i арбiтражiв визначається мiжнародними договорами України про надання правової допомоги, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iншими мiжнародними двостороннiми або багатостороннiми договорами за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Українi рiшень iноземних судiв, i законами України".

     2. Друге речення статтi 84 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
20 лютого 2003 року
N 542-IV

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.