КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 6 серпня 2003 р. N 1211


Деякi питання реекспорту товарiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     З метою виконання мiжнародних договорiв України та вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Уповноважити Мiнiстерство економiки видавати дозволи на реекспорт товарiв, перелiки яких оприлюднюються Мiнiстерством:

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.08.2021р. N 875)

     походженням з України, що здiйснюється з територiї iнших країн вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     походженням з iнших країн, що здiйснюється за межi митної територiї України.

     2. Державнiй митнiй службi затвердити до 1 сiчня 2004 р. порядок застосування митних процедур до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України в режимi реекспорту.

     3. Дiя цiєї постанови не поширюється на товари, реекспорт яких здiйснюється вiдповiдно до Указу Президента України вiд 13 лютого 1998 р. N 117 "Про Положення про державний експортний контроль в Українi".

     4. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.