ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 24.07.97 N 11/6-6980

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо використання в роботi постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 та 2 липня 1997 р. N 667

     Надсилаємо Вам для використання в роботi постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882 "Про призупинення приймання та переробки давальницької сировини для виробництва спирту, горiлки лiкеро-горiлчаних виробiв та про порядок обкладання їх акцизним збором" та вiд 2 липня 1997 р. N 667 "Про внесення змiн до пункту 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882".

     Роз'яснюємо, що вiдповiдно до Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" вiд 15.09.95 р. N 327/95-ВР, в разi закупiвлi нерезидентом на територiї України давальницької сировини без її фактичного ввезення, оформлення вантажних митних декларацiй на iмпорт давальницької сировини не проводиться.

     Вивезення залишкiв давальницької сировини в разi закупiвлi нерезидентом на територiї України давальницької сировини без її фактичного ввезення здiйснюється як експорт товару на загальних пiдставах.

Заступник Голови Служби Ю.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.