КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 серпня 2021 р. N 875


Про внесення змiн до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 серпня 2021 р. N 875

ЗМIНИ,
що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Положеннi про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1994 р. N 545 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 278; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 35, с. 95; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) у текстi Положення слова "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у додатках до Положення:

     у додатку 1 слова "Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiки";

     у додатках 2 i 3 слова "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" i "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки України" i "Мiнiстерство економiки України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У другому реченнi пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 1995 р. N 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробiтної плати" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111; 2020 р., N 45, ст. 1438) слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     3. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 2, ст. 51; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 травня 1999 р. N 859 "Про умови i розмiри оплати працi керiвникiв пiдприємств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, та об'єднань державних пiдприємств" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 21, ст. 957; 2020 р., N 45, ст. 1438):

     1) в абзацi третьому пункту 3 слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки";

     2) у пунктах 5 i 6 слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     5. У текстi Порядку проведення розслiдувань з метою встановлення фактiв дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй з боку iнших держав, митних союзiв чи економiчних угруповань щодо законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 листопада 1999 р. N 2120 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 47, ст. 2302; 2011 р., N 45, ст. 1845), слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономiки".

     6. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 674 "Про затвердження Положення про державного iнспектора з питань iнтелектуальної власностi Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741; 2018 р., N 1, ст. 14; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) у назвi та постановляючiй частинi постанови слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки";

     2) у назвi Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства економiки".

     7. У назвi додатка 1 до Порядку надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2002 р. N 925 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1280; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки".

     8. У пунктi 6 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату працi працiвникiв на основi Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2020 р., N 45, ст. 1438) слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     9. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 72 "Про затвердження мiнiмальних ставок винагороди (роялтi) за використання об'єктiв авторського права i сумiжних прав" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 129; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     10. У додатку 2 до Порядку присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2003 р. N 623 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 836; 2005 р., N 37, ст. 2280; 2012 р., N 91, ст. 3676; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словом "Мiнекономiки".

     11. В абзацi першому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2003 р. N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 32, ст. 1700) слова "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     12. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2003 р. N 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 37, ст. 1989; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     13. У пунктах 10 та 12 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працi працiвникiв апарату органiв виконавчої влади, органiв прокуратури, судiв та iнших органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2020 р., N 45, ст. 1438) слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     14. У текстi Порядку здiйснення захисту iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв пiд час проведення iноземними державами, їх економiчними або митними об'єднаннями антидемпiнгових, спецiальних захисних або компенсацiйних розслiдувань щодо iмпорту товарiв українського походження, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 червня 2006 р. N 801 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 23, ст. 1721; 2011 р., N 41, ст. 1691), слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономiки".

     15. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 702 "Про затвердження Порядку формування та реалiзацiї дивiдендної полiтики держави" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 456; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     16. У текстi критерiїв визначення ефективностi управлiння об'єктами державної власностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2007 р. N 832 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 45, ст. 1839; 2011 р., N 79, ст. 2909), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     17. У пунктi 4 § 32 Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2019 р., N 97, ст. 3202; 2021 р., N 1, ст. 46), слова "Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки України".

     18. В абзацi другому пункту 6 Положення про Державну надзвичайну протиепiзоотичну комiсiю при Кабiнетi Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 р. N 1350 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 89, ст. 3274; 2020 р., N 3, ст. 155), слова "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки".

     19. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2008 р. N 717 "Про затвердження Технiчного регламенту мийних засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 63, ст. 2128; 2012 р., N 43, ст. 1663; 2020 р., N 17, ст. 669) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     20. У текстi Порядку розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 листопада 2008 р. N 1002 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 89, ст. 2976; 2011 р., N 18, ст. 741), слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Мiнекономiки".

     21. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2008 р. N 1024 "Про заходи щодо удосконалення роботи органiв виконавчої влади з iнвесторами" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 91, ст. 3022; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     22. У пiдпунктi 2 пункту 3 Порядку ввезення на митну територiю України технiки, обладнання, устатковання, технiчних та транспортних засобiв, що використовуються для розвитку виробництва i забезпечення споживання бiологiчних видiв палива, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 2011 р. N 581 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 42, ст. 1715), слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словом "Мiнекономiки".

     23. У назвi та пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 травня 2011 р. N 550 "Деякi питання надання Мiнiстерством освiти i науки i Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства (у сферi iнтелектуальної власностi) платних адмiнiстративних послуг" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 40, ст. 1644; 2018 р., N 1, ст. 14; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     24. В абзацi третьому пункту 2 i пiдпунктi 3 пункту 3 Порядку погодження залучення державними пiдприємствами, у тому числi господарськими товариствами (крiм банкiв), у статутному капiталi яких 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, кредитiв (позик), надання гарантiй або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 2011 р. N 809 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 58, ст. 2325; 2019 р., N 46, ст. 1588), слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     25. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2011 р. N 1348 "Деякi питання надання послуг Державною службою з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв, органами та установами, що належать до сфери її управлiння" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 101, ст. 3705; 2016 р., N 82, ст. 2705) слова "Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства затвердити за погодженням з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi та" замiнити словами "Мiнiстерству економiки затвердити за погодженням з".

     26. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 квiтня 2012 р. N 296 "Про затвердження Порядку укладення державними пiдприємствами, установами, органiзацiями, а також господарськими товариствами, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв комiсiї, доручення та управлiння майном" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 30, ст. 1105):

     1) у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству економiки";

     2) в абзацi першому пункту 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом Мiнекономiки".

     27. В абзацi третьому пункту 11 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2012 р. N 802 "Про затвердження Порядку перетворення державного унiтарного комерцiйного пiдприємства в акцiонерне товариство" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 65, ст. 2663; 2015 р., N 79, ст. 2646; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     28. У додатках 1 i 2 до Порядку прийняття рiшення про включення iндустрiального (промислового) парку до Реєстру iндустрiальних (промислових) паркiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2013 р. N 216 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 27, ст. 916; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "МIНIСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ТОРГIВЛI ТА СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ" замiнити словами "МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ".

     29. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2013 р. N 62 "Про затвердження Технiчного регламенту безпеки машин" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 9, ст. 344; 2020 р., N 18, ст. 692) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     30. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 2013 р. N 212 "Про затвердження Порядку вiдвiдування Будинку Уряду посадовими i службовими особами, громадянами України, iноземцями та особами без громадянства" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 26, ст. 872; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерства економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки";

     2) у пунктi 27 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Мiнiстра економiки, торгiвлi та сiльського господарства, Мiнiстра фiнансiв" замiнити словами "мiнiстрiв цих мiнiстерств".

     31. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2015 р. N 83 "Про затвердження перелiку об'єктiв державної власностi, що мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 20, ст. 555) слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     32. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1067 "Про затвердження Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 102, ст. 3526; 2020 р., N 18, ст. 692):

     1) у пунктi 2 постанови слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки";

     2) в абзацi другому пункту 35 Технiчного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мiнекономрозвитку" замiнити словом "Мiнекономiки".

     33. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1077 "Про затвердження Технiчного регламенту з електромагнiтної сумiсностi обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 2, ст. 72; 2020 р., N 18, ст. 692) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     34. В абзацi першому пункту 3 Порядку здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. N 1170 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 4, ст. 238; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "Мiнiстром розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки".

     35. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 2016 р. N 18 "Деякi питання грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу та полiцейських" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 6, ст. 316; 2016 р., N 10, ст. 447; 2020 р., N 69, ст. 2218) слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     36. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 р. N 922 "Деякi питання набуття права на провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi за декларативним принципом" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 98, ст. 3194) слова "та Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" виключити.

     37. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2016 р. N 991 "Про формування та ведення реєстру контрактiв, укладених з керiвниками суб'єктiв господарювання державного сектору економiки" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 2, ст. 48; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" i "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити вiдповiдно словами "Мiнiстерству економiки" i "Мiнiстерством економiки".

     38. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1055 "Про затвердження Технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 8, ст. 236; 2020 р., N 18, ст. 692) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     39. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 березня 2017 р. N 139 "Про затвердження Технiчного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнаннi" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 24, ст. 683; 2019 р., N 98, ст. 3283) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     40. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 р. N 388 "Про затвердження порядкiв участi Державної регуляторної служби та Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства у заходах державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 48, ст. 1485; 2019 р., N 90, ст. 3000):

     1) у назвi та абзацi третьому постановляючої частини постанови слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки";

     2) у Порядку участi Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства у заходах державного нагляду (контролю), що здiйснюються Державною регуляторною службою та органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi Порядку слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки";

     в абзацi третьому пункту 6 та абзацi другому пункту 9 слова "Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України - Мiнiстра економiки";

     в абзацi першому пункту 13 слова "Мiнiстру розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiки".

     41. У додатку до Порядку ведення Державного реєстру iнвестицiйних проектiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2017 р. N 1062 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 4, ст. 172; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     42. У пунктi 5 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2018 р. N 151 "Про затвердження Технiчного регламенту безпечностi iграшок" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 23, ст. 805; 2020 р., N 18, ст. 682) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     43. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 432 "Про затвердження Порядку проведення електронних аукцiонiв для продажу об'єктiв малої приватизацiї та визначення додаткових умов продажу" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 47, ст. 1641) слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     44. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 433 "Про затвердження Порядку вiдбору операторiв електронних майданчикiв для органiзацiї проведення електронних аукцiонiв з продажу об'єктiв малої приватизацiї, авторизацiї електронних майданчикiв та визначення адмiнiстратора електронної торгової системи" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 47, ст. 1642, N 62, ст. 2136):

     1) пунктi 2 слова "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерства економiки";

     2) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     45. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 536 "Про затвердження Технiчного регламенту рухомого обладнання, що працює пiд тиском" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 55, ст. 1921; 2020 р., N 18, ст. 682) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     46. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2018 р. N 814 "Про затвердження Технiчного регламенту приладiв, що працюють на газоподiбному паливi" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 80, ст. 2659; 2020 р., N 18, ст. 682) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     47. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 р. N 937 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 90, ст. 2971; 2019 р., N 90, ст. 3000; 2020 р., N 17, ст. 673):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки";

     2) у назвi критерiїв, затверджених зазначеною постановою, слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     48. У пунктi 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 сiчня 2019 р. N 127 "Про затвердження Порядку формування i ведення Державного реєстру iмпортозамiщення та кооперацiї в оборонно-промисловому комплексi" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 19, ст. 647; 2019 р., N 90, ст. 3000) слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки".

     49. У текстi Порядку проведення огляду оборонно-промислового комплексу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 р. N 490 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 49, ст. 1653; 2019 р., N 90, ст. 3000), слова "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства", "заступник Мiнiстра розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки", "заступник Мiнiстра економiки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     50. У пунктi 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 2019 р. N 719 "Про пiдвищення квалiфiкацiї з питань мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 66, ст. 2280) слова "Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     51. В абзацi першому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 р. N 893 "Деякi питання реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 87, ст. 2918) слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     52. У пунктi 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 р. N 1186 "Про затвердження Технiчного регламенту шумового випромiнювання у навколишнє середовище вiд обладнання, що використовується ззовнi примiщень" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 23, ст. 839) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     53. У пунктi 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2020 р. N 292 "Про встановлення розмiру плати за подання скарги та затвердження Порядку здiйснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупiвель та її повернення суб'єкту оскарження" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 35, ст. 1164) слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки".

     54. В абзацi другому пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2020 р. N 439 "Про визначення спецiально уповноважених органiв для погодження специфiкацiй товарiв i визначення та контролю особливих якостей та iнших характеристик товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 47, ст. 1490) слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерство економiки".

     55. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2020 р. N 483 "Деякi питання оренди державного та комунального майна" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 51, ст. 1585) слова "Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерства економiки".

     56. В абзацi третьому пункту 2 та пунктi 3 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2020 р. N 853 "Про затвердження плану заходiв з виконання Концепцiї реалiзацiї державної полiтики у сферi сприяння розвитку соцiально вiдповiдального бiзнесу в Українi на перiод до 2030 року" слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     57. У пунктi 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 серпня 2020 р. N 1008 "Про затвердження плану заходiв з реформування системи шкiльного харчування" слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     58. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 2020 р. N 699 "Про затвердження Програми реформування та розвитку спиртової галузi на 2020 - 2023 роки" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 67, ст. 2156) слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки".

     59. У додатках 8, 9, 91 та 10 до Порядку видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 2020 р. N 1071 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 92, ст. 2973; 2021 р., N 40, ст. 2384), слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки України".

     60. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2020 р. N 1329 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2021 рiк" (Офiцiйний вiсник України, 2021 р., N 4, ст. 221):

     1) в абзацi першому пункту 3 слова "Мiнiстерству розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерству економiки";

     2) у пiдпунктi 2 пункту 4 слова "Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" замiнити словами "Мiнiстерством економiки".

     61. У додатку 6 до Порядку видачi, вiдмови у видачi, анулювання свiдоцтва про призначення органу з визначення технiчної прийнятностi, розширення сфери призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2021 р. N 471 (Офiцiйний вiсник України, 2021 р., N 40, ст. 2384), слова "Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки України".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.