Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2003р. N 485


Про проведення експерименту з використання внутрiшнього транзитного документа в разi вiдсутностi попереднього повiдомлення на товари, що iмпортуються в Україну

     З метою уникнення затримок на кордонi транспортних засобiв, що перевозять вантажi на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП) 1975 року, та використання в разi вiдсутностi попереднього повiдомлення (далi - ПП) на товари, що iмпортуються в Україну, внутрiшнього транзитного документа за наявностi згоди перевiзника наказую:

     1. Провести в перiод з 01.08.03 до 31.08.03 у пунктi пропуску "Ягодин" Ягодинської митницi експеримент з використання в разi вiдсутностi ПП внутрiшнього транзитного документа, виключно у випадках перевезення вантажiв на умовах Конвенцiї МДП.

     2. Заповнення внутрiшнього транзитного документа здiйснювати вiдповiдно до Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.04.00 N 206 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.05.00 за N 261/4482.

     3. Координацiю дiяльностi з проведення експерименту покласти на начальника Управлiння технологiй митного контролю Держмитслужби України Сьомку С.М.

     4. Т.в.о. начальника Ягодинської митницi Курилу С.А.:

     щотижня iнформувати Управлiння технологiй митного контролю Держмитслужби України про хiд експерименту та надавати в разi потреби пропозицiї щодо оптимiзацiї його проведення;

     затвердити Тимчасову технологiчну схему митного оформлення в пунктi пропуску "Ягодин" вантажiв, перемiщуваних на умовах Конвенцiї МДП, з використанням внутрiшнього транзитного документа;

     провести при потребi перерозподiл штатної чисельностi працiвникiв та засобiв комп'ютерної технiки й зв'язку.

     5. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органiв.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.