Документ скасований: Постанова КМУ № 16 від 12.01.2001

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 8 листопада 1996 р N 1379


Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.

     2.У додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18липня1995р.N 531 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" (ЗП України, 1995 р. N 10, ст. 246) види товарiв за кодами 85.01 52910, 90.32 89900, у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1995 р. N 1054 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв, якi не виробляються або виробляються в недостатнiй кiлькостi в Українi" (ЗП України, 1996 р., N4, ст. 139) вид товару за кодом 48.19 20900 та у додатку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 1996 р. N 360 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв та до деяких рiшень Уряду України" вид товару за кодом 72.02 49500 виключити.

     3. Ця постанова набуває чинностi, через 10 днiв пiсля її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

Iнд. 40

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 8 листопада 1996 р. N 1379

ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки ввiзного мита

Код товару згiдно з ГС Опис товару згiдно з ГС Ставки  мита
пiльгова повна
06.02 Рослини живi iншi(включаючи їх корiння), живець i привiй; мiцелiй: 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.02 30900 Рододендрон 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.02 99910 Квiтковi рослини з квiтами або бутонами, за винятком кактусiв 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.02 99990 Рослини iншi 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.03 Квiти i бутони зрiзанi, для букетiв або декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вiдбiленi, пофарбованi,просоченi або обробленi iншими способами: 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
  з 1 червня по 31жовтня    
06.03 10110 Троянда 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.03 10130 Гвоздика 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10150 Орхiдея 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
06.03 10210 Гладiолус 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10250 Хризантема 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10290 Iншi 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт 20%,але не менш як 0,4екю за 1шт
  3 1 листопада по 31 травня    
06.03 10510 Троянда 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10530 Гвоздика 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10150 Орхiдея 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10610 Гладiолус 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10650 Хризантема 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.03 10690 Iншi 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
06.04 Листя, гiлки та iншi частини рослин без квiтiв i бутонiв; трави, мохи для букетiв або декоративних цiлей, свiжi, засушенi, вiдбiленi, пофарбованi, просоченi або обробленi iншими   способами:    
06.04 91900 Iншi 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт 20%,але не менш як 0,2екю за 1шт
11.07 40990 Солод непiдсмаженний,iнший (до 1 вересня 1997 р.) 2 2
11.07 20000 Солод пiдсмажений (до 1 вересня 1997 р.) 2 2
23.09 90990 Тiльки премiкси 15 15
26.14 00900 Руди i концентрати титановi, iншi 1 1
28.16 10000 Гiдроксид i пероксид магнiю 0 0
39.09 50000 Тiльки жорсткий пiнополiуретан типу iзолан 7П 2 2
39.17 31900 Тiльки шланги з хiмiчно стiйкого пластику 2 2
39.20 30000 Плити,листи,плiвки,фольга i смуги iз полiмерiв стиролу непористi i неармованi, кульовi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом 2 2
48.08 10100
48.08 10900
Папiр i картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi 10 10
48.08 90000 Iншi 10 10
48.11 90900 Папiр, картон, целюлозна вата, полотно з целюлозних волокон, iншi 2 2
48.19 10000 Ящики та коробки з гофрованого паперу або картону 10 10
48.19 20100,
48.19 20900
Ящики та коробки складенi iз негофрованого паперу або картону 10 10
48.21 10000 Ярлики i етикетки всiх видiв з паперу або картону з друкованим текстом або вiдображенням самоклеючi 10 10
48.21 90 Ярлики i етикетки всiх видiв з паперу або картону без друкованого тексту i зображення 10 10
49.06 00000 Тiльки комплект технiчної документацiї, включаючи специфiкацiї, описи матерiалiв, креслення деталей, ноу-хау на технологiю i монтаж лiчильникiв
газу Г-2.5 (до 1 сiчня 4997 р.)
1 1
72.02 41100 Ферохром, який мiстить у собi за   масою бiльш як 4 вiдсотки, але не бiльш як 6 вiдсоткiв вуглецю 0 0
72.02 41900 Ферохром, який мiстить у собi за
масою бiльш як 6 вiдсоткiв вуглецю
   
72.02 49500 Ферохром, який мiстить в собi за   масою бiльш як 0.05 вiдсотка, але не бiльш як 0,5 вiдсотка вуглецю 0 0
72.19 31100 Прокат плоский iз неiржавiючої сталi завширшки не менш як 600 мм без подальшої обробки пiсля холодної прокатки (обтиснутий в холодному станi),завтовшки 4,75 мм i бiльше,  який мiстить в собi за масою 2,5 вiдсотка i бiльше нiкелю 2 2
73.06 60390 Тiльки профiлi порожнистi iз чорних металiв,зварнi прямокутного поперечного перетину з товщиною стiнки бiльш як 2 мм, розмiром   140х140х7,140х100х5, рама їз  сталi 09Г2С 5 5
73.07 21000 Тiльки фланцi їз сталi 316L 2 2
73.07 23900 Тiльки фiтинги обiгрiвання iз сталi 316L 2 2
73.07 29900 Тiльки кутовi фiтинги iз сталi 20ГЛ 2 2
73.18 19000 Тiльки вiдкиднi болти та гайки iз   сталi 316L 2 2
73.26 90990 Тiльки горловини люкiв та кришки iз сталi 316L 2 2
83.02 49900 Тiльки крiплення зливу Iз сталi 316L, шпильки з круга 12 i 16 мм 2 2
83.09 90100 Тiльки ковпачки (кришки) з алюмiнiю дiаметром бiльш як 21 мм 15 15
83.10 00000 Тiльки таблички iз сталi 316L, напис виконаний фрезою 2 2
83.11 10900 Тiльки електроди типу 316L 2 2
84.14 10900 Насоси вакуумy,iншi 2 2
84.25 10000 Лебiдки шахтних пiдiймальних установок надшахтного розташування, лебiдки спецiальнi, для роботи пiд землею 2 2
84.28 10910 Тiльки лiфти з електричним управлiнням 10 10
84.28 20990 Пневматичнi пiдiймачi i конвеєри, iншi 2 2
84.55 21000 Тiльки стани гарячої прокатки 1 1
84.55 30900 Валки для прокатних станiв: сталевi, литi або обробленi тиском 1 1
84.62 29990 Тiльки фальцювальна монтажна установка (прес для завальцювання) для лiчильникiв газу Г-2,5 (до 1 сiчня 1997 р.) 1 1
84.77 10000 Тiльки установка для виготовлення деталей газового лiчильника Г-2,5 iз спецiальних пластмас з наповнювачем типу фортрон (до 1 сiчня 1997 р.) 1 1
84.77 20000 Тiльки установка для нанесення силiконового герметика для лiчильникiв газу Г-2,5 (до 1 сiчня 1997р.) 1 1
84.80 79900 Тiльки прес-форми для термопластавтоматiв для деталей iз пластмас для лiчильникiв газу Г-2,5 (до 1 сiчня 1997 р.) 1 1
85.01 32910 Тiльки двигуни постiйного струму потужнiстю бiльш як 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт 5 5
85.01 52910 Двигуни змiнного струму багатофазнi   потужнiстю бiльш як 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт 5 5
85.01 52930 Двигуни змiнного струму багатофазнi потужнiстю бiльш як 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт 5 5
85.14 30900 Тiльки печi i камери промисловостi, iншi 2 2
87.04 23910 Автомобiлi вантажнi загальною масою бiльш як 10 тонн, новi (тiльки сiдельнi автотягачi до 1 сiчня 1998 р.) 5 5
87.16 39590 Тiльки автомобiльнi причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 i бiльше тонн 1 1
89.05 10900 Земснаряди iншi 2 2
90.28 90900 Тiльки комплектуючi деталi газового лiчильника Г-2,5 (до 1 сiчня 1998 р.) 1 1
90.32 89900 Прилади i апаратура для автоматичного регулювання i управлiння, iншi 1 1
90.32 90900 Тiльки електроннi частики автоматизованої установки для атестацiї газових лiчильникiв Г-2,5 (до 1 сiчня 1997 р.) 1 1
94.03 30110 Столи письмовi типу використовуваних   в установах 30 30
94.03 30190 Меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi не перевищують за висотою 80 см, iншi 30 30
94.03 30990 Меблi дерев'янi типу використовуваних в установах, якi перевищують за висотою 80 см, iншi 30 30
94.03 40000 Меблi дерев'янi типу кухонних 30 30
94.03 50000 Меблi дерев'янi типу спальних   30 30
94.03 60100 Меблi дерев'янi для їдалень i вiталень 30 30
94.03 60900 Меблi дерев'янi iншi 30 30
94.03 70900 Меблi пластмасовi, iншi 30 30
94.03 90100 Частини меблiв iз металу 30 30
94.03 90300 Частини меблiв iз дерева 30 30
94.03 90900 Частини меблiв iз iнших матерiалiв 30 30

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України

 В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.