ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.10.2002 р. N 11/4-10-10049-ЕП

 

Київська регiональна митниця


Щодо заповнення графи 22 ВМД

     Державною митною службою розглянуто лист Київської регiональної митницi вiд 24.09.2002 N 25-33-16/13041 щодо порядку заповнення графи 22 вантажної митної декларацiї.

     Повiдомляємо, що Держмитслужба вважає недоцiльним вносити доповнення до опису графи 22, викладеного в Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженiй наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.2002 N 207, оскiльки зазначення в графi 22 вантажної митної декларацiї валюти контракту необхiдно при використаннi крос-курсiв при розрахунках бази оподаткування товарiв податками та зборами пiд час митного оформлення. Крiм цього, митна вартiсть визначається по найбiльшому з (двох) курсiв валют.

Заступник Голови Служби П.Пашко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.